Bevraging We doen momenteel een onderzoek naar een nieuwe website, graag hadden we je mening gehoord. De bevraging duurt maximum 3 minuten.

Heraanleg kruispunt Prins Boudewijnlaan-Kattenbroek in Edegem

Regio
Gemeente
Weg
Datum nutswerken vanaf 12 september, heraanleg kruispunt: november 2016 - 7 april 2017

Update: 20/03/17: De herinrichtingswerken aan het kruispunt van de Prins Boudewijnlaan (N173) met Kattenbroek zijn bijna voltooid. Momenteel wordt er in de derde en laatste fase gewerkt aan de kant richting Kontich. De tijdelijke asfaltlaag die er na de rioleringswerken werd aangelegd, maakt nu plaats voor het definitieve wegdek. Op vrijdag 7 april gaat het nieuwe kruispunt volledig open voor het verkeer. Er kan dan opnieuw over twee rijstroken in beide richtingen gereden worden in plaats van één. De gemeente Edegem werkt na 7 april nog wel verder op de achterliggende wegen.

De gemeente Edegem, Rio-link, Aquafin en Het Agentschap Wegen en Verkeer slaan de handen in elkaar voor een veilige ontsluiting van de sport-, recreatie-, handel- en dienstenzone Kattenbroek op de Prins Boudewijn­laan. De hoge snelheid langs de gewestweg, de verkeersdrukte, de slechte zichtbaarheid in de bocht en het tweerichtingsfietspad dat er loopt, maken dat de toestand er vandaag de dag onveilig is.

Voor een veilige ontsluiting van de zone komt er een nieuwe weg naar de sportzone Kattenbroek op het perceel van de Gemeentehallen. Ter hoogte van de Prins Boudewijnlaan zal de weg aansluiten op een nieuw kruispunt met verkeerslichten. De bestaande doorsteek ter hoogte van Kattenbroek verdwijnt. Samen met de wegenwerken wordt ook de riolering volledig vernieuwd en omgebouwd naar een gescheiden rioolstelsel.

De werken zullen de nodige hinder veroorzaken voor de omgeving en voor het doorgaand verkeer op de Prins Boudewijnlaan. De eerste werken starten 12 september. De eigenlijke heraanleg van het kruispunt met de Prins Boudewijnlaan start in de loop van november.

Betere en veiligere ontsluiting

De nieuwe ontsluitingsweg naar de sport-, recreatie-, handel- en dienstenzone Kattenbroek moet de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van deze verschillende diensten verbeteren.

Het nieuwe kruispunt met de Prins Boudewijnlaan zal de veiligheid bij het binnen- en buitenrijden van de site veel veiliger maken. De hoge snelheid langs de gewestweg, de verkeersdrukte, de slechte zichtbaarheid in de bocht en het tweerichtingsfietspad dat er loopt, maken immers dat de situatie vandaag de dag onveilig is. Dat moet dankzij het nieuwe kruispunt en de nieuwe ontsluitingsweg verleden tijd worden.

Vanaf 21 november 2016: aanleg nieuw kruispunt Kattenbroek/Prins Boudewijnlaan (N173)

Op maandag 21 november 2016 starten de werken op de Prins Boudewijnlaan ter hoogte van de aansluiting met Kattenbroek. Dan wordt het wegdek in de richting van Kontich en de middenberm opgebroken om de riolering te vernieuwen. Het aanleggen van de nieuwe riolering zal ongeveer twee weken duren. Vervolgens wordt het wegdek met een tijdelijke asfaltlaag terug dicht gelegd. Vanaf 5 december werkt de aannemer dan aan de andere kant, richting Edegem. Hier wordt de riolering aangesloten op de reeds gebouwde collectorput en wordt meteen ook de nieuwe toestand aangelegd. Dit zal vermoedelijk (afhankelijk van de weersomstandigheden) duren tot eind februari 2017. Dan veranderen de werken een laatste keer van kant om ook richting Kontich het definitieve wegdek met verkeerslichten aan te leggen. In het voorjaar van 2017 wil AWV de werken afgerond hebben. Na afloop van de werken aan het kruispunt zal de gemeente Edegem nog een nieuwe parking aanleggen achter de Gemeentehallen.

Verkeershinder en omleidingen

Gedurende de hele periode moet het verkeer op de Prins Boudewijnlaan rekening houden met hinder ter hoogte van het kruispunt met Kattenbroek. Via doorsteken door de middenberm wordt het verkeer steeds in beide richtingen over één rijstrook geleid. Fietsers volgen tijdens de werken in beide richtingen de huidige omleiding via kasteel Arendsnest en de Arendsnestlaan (langs achterzijde commissariaat politiezone HEKLA).

Meer informatie

De werken zijn een gezamenlijk project van de gemeente Edegem, Rio-link, Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer. Uitgebreide informatie over het totale project vind je op de website van de gemeente Edegem: www.edegem.be/kattenbroek. De meest recente informatie over de werken aan het kruispunt van de de Prins Boudewijnlaan vind je steeds terug op deze pagina.