Heraanleg kruispunt N41/Bergweg/Doorsteeklaan in Aalst

Regio
Gemeente
Weg
Datum

Op het kruispunt van de N41 met de Doorsteeklaan en Bergweg in Hofstade gebeuren regelmatig ongevallen. Dit kruispunt veiliger maken is een prioriteit voor het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Aalst. Het kruispunt wordt in verschillende stappen heraangelegd. 

Waarom is de heraanleg nodig?

In de afgelopen jaren zijn verschillende ernstige ongevallen gebeurd op het kruispunt van de N41 met de Doorsteeklaan en de Bergweg. Heel vaak gaat het om ongevallen met fietsers of auto's die de N41 dwarsen of met afslaand verkeer naar de zijstraten. We stellen ook veel sluipverkeer vast in de Bergweg. Een heraanleg van het kruispunt is nodig om de veiligheid voor alle weggebruikers op dit kruispunt te verhogen. 

Aanpassing Bergweg en sluiten middenberm N41

Op 16 december is de middenberm van de N41 dichtgezet. De N41 dwarsen of linksaf slaan vanop de N41 is niet langer mogelijk. Er is een snelheidsbeperking van 70 km/u ingesteld en er geldt eenrichtingsverkeer in een deel van de Bergweg. Inrijdend verkeer van de N41 naar de Bergweg is nog steeds mogelijk. Deze proefopstelling blijft in voege tot juli 2017.

Alle verkeer (ook fietsers) van en naar Hofstade moet gebruik maken van de kruispunten van de N41 met de Hekkenstraat of de Steenweg op Aalst (groene omleidingen). Daar kan men veilig afslaan met behulp van de verkeerslichten.

Wie vanuit Dendermonde linksaf wil naar de Doorsteeklaan moet keren aan de Steenweg op Aalst of aan de rotonde aan het viaduct (oranje omleiding). Verkeer van meer dan 3.5 ton moet verplicht keren aan de rotonde. 

Alle verkeer vanuit de Doorsteeklaan naar Aalst, rijdt via de N41, Alverenberglaan, kruispunt Hekkestraat (paarse omleiding).

 

Kruispunt met lichten 

In de zomer van 2017 komen er lichten op het kruispunt van de N41 met de Doorsteeklaan en de Bergweg. De middenberm van de N41 gaat terug open. Linksaf slaan van en naar de Doorsteeklaan wordt zo terug mogelijk.