Heraanleg kruispunt Grote Steenweg (N127) met Blaardonk in Laakdal

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2 mei t.e.m. 5 juli

Vanaf dinsdag 2 mei wordt het kruispunt van de Grote Steenweg (N127) met Blaardonk in Laakdal heringericht. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal er de rijweg verbreden, zodat er middeneilanden en een veilige oversteekplaats kunnen worden aangelegd. Verder worden ook de rijweg en het fietspad vernieuwd. De werken zullen ongeveer twee maanden duren, tot en met 5 juli 2017. Tijdens de werken blijft de Grote Steenweg steeds open voor verkeer.

Nieuw en veilig kruispunt

Ter hoogte van het kruispunt van de Grote Steenweg met Blaardonk gaat AWV de rijweg  breder maken en middeneilanden aanleggen. Op die manier wordt er ook ruimte gemaakt voor een veilige oversteekplaats voor fietsers. Zo zullen zij de rijweg voortaan op een veilige manier in twee keer oversteken en wordt de snelheid van het verkeer ter hoogte van het kruispunt afgeremd. Daarnaast zal AWV ook de rijweg en de fietspaden aan het kruispunt vernieuwen.

Onderstaande afbeelding geeft de toekomstige toestand weer:

Werken in twee fasen

De werken beginnen vanaf dinsdag 2 mei langs de kant richting Laakdal. Deze eerste fase zal duren tot eind mei. Daarna wordt er gewerkt langs de kant richting Westerlo. Tegen woensdag 5 juli verwacht AWV de herinrichting van het kruispunt afgerond te hebben.

Verkeershinder

Volgende verkeerssituatie is van kracht tijdens de werken:

Fase 1: 2 mei tot eind mei

  • Gemotoriseerd verkeer op de Grote Steenweg heeft steeds doorgang in beide richtingen, zij het wel beurtelings geregeld door tijdelijke verkeerslichten. De doorgang zal dus moeizamer zijn dan normaal.
  • Fietsers komende van Zammel naar Veerle rijden langs de gemeenteweg, fietsers in de richting van Zammel kunnen gewoon de rijbaan gebruiken.
  • Blaardonk blijft toegankelijk voor verkeer. Het verkeer wordt mee opgenomen in de verkeerslichtenregeling

Fase 2: eind mei tot 5 juli

  • Voor gemotoriseerd verkeer op de Grote Steenweg blijft de situatie behouden: er is steeds doorgang, geregeld door tijdelijke verkeerslichten.
  • Fietsers van Zammel naar Veerle volgen ook nu de omleiding via de gemeenteweg. Fietsers komende van Veerle naar Zammel worden langs een tijdelijke fietsdoorgang parallel met de gewestweg gestuurd.
  • Blaardonk wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Bestemmingsverkeer volgt een lokale omleiding via Zammel of Veerle. Fietsers behouden hun doorgang.¬†