Heraanleg kruispunt Driekoningen in Sint-Niklaas

Regio
Gemeente
Weg
Datum 28 november 2016 tot zomer 2018

Op 6 augustus hervat de aannemer terug de werken.  Lees meer hieronder

Het kruispunt Driekoningen is een drukke verkeersknoop waar fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en autoverkeer samenkomen. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Sint-Niklaas slaan de handen in elkaar om deze plek veiliger en vlotter te maken voor alle weggebruikers. De nutsmaatschappijen waren al sinds november 2016 aan de slag. Deze werken zijn ondertussen afgerond. De heraanleg, die ruim 1 jaar zal duren, startte op 18 april 2017. 

Wat houdt de heraanleg in?

Het kruispunt maakt plaats voor twee rotondes tussen de pijlers van de spoorwegbrug, één op de hoek Hofstraat-Spoorweglaan en één op de hoek Kleine Laan-Driekoningenstraat. Door rotondes te bouwen verdwijnen de lastige linksafbewegingen. Ook zijn de verschillende weggebruikers dan goed zichtbaar voor elkaar. Zo wordt dit punt overzichtelijker voor alle weggebruikers.

Rond beide rotondes komen veilige, vrijliggende fietspaden. Heel wat van die fietspaden zijn dubbelrichtingsfietspaden, waardoor er minder oversteekbewegingen nodig zijn. Tussen beide rotondes komt een centrale oversteekplaats voor fietsers en voetgangers, beveiligd met verkeerslichten. Zo kunnen alle fietsbewegingen op deze drukke fietsas gebeuren met behulp van verkeerslichten. Nergens moet er meer dan één rijstrook overgestoken worden.

De combinatie van de twee rotondes met verkeerslichten op de 4 takken en aan de centrale oversteekplaats voor fietsers en voetgangers, moet zorgen voor vlot openbaar vervoer en autoverkeer. De intelligente verkeerslichten detecteren de hoeveelheid verkeer en kunnen het verkeer sturen. Dit en een extra busbaan in de Driekoningenstraat zullen de verliestijden voor de bussen significant verminderen. 

Om voldoende plaats te hebben voor vrijliggende fietspaden en comfortabele voetpaden, verdwijnen een aantal parkeerplaatsen langs de huizen. Om dit op te vangen wordt de bestaande parking langs de Driekoningenstraat heraangelegd. De parking telt nagenoeg evenveel plaatsen en is veilig bereikbaar.

Niet alleen boven de grond is dit een verkeerskluwen, ook onder de grond ligt een netwerk aan belangrijke nutsleidingen. Daar komt straks nog een gescheiden rioleringsstelstel bij. 

 

 

Uitvoering heraanleg Driekoningen 

Na de nutswerken, vanaf 27 maart voerde de aannemer een aantal ingrepen uit om het verkeer beter te kunnen sturen tijden de heraanleg. Op 18 april gingen de werken definitief van start. Bij de planning is rekening gehouden met het verkeer en de omwonenden:

  • In elke fase blijven zo veel mogelijk bewegingen voor het autoverkeer open.
  • Busverkeer wordt zo weinig mogelijk gehinderd. De parking van het station blijft steeds bereikbaar.
  • Fietsers en voetgangers worden zo weinig mogelijk omgeleid en zullen zo veel mogelijk langs en door de werfzones kunnen. 
  • De voetpaden voor woningen en handelszaken blijven zo lang mogelijk behouden. Daarna is er steeds een pad langs de huizen, zodat iedereen steeds bereikbaar blijft. 

Voorbereidende werken: 27 maart tot 7 april : afgerond

fase 1: 18 april tot eind november 2017 : afgerond

De aannemer is gestart aan de noordkant van het kruispunt. 

 

 

 

 

fase 2: van 6 november tot voorjaar 2018 (afgerond)

De aannemer werkt tot aan het voorjaar op de hoek van de Kleine Laan en de Noordlaan en ook op de hoek van de Spoorweglaan en de Hofstraat. De werf speelt zich nu deels af in de hoek van de Spoorweglaan met de Hofstraat. Het verkeer kan hierdoor niet meer vanuit de Spoorweglaan naar de Hofstraat en moet omrijden via de Plezantstraat.  Ook het nieuwe bufferbekken wordt aangelegd tussen de Noordlaan en de Kleine Laan. Omdat het fietspad ingenomen wordt en de fietsers op de rijweg rijden, mag het autoverkeer niet richting Driekoningenstraat rijden. 

 

Fase 3: 12 april 2018 tot 13 juli 2018

Drie werfzones
● De aannemer werkt op de hoek van de Kleine Laan met de Hofstraat. Hij vernieuwt er het wegdek en legt er nieuwe riolering aan. (fase 3A). Ook in de zone tussen het spoorviaduct en de Noordlaan wordt doorgewerkt tot september.
● Van donderdag 31 mei start de aannemer ook aan het kruispunt Hofstraat/Casinostraat. (fase 3B) 
● Van maandag 2 juli tot 13 juli werkt de aannemer in de Leopold II laan tussen de rotonde en de Broodstraat. 
Al deze fasen lopen tot aan het bouwverlof (13 juli).  Daarna is er even geen activiteit en op 6 augustus hervat de aannemer terug de werken.

Fase 3A: 12 april tot 13 juli

Autoverkeer

  • Verkeer dat uit de tunnel onder het station komt, kan niet naar de Driekoningenstraat, waar wel naar de Spoorweglaan en de Hofstraat rijden.
  • Het autoverkeer dat van de Spoorweglaan komt, kan enkel de Hofstraat inrijden.
  • Vanuit de Driekoningenstraat en de Noordlaan is het mogelijk om de Spoorweglaan en de Hofstraat te bereiken.
  • Plaatselijk verkeer kan via de Hofstraat, de Casinostraat en de Kleine Laan de tunnel en het Stationsplein bereiken.

Fietsers en voetgangers
Fietsers en voetgangers kunnen altijd langs en door de werfzone. Het pad waarlangs fietsers en voetgangers geleid worden zal goed aangeduid worden. De oversteek van de Kleine Laan wordt geregeld met verkeerslichten.

Fase 3B aan Casinostraat: van 31 mei tot 13 juli

Op 31 mei breidt de werfzone uit met de zone aan het kruispunt Hofstraat/Casinostraat. Voor het plaatselijk verkeer loopt de route dan via de Boonhemstraat, de Richard Van Britsomstraat en de Broodstraat naar de Kleine Laan. De rijrichting van de Boonhemstraat en de Richard Van Britsomstraat wordt tijdelijk gedraaid. Fietsers en voetgangers kunnen ook daar te voet of met de fiets aan de hand de werfzone passeren.

Fase 3C: van 2 juli tot 13 juli

Vanaf 2 juli zal de aannemer ook werken tussen de rotonde en de Broodstraat. Vanaf dan zal het verkeer van de Kleine Laan naar de Spoorweglaan moeten omrijden. De parking van stationsplein blijft bereikbaar via de Broodstraat.

● Verkeer van de Kleine Laan naar de Spoorweglaan is niet meer mogelijk en moet omrijden via R42, Singel en N70, Prins Boudewijnlaan en Prinses Jos.-Charlottelaan
● Het verkeer op de Singel kan niet meer door de tunnel en wordt net voor de rotonde omgeleid en rijdt via de N70.
● In de Kleine Laan wordt enkel plaatselijk verkeer toegelaten voor autoverkeer en net voorbij de tunnel zal het mogelijk zijn om via een keerbeweging terug te rijden richting Stationsplein of door de tunnel richting Sint-Niklaas Oost .
 

fase 4: 6 augustus tot september 2018

Vanaf maandag 6 augustus wordt de Broodstraat afgesloten en start de laatste fase in de Kleine Laan. Ook leggen we vanaf dan even verder een nieuw dubbelrichtingsfietspad aan tussen de Plezantstraat en de Hofstraat. Dit moet klaar zijn tegen het begin van het schooljaar.

 

• De Kleine Laan wordt nu in beide richtingen volledig afgesloten, enkel voetgangers kunnen door 
• Plaatselijk verkeer van de Hofstraat of Spoorweglaan richting R42, Singel rijdt om via de Driekoningenstraat, Noordlaan, Slachthuisstraat en Vijfstraten. Wie naar het Stationsplein moet, rijdt verder naar de rotonde en Leopold II-laan
• Verkeer van de Kleine Laan naar de Spoorweglaan moet omrijden via R42, Singel en N70, Prins Boudewijnlaan en Prinses Jos.-Charlottelaan en de westelijke tangent (N41)
• Het verkeer van de Singel kan niet meer door de tunnel en keert aan de rotonde terug naar de N70

Van 13 tot 23 augustus zal het Agentschap Wegen en Verkeer ook onderhoudswerken uitvoeren op de R42 Singel tussen Vijfstraten en de Prins Boudewijnlaan (N70) en is verkeer richting station tijdelijk niet mogelijk van N70 via Singel (R42). Alle verkeer richting station wordt dan omgeleid vanaf Prins Boudewijnlaan (N70), de Westelijke Tangent (N41), Driekoningenstraat en Noordlaan 

• Fietsers kunnen niet meer door de Kleine Laan rijden richting Spoorweglaan of Driekoningenstraat en worden omgeleid vanaf het Stationsplein via de Stationsstraat, Casinostraat en Hofstraat.
• De parking boven de winkelcentra blijft bereikbaar via het Stationsplein, een klein stukje van de Kleine Laan wordt dubbelrichting voor plaatselijk verkeer
• De parkeerstrook en rechter rijstrook in de Spoorweglaan richting station tussen de Spoorweglaan en Hofstraat wordt ingenomen voor aanleg van een dubbelrichtingsfietspad en nieuw voetpad. Verkeer kan steeds door op 1 rijstrook, fietsers worden omgeleid via de Plezantstraat en Hofstraat 

Communicatie

Infovergaderingen

Tijdens twee infovergaderingen, één voor ondernemers en één voor bewoners op 16 november is het project toegelicht. U vindt de presentatie van de infovergadering rechtsboven op deze pagina.​ Opgelet: de timings en plannen in de presentatie kunnen ondertussen achterhaald zijn. De meest recente planning en plannen vindt u steeds op deze pagina en niet in de presentatie.

Digitale nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van deze werken, abonneer je dan rechts bovenaan deze pagina (enveloppesymbool) op de digitale nieuwsbrief. Je krijgt alle belangrijke wijzigingen en updates over de werken rechtstreeks in je mailbox.

Vragen?

Synductis

Met vragen over de nutswerken kunt u steeds terecht bij Synductis:
info@synductis.be
078 05 35 00
 

Bereikbaarheidsadviseur voor ondernemers

Voor ondernemers in en rond de werfzone zetten we een bereikbaarheidsadviseur in. Die persoon fungeert als brugfiguur tussen de opdrachtgevers en de ondernemers. Heb je als ondernemer vragen over je bereikbaarheid, over hoe je beleverd kan worden, over financiële tegemoetkomingen waarop je beroep kunt doen tijdens de werken, dan kunt u vanaf nu bij haar terecht:

bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be
0476 72 22 57

 

Agentschap Wegen en Verkeer

Met vragen over de heraanleg zelf kunt u terecht bij het Agentschap Wegen en Verkeer:
wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be
09 276 26 00