Heraanleg kruispunt Driekoningen in Sint-Niklaas

Regio
Gemeente
Weg
Datum 28 november 2016 tot zomer 2018

Update 17/3: Fase 3b (nutswerken in de Kleine Laan) eindigt op 24 maart. 

Het kruispunt Driekoningen is een drukke verkeersknoop waar fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en autoverkeer samenkomen. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Sint-Niklaas slaan de handen in elkaar om deze plek veiliger en vlotter te maken voor alle weggebruikers. De nutsmaatschappijen gaan op 28 november 2016 van start. De heraanleg, die ruim 1 jaar zal duren, start op 18 april 2017. 

Wat houdt de heraanleg in?

Het kruispunt maakt plaats voor twee rotondes tussen de pijlers van de spoorwegbrug, één op de hoek Hofstraat-Spoorweglaan en één op de hoek Kleine Laan-Driekoningenstraat. Door rotondes te bouwen verdwijnen de lastige linksafbewegingen. Ook zijn de verschillende weggebruikers dan goed zichtbaar voor elkaar. Zo wordt dit punt overzichtelijker voor alle weggebruikers.

Rond beide rotondes komen veilige, vrijliggende fietspaden. Heel wat van die fietspaden zijn dubbelrichtingsfietspaden, waardoor er minder oversteekbewegingen nodig zijn. Tussen beide rotondes komt een centrale oversteekplaats voor fietsers en voetgangers, beveiligd met verkeerslichten. Zo kunnen alle fietsbewegingen op deze drukke fietsas gebeuren met behulp van verkeerslichten. Nergens moet er meer dan één rijstrook overgestoken worden.

De combinatie van de twee rotondes met verkeerslichten op de 4 takken en aan de centrale oversteekplaats voor fietsers en voetgangers, moet zorgen voor vlot openbaar vervoer en autoverkeer. De intelligente verkeerslichten detecteren de hoeveelheid verkeer en kunnen het verkeer sturen. Dit en een extra busbaan in de Driekoningenstraat zullen de verliestijden voor de bussen significant verminderen. 

Om voldoende plaats te hebben voor vrijliggende fietspaden en comfortabele voetpaden, verdwijnen een aantal parkeerplaatsen langs de huizen. Om dit op te vangen wordt de bestaande parking langs de Driekoningenstraat heraangelegd. De parking telt nagenoeg evenveel plaatsen en is veilig bereikbaar.

Niet alleen boven de grond is dit een verkeerskluwen, ook onder de grond ligt een netwerk aan belangrijke nutsleidingen. Daar komt straks nog een gescheiden rioleringsstelstel bij. 

 

Uitvoering nutswerken

Nutswerken onder leiding van Synductis

Op 28 november gaan de nutsmaatschappijen van start om de leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecommunicatie te verplaatsen en/of vernieuwen. Synductis coördineert deze werken voor alle nutsmaatschappijen, zodat er slechts één aanspreekpunt is en zodat alle aparte maatschappijen met dezelfde aannemer werken.

Woont u in de werfzone of ligt uw handelszaak in de werfzone, dan is de kans groot dat er ook gewerkt wordt aan uw aansluitingen. In dat geval neemt Synductis contact met u op om afspraken te maken. 

Deze werken zullen een grote impact hebben op het verkeer. Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, werkt Synductis in verschillende fasen met een pauze tijdens de kerstperiode.

Fasering

Fase 1: 28 november tot begin december 

Het kruispunt van de R42 met de Driekoningenstraat is onderbroken. Enkel keerbewegingen zijn mogelijk.  

 • Alle verkeer rijdt om via de Heistraat en de Plezantstraat.  De Gasmeterstraat wordt doodlopend. 
 • Fietsers en voetgangers zullen steeds door kunnen. 
 • De bussen van De Lijn volgen een omleiding. Meer info vindt u aan de bushaltes en op de website van De Lijn.

 

Fase 2a: afgerond

In de volgende fase wordt er gewerkt tussen de Kazernestraat en het kruispunt met de Spoorweglaan. Alle verkeer rijdt om via de Heistraat en de Plezantstraat.  De Gasmeterstraat blijft doodlopend.  Er zal één rijstrook open zijn voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer.

Pauze van 23 december tot 9 januari

Tijdens het kerstverlof wordt er niet gewerkt en is het kruispunt helemaal open.

Fase 2b: afgerond

In deze fase wordt er gewerkt in de Spoorweglaan. De afslagstrook in de Driekoningenstraat is hierdoor afgesloten. Enkel fietsers kunnen immers de Spoorweglaan inslaan en langs de werfzone rijden. De Gasmeterstraat is in deze fase nog steeds afgesloten.  Autoverkeer rijdt nog steeds om via de Heistraat en de Plezantstraat.

Fase 3a: van 23 januari tot halfverwege februari (afgerond)

Sinds 23 januari werkt de aannemer in de Hofstraat aan de kant van de Casinostraat. De Hofstraat richting kruispunt Driekoningen is afgesloten vanaf het Onze-Lieve-Vrouweplein. Bussen en fietsers kunnen door langs de werf. Autoverkeer moet omrijden. Tijdens deze fase is de rijrichting in de Boonhemstraat en de Richard Van Britsomstraat omgedraaid, zodat de wijk bereikbaar blijft. De Gasmeterstraat blijft afgesloten aan het kruispunt. 

 

Fase 3b: 13 februari tot 24 maart 

De werfzone ligt in de Kleine Laan.

 • Het auto- en busverkeer kan opnieuw de Hofstraat inrijden vanaf het Onze-Lieve-Vrouwplein. De afslagstrook richting Kleine Laan is evenwel afgesloten.
 • De Kleine Laan gaat dicht aan het kruispunt Driekoningen richting het station. Ook de Broodstraat is afgesloten aan de Kleine Laan. Het verkeer kan dus niet door de tunnel richting Vijfstraten rijden. De omleiding loopt via de Noordlaan. Ook het verkeer vanuit de Spoorweglaan en de Driekoningenstraat kan niet richting tunnel rijden.
 • Fietsers en voetgangers kunnen door langs de werfzone. 
 • De Parking Stationsplein blijft bereikbaar. De Kleine Laan wordt tijdelijk dubbelrichting tussen Stationsplein en de ingang van Parking Stationsplein.
 • De Gasmeterstraat is in deze fase nog steeds afgesloten.

 

Fase 4 (werken in de Mechelen-Terneuzewegel van begin tot half maart), zal tegelijkertijd met deze fase uitgevoerd worden.

Fase 4: begin maart tot half maart

In de laatste fase van de nutswerken, is de fietssnelweg (Mechelen-Terneuzenwegel) onderbroken. Ook de Gasmeterstraat is nog dicht aan het kruispunt. 

Bereikbaarheid van woningen en handelszaken tijdens de nutswerken

In de werfzone zal altijd één voetpad toegankelijk zijn.

Door loopbruggen te plaatsen blijft je woning of handelszaak steeds toegankelijk.

Als er tijdelijk geen toegang mogelijk is tot je oprit, krijg je vooraf een verwittiging
 

Uitvoering heraanleg Driekoningen 

Als de nutswerken klaar zijn starten de werken voor de heraanleg zelf. Vanaf 27 maart voert de aannemer een aantal ingrepen uit om het verkeer beter te kunnen sturen tijden de heraanleg. Op 18 april gaan de werken definitief van start. Bij de planning is rekening gehouden met het verkeer en de omwonenden:

 • In elke fase blijven zo veel mogelijk bewegingen voor het autoverkeer open.
 • Busverkeer wordt zo weinig mogelijk gehinderd. De parking van het station blijft steeds bereikbaar.
 • Fietsers en voetgangers worden zo weinig mogelijk omgeleid en zullen zo veel mogelijk langs en door de werfzones kunnen. 
 • De voetpaden voor woningen en handelszaken blijven zo lang mogelijk behouden. Daarna is er steeds een pad langs de huizen, zodat iedereen steeds bereikbaar blijft. 

Voorbereidende werken: 27 maart tot 7 april

De aannemer maakt doorsteken door de middenberm van de Hofstraat en de Spoorweglaan. Daarnaast legt hij een tijdelijke busweg aan in de Noordlaan, zodat bussen tijdens de werken steeds van de Noordlaan naar de Kleine Laan kunnen rijden. 

27/3 tot 7/4: busweg in Noordlaan 

Verkeer in de Noordlaan blijft in twee richtingen mogelijk. De parking tussen de Noordlaan en de Kleine Laan is niet langer toegankelijk.

3/4 tot 7/4: doorsteken middenberm

 • In de Spoorweglaan gaan de linkerrijstroken ter hoogte van de doorsteken dicht. Verkeer blijft in beide richtingen mogelijk, maar over één rijstrook. 
 • In de Hofstraat zijn de busbanen plaatselijk niet berijdbaar. Bussen rijden samen met het andere verkeer. 

fase 1: 18 april tot najaar 2017

De aannemer start aan de noordkant van het kruispunt. 

Welke bewegingen blijven mogelijk voor het autoverkeer?

 • Van de Kleine Laan naar de Hofstraat en de Spoorweglaan
 • Van de Spoorweglaan naar de Hofstraat. 
 • Van de Driekoningenstraat naar de Kazernestraat, ofwel rechtstreeks, ofwel via de centrale ingang van de parking. 
 • Van de Hofstraat/Broodstraat naar de Kleine Laan (R42)

Hoe rijden de bussen?

Bussen rijden op dezelfde manier als de auto's. Daarbovenop kunnen ze van de Noordlaan de Kleine Laan bereiken via een tijdelijke busweg. 

Fietsers en voetgangers?

Fietsers en voetgangers zullen altijd langs en door de werfzone kunnen. Het pad waarlangs fietsers en voetgangers geleid worden, wisselt in de loop van deze fase, maar zal goed aangeduid worden. De oversteek van de Kleine Laan regelen we met verkeerslichten.

 

 

Omleidingen

Kruispunt Driekoningen is een belangrijke verkeersader voor de stad Sint-Niklaas. Aangezien we een stuk van die verkeersader knippen, voorzien we van ver buiten de werfzone een omleiding. Zo kunnen we het verkeer dat van buiten Sint-Niklaas komt zo goed mogelijk sturen.

 • Het station blijft gedurende de looptijd van de werken bereikbaar via de R42 (Singel).
 • Het verkeer van en naar Stekene/Sint-Gillis-Waas kan zich verplaatsen via de N403, de Westelijke Tangent en de N70.
 • Ook het centrum van Sint-Niklaas blijft toegankelijk voor het verkeer. Vanuit Stekene en Sint-Gillis-Waas kan je naar het centrum via de Plezantstraat (N403).

 

Lokaal verkeer

 • De lokale omleidingsroute voor het verkeer naar de K&R Station/Driekoningenstraat in de Noordlaan verloopt via de Plezantstraat, de Heistraat, de Driekoningenstraat en de Slachthuisstraat richting Vijfstraten. 
 • Van aan R42 Singel geraak je via Vijfstraten richting K&R Station/Driekoningenstraat.
 • Van aan het Onze-Lieve-Vrouwplein kan je steeds richting de parking Stationsstraat.
 • In de Hofstraat volgt het verkeer de omleiding via de Boonhemstraat en de Richard van Britsomstraat naar de Kleine Laan.

fase 2: najaar 2017 tot voorjaar 2018 

Vanaf het voorjaar 2017 zal een deel van de oostelijke rotonde al in gebruik zijn. De werf speelt zich nu af in de hoek van de Spoorweglaan met de Hofstraat. De tweede werfzone (tussen de Noordlaan en de Kleine Laan) veroorzaakt geen hinder voor het verkeer. 

 

fase 3: voorjaar 2018 tot zomer 2018

De aannemer werkt in de hoek van de Hofstraat met de Kleine Laan.

fase 4: zomer 2018

In de vierde fase ligt de werfzone op de Kleine Laan. 

 

Communicatie

Infovergaderingen

Tijdens twee infovergaderingen, één voor ondernemers en één voor bewoners op 16 november is het project toegelicht. U vindt de presentatie van de infovergadering rechtsboven op deze pagina.​ Opgelet: de timings en plannen in de presentatie kunnen ondertussen achterhaald zijn. De meest recente planning en plannen vindt u steeds op deze pagina en niet in de presentatie.

Digitale nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van deze werken, abonneer je dan rechts bovenaan deze pagina (enveloppesymbool) op de digitale nieuwsbrief. Je krijgt alle belangrijke wijzigingen en updates over de werken rechtstreeks in je mailbox.

Vragen?

Synductis

Met vragen over de nutswerken kunt u steeds terecht bij Synductis:
info@synductis.be
078 05 35 00
 

Bereikbaarheidsadviseur voor ondernemers

Voor ondernemers in en rond de werfzone zetten we een bereikbaarheidsadviseur in: Cedric Labeau. Hij fungeert als brugfiguur tussen de opdrachtgevers en de ondernemers. Heb je als ondernemer vragen over je bereikbaarheid, over hoe je beleverd kan worden, over financiële tegemoetkomingen waarop je beroep kunt doen tijdens de werken, ... dan kun je bij hem terecht.

Cedric Labeau
bereikbaarheidsadviseur.ovl@wegenenverkeer.be
0485 42 07 88

 

Agentschap Wegen en Verkeer

Met vragen over de heraanleg zelf kunt u terecht bij het Agentschap Wegen en Verkeer:
wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be
09 276 26 00