Heraanleg kruispunt Driekoningen in Sint-Niklaas

Regio
Gemeente
Weg
Datum 28 november 2016 tot voorjaar 2018

Op maandag 13 februari startte de volgende fase van de nutswerken. De werfzone ligt vanaf dan in de Kleine Laan. Meer info over fase 3b leest u hier.

Het kruispunt Driekoningen is een drukke verkeersknoop waar fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en autoverkeer samenkomen. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Sint-Niklaas slaan de handen in elkaar om deze plek veiliger en vlotter te maken voor alle weggebruikers. De nutsmaatschappijen gaan op 28 november 2016 van start. De heraanleg, die ruim 1 jaar zal duren, start in het voorjaar van 2017. 

Wat houdt de heraanleg in?

Het kruispunt maakt plaats voor twee rotondes tussen de pijlers van de spoorwegbrug, één op de hoek Hofstraat-Spoorweglaan en één op de hoek Kleine Laan-Driekoningenstraat. Door rotondes te bouwen verdwijnen de lastige linksafbewegingen. Ook zijn de verschillende weggebruikers dan goed zichtbaar voor elkaar. Zo wordt dit punt overzichtelijker voor alle weggebruikers.

Rond beide rotondes komen veilige, vrijliggende fietspaden. Heel wat van die fietspaden zijn dubbelrichtingsfietspaden, waardoor er minder oversteekbewegingen nodig zijn. Tussen beide rotondes komt een centrale oversteekplaats voor fietsers en voetgangers, beveiligd met verkeerslichten. Zo kunnen alle fietsbewegingen op deze drukke fietsas gebeuren met behulp van verkeerslichten. Nergens moet er meer dan één rijstrook overgestoken worden.

De combinatie van de twee rotondes met verkeerslichten op de 4 takken en aan de centrale oversteekplaats voor fietsers en voetgangers, moet zorgen voor vlot openbaar vervoer en autoverkeer. De intelligente verkeerslichten detecteren de hoeveelheid verkeer en kunnen het verkeer sturen. Dit en een extra busbaan in de Driekoningenstraat zullen de verliestijden voor de bussen significant verminderen. 

Om voldoende plaats te hebben voor vrijliggende fietspaden en comfortabele voetpaden, verdwijnen een aantal parkeerplaatsen langs de huizen. Om dit op te vangen wordt de bestaande parking langs de Driekoningenstraat heraangelegd. De parking telt nagenoeg evenveel plaatsen en is veilig bereikbaar.

Niet alleen boven de grond is dit een verkeerskluwen, ook onder de grond ligt een netwerk aan belangrijke nutsleidingen. Daar komt straks nog een gescheiden rioleringsstelstel bij. 

 

Uitvoering nutswerken

Nutswerken onder leiding van Synductis

Op 28 november gaan de nutsmaatschappijen van start om de leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecommunicatie te verplaatsen en/of vernieuwen. Synductis coördineert deze werken voor alle nutsmaatschappijen, zodat er slechts één aanspreekpunt is en zodat alle aparte maatschappijen met dezelfde aannemer werken.

Woont u in de werfzone of ligt uw handelszaak in de werfzone, dan is de kans groot dat er ook gewerkt wordt aan uw aansluitingen. In dat geval neemt Synductis contact met u op om afspraken te maken. 

Deze werken zullen een grote impact hebben op het verkeer. Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, werkt Synductis in verschillende fasen met een pauze tijdens de kerstperiode.

Fasering

Fase 1: 28 november tot begin december 

Het kruispunt van de R42 met de Driekoningenstraat is onderbroken. Enkel keerbewegingen zijn mogelijk.  

  • Alle verkeer rijdt om via de Heistraat en de Plezantstraat.  De Gasmeterstraat wordt doodlopend. 
  • Fietsers en voetgangers zullen steeds door kunnen. 
  • De bussen van De Lijn volgen een omleiding. Meer info vindt u aan de bushaltes en op de website van De Lijn.

 

Fase 2a: afgerond

In de volgende fase wordt er gewerkt tussen de Kazernestraat en het kruispunt met de Spoorweglaan. Alle verkeer rijdt om via de Heistraat en de Plezantstraat.  De Gasmeterstraat blijft doodlopend.  Er zal één rijstrook open zijn voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer.

Pauze van 23 december tot 9 januari

Tijdens het kerstverlof wordt er niet gewerkt en is het kruispunt helemaal open.

Fase 2b: afgerond

In deze fase wordt er gewerkt in de Spoorweglaan. De afslagstrook in de Driekoningenstraat is hierdoor afgesloten. Enkel fietsers kunnen immers de Spoorweglaan inslaan en langs de werfzone rijden. De Gasmeterstraat is in deze fase nog steeds afgesloten.  Autoverkeer rijdt nog steeds om via de Heistraat en de Plezantstraat.

Fase 3a: van 23 januari tot halfverwege februari

Sinds 23 januari werkt de aannemer in de Hofstraat aan de kant van de Casinostraat. De Hofstraat richting kruispunt Driekoningen is afgesloten vanaf het Onze-Lieve-Vrouweplein. Bussen en fietsers kunnen door langs de werf. Autoverkeer moet omrijden. Tijdens deze fase is de rijrichting in de Boonhemstraat en de Richard Van Britsomstraat omgedraaid, zodat de wijk bereikbaar blijft. De Gasmeterstraat blijft afgesloten aan het kruispunt. 

 

Fase 3b: 13 februari tot midden maart

De werfzone ligt in de Kleine Laan.

  • Het auto- en busverkeer kan opnieuw de Hofstraat inrijden vanaf het Onze-Lieve-Vrouwplein. De afslagstrook richting Kleine Laan is evenwel afgesloten.
  • De Kleine Laan gaat dicht aan het kruispunt Driekoningen richting het station. Ook de Broodstraat is afgesloten aan de Kleine Laan. Het verkeer kan dus niet door de tunnel richting Vijfstraten rijden. De omleiding loopt via de Noordlaan. Ook het verkeer vanuit de Spoorweglaan en de Driekoningenstraat kan niet richting tunnel rijden.
  • Fietsers en voetgangers kunnen door langs de werfzone. 
  • De Parking Stationsplein blijft bereikbaar. De Kleine Laan wordt tijdelijk dubbelrichting tussen Stationsplein en de ingang van Parking Stationsplein.
  • De Gasmeterstraat is in deze fase nog steeds afgesloten.

 

Fase 4 (werken in de Mechelen-Terneuzewegel van begin tot half maart), zal tegelijkertijd met deze fase uitgevoerd worden.

Fase 4: begin maart tot half maart

In de laatste fase van de nutswerken, is de fietssnelweg (Mechelen-Terneuzenwegel) onderbroken. Ook de Gasmeterstraat is nog dicht aan het kruispunt. 

Bereikbaarheid van woningen en handelszaken tijdens de nutswerken

In de werfzone zal altijd één voetpad toegankelijk zijn.

Door loopbruggen te plaatsen blijft je woning of handelszaak steeds toegankelijk.

Als er tijdelijk geen toegang mogelijk is tot je oprit, krijgt je vooraf een verwittiging
 

Heraanleg door AWV vanaf voorjaar 2017

In het voorjaar van 2017, als alle nutswerken achter de rug zijn, start de heraanleg zelf. Tegen de zomer van 2018 moeten alle werken achter de rug zijn.

Communicatie

Infovergaderingen

Tijdens twee infovergaderingen, één voor ondernemers en één voor bewoners op 16 november is het project toegelicht. U vindt de presentatie van de infovergadering rechtsboven op deze pagina.​Opgelet: de timings en plannen in de presentatie kunnen ondertussen achterhaald zijn. De meest recente planning en plannen vindt u steeds op deze pagina en niet in de presentatie.

Digitale nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van deze werken, abonneer je dan rechts bovenaan deze pagina (enveloppesymbool) op de digitale nieuwsbrief. Je krijgt alle belangrijke wijzigingen en updates over de werken rechtstreeks in je mailbox.

Vragen?

Synductis

Met vragen over de nutswerken kunt u steeds terecht bij Synductis:
info@synductis.be
078 05 35 00
 

Bereikbaarheidsadviseur voor ondernemers

Voor ondernemers in en rond de werfzone zetten we een bereikbaarheidsadviseur in: Cedric Labeau. Hij fungeert als brugfiguur tussen de opdrachtgevers en de ondernemers. Heb je als ondernemer vragen over je bereikbaarheid, over hoe je beleverd kan worden, over financiële tegemoetkomingen waarop je beroep kunt doen tijdens de werken, ... dan kun je bij hem terecht.

Cedric Labeau
bereikbaarheidsadviseur.ovl@wegenenverkeer.be
0485 42 07 88

 

Agentschap Wegen en Verkeer

Met vragen over de heraanleg zelf kunt u terecht bij het Agentschap Wegen en Verkeer:
wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be
09 276 26 00