Heraanleg Frans De Schutterlaan (N177) in Boom

Regio
Gemeente
Weg
Datum 8 oktober 2018 - begin april 2019

Update 28-03-2019: Tijdens het weekend van 30 maart wordt de toplaag asfalt op de Frans De Schutterlaan aangelegd. In de loop van dinsdag 2 april wordt de Frans De Schutterlaan opnieuw opengesteld voor het verkeer. De aannemer van de Vlaamse Waterweg is ondertussen nog bezig met de renovatie van de Baanbrug. Pas wanneer ook zij hun werken volledig hebben afgerond kan het verkeer weer over de brug van en naar Willebroek. Naar verwachting kan de brug op dinsdag 23 april opnieuw opengesteld worden. Meer info kan u hieronder terugvinden of in de nieuwsbrief van 28 maart (zie rechterkolom). 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt vanaf 8 oktober 2018 de Frans De Schutterlaan (N177), tussen de Rupel en het kruispunt met de Antwerpsestraat. Er komen vrije busbanen en dubbelrichtingsfietspaden aan weerszijden van de rijweg. De werken duren tot begin april 2019.

Heraanleg Frans De Schutterlaan

In de volledige projectzone op de Frans De Schutterlaan worden vrije busbanen aangelegd om het auto- en busverkeer van elkaar te scheiden. Zo zal de doorstroming van de bussen aanzienlijk verbeteren. Dankzij nieuwe dubbelrichtingsfietspaden aan weerszijden van de rijweg zullen fietsers comfortabeler en veiliger langs de N177 kunnen fietsen.

De volledige projectzone loopt van de Rupel tot aan de kruising met de Antwerpsestraat. In functie van hoe de weg er zal uit zien kunnen we het project opdelen in twee zones:

 • De eerste zone bevindt zich tussen de Rupel en het kruispunt met de E. Vanderveldestraat - H. Spillemaeckersstraat. In dit deel van de Frans De Schutterlaan wordt de bovenbouw van de rijweg volledig heraangelegd. Er komen dubbelrichtingsfietspaden aan weerszijden van de rijweg, tot net voorbij het kruispunt. De bestaande weg (vandaag 2x1 rijstroken) wordt heraangelegd en krijgt één rijstrook en één busbaan in elke rijrichting. De parkeerplaatsen langs de N177 zullen hierdoor wel moeten verdwijnen. Aan beide kanten van de Frans De Schutterlaan komt er een overdekte bushalte met perron en fietsenstalling, en een wachtzone voor de bussen. Ten slotte worden ook de voetpaden vernieuwd.
 • Het tweede deel van de projectzone situeert zich tussen het kruispunt E. Vanderveldestraat - H. Spillemaeckersstraat en het kruispunt met de Antwerpsestraat. In dit deel heeft de Frans De Schutterlaan al 2 rijstroken in elke richting. We vormen in elke rijrichting de bestaande rechterrijstrook om naar een busbaan. Dat doen we via markeringswerken en door de nodige signalisatie aan te brengen.

Het ontwerpplan kan u in hoge resolutie bekijken en downloaden in de zijkolom rechts onder 'documenten'. 

Fasering en verloop van de werken

Nog voor de start van de eigenlijke wegeniswerken, voert Pidpa nutswerken uit tussen de Antwerpsestraat en de H. Spillemaeckersstraat. Hierbij wordt in het voetpad gewerkt waardoor de verkeershinder beperkt is. Voetgangers kunnen steeds rond de werfzone wandelen.

Vanaf 8 oktober 2018 start AWV met de heraanleg van de Frans De Schutterlaan. De planning van deze werken werd afgestemd op de werken van De Vlaamse Waterweg aan de Baanbrug. In totaal zullen de wegenwerken ongeveer 5 maanden duren.

Om de hinder tot een minimum te beperken zijn de werken opgedeeld in 4 fases.

 • FASE 1 (8 oktober - eind 2018)
  Frans De Schutterlaan vanaf de Rupel tot en met het kruispunt met de E. Vanderveldestraat - H. Spillemaeckersstraat.
   
 • FASE 2 (8 januari - 17 februari 2019)
  Frans De Schutterlaan tussen kruispunt E. Vanderveldestraat en Antwerpsestraat: rijbaan richting Willebroek.
   
 • FASE 3 (18 februari - eind maart 2019)
  Frans De Schutterlaan tussen kruispunt E. Vanderveldestraat en Antwerpsestraat: rijbaan richting Antwerpen.
   
 • FASE 4 (weekend van 30 maart 2019)
  Aanbrengen toplaag asfalt op Frans De Schutterlaan.
   

Bovenstaande kaart kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Fasering in detail

Fase 1 (8 oktober tot eind 2018)

Deze fase is afgerond.

Fase 2 (8 januari - 17 februari 2019)

Werken op de rijbaan richting Willebroek. Deze fase is afgerond.

Fase 3 (18 februari - eind maart 2019)

Werken op de rijbaan richting Antwerpen. Deze fase is afgerond.

Fase 4 (weekend van 30 maart 2019) 

Tijdens de laatste week van maart wordt in de volledige projectzone – vanaf de Rupel tot aan de Antwerpsestraat – de bovenste laag asfalt aangebracht.

 • ​Op donderdag 28 en vrijdag 29 maart verwijderen we de oude asfaltlagen van de rijbanen richtingen Willebroek en plaatsen we de nieuwe onderlaag asfalt. Het verkeer op de Frans de Schutterlaan blijft in beide richtingen mogelijk, maar verschuift wel naar de andere kant van de middenberm.
 • Op zaterdag 30 maart en zondag 31 maart brengen we de toplaag asfalt aan op de Frans de Schutterlaan, vanaf de E. Vanderveldestraat tot aan de Antwerpsestraat, en dit in beide rijrichtingen (fase 2 en 3). Daardoor is deze zone twee dagen volledig afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen wel steeds langs de werken passeren via het voetpad. Verkeer naar het centrum van Boom volgt een lokale omleiding. Ook de bussen van De Lijn volgen die dagen een alternatieve route. Kijk voor meer info over de dienstregeling van De Lijn op www.delijn.be.
 • Op maandag 1 april en dinsdag 2 april vinden nog verschillende afwerkingen plaats zoals het aanbrengen van tijdelijke wegmarkeringen, slijpen van verkeerslussen, testen van de verkeerslichten en het verder afwerken van de aansluiting met de H. Spillemaeckersstraat. Het verkeer rijdt in beide richtingen over de rijbanen richting Willebroek, over één rijstrook in elke richting.
 • Op dinsdag 2 april in de loop van de dag stellen we de Frans de Schutterlaan tot aan het kruispunt met de E. Vanderveldestraat volledig open voor het verkeer. Er is dan in elke rijrichting één rijstrook en één busbaan beschikbaar. Omdat de werken op de brug over de Rupel dan nog niet afgerond zijn, blijven de mobiele verkeerslichten op het kruispunt met de E. Vanderveldestraat nog even in dienst en blijft de H. Spillemaeckersstraat voorlopig nog afgesloten van de Frans de Schutterlaan.
 • In de week van 8 april wordt de definitieve belijning aangebracht, samen met de markeringen op de Rupelbrug. Het verkeer ondervindt hier weinig hinder van.

Volledige openstelling op dinsdag 23 april

De aannemer van de Vlaamse Waterweg is ondertussen nog bezig met de renovatie van de Baanbrug. Pas wanneer ook zij hun werken volledig hebben afgerond kan het verkeer weer over de brug van en naar Willebroek. Naar verwachting kan de brug op dinsdag 23 april opnieuw opengesteld worden. Daarmee komt de omleiding via de A12 te vervallen en wordt de tijdelijke afrit Ooievaarsnest terug afgesloten.

Tegelijk worden dan ook de nieuwe verkeerslichten op het kruispunt met de E. Vanderveldestraat ingeschakeld en gaat de H. Spillemaeckersstraat weer open. Let wel: de rijrichting in deze straat wordt omgedraaid, waardoor het verkeer na de werken de H. Spillemaeckersstraat kan inrijden vanaf de Frans de Schutterlaan richting het centrum.

Omleiding van en naar Willebroek via A12/Rupeltunnel

De Frans De Schutterlaan vanaf het kruispunt met de E. Vanderveldestraat en de brug over de Rupel blijven tijdens de volledige duur van de werken afgesloten voor auto- en vrachtverkeer. Dat betekent dat ook de bestaande omleiding via de Rupeltunnel voor het verkeer van en naar Willebroek blijft gelden. Komende vanuit de richting Willebroek is het centrum van Boom bereikbaar via afrit 9 Rumst/Niel/Boom.

Voor fietsers en voetgangers voorzien we wel steeds een doorgang langs de werfzone. Vanaf 25 september 2018 kunnen zij ook opnieuw in beide richtingen op een gereserveerde strook over de Baanbrug.

Vrachtverkeer (+3,5 ton) van en naar de industriezones mag niet via de Frans De Schutterlaan rijden en moet een omleiding volgen via de N171a (de ‘banaan’). Het verbod voor vrachtwagens van +3,5 ton in het centrum geldt niet voor plaatselijke bediening.

Bovenstaande kaart kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Centrum Boom blijft bereikbaar

De Frans De Schutterlaan en het centrum van Boom blijven tijdens de werken toegankelijk voor lokaal verkeer vanuit de richting van Antwerpen tot aan het kruispunt met de E. Vanderveldestraat en de H. Spillemaeckersstraat. Tijdens de tweede fase komen er op het kruispunt tijdelijke verkeerslichten. 

 • De E. Vanderveldestraat is opnieuw in beide richtingen open, zowel in- als uitrijden naar de Frans De Schutterlaan is weer mogelijk.
 • vanuit de H. Spillemaeckersstraat kan u rechtsaf de Frans De Schutterlaan richting Antwerpen oprijden. 

Lokale hinder en bereikbaarheid

 • Hinder in de werfzone niet altijd even groot, hangt af van het soort werk (vb. bij opbraak meer hinder).
 • Toegang tot zone waar gewerkt wordt voor gemotoriseerd verkeer niet mogelijk tijdens werkuren.
 • Na de werkuren: laden en lossen in de hele zone.
 • Inritten houden we zoveel mogelijk toegankelijk, enkel op specifieke momenten als we voor de deur werken kan dat niet.
 • Hulpdiensten krijgen steeds doorgang.
 • Klanten en leveranciers kunnen meestal via de Frans De Schutterlaan de handelszaken bereiken. Enkel tijdens specifieke werken (vb. asfaltering) is bereikbaarheid kortstondig moeilijker). Met vragen over bereikbaarheid of leveringen kan u contact opnemen met de aannemer of de bereikbaarheidsadviseur (zie onder).

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief willen we je graag op de hoogte houden over de heraanleg van de Frans De Schutterlaan. Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechts bovenaan deze pagina en schrijf je in op de nieuwsbrief.

De meest recente informatie vind je ook altijd online op deze webpagina.

Bereikbaarheidsadviseur

Om de ongemakken tijdens de werken te beperken, stelde het Agentschap Wegen en Verkeer een bereikbaarheidsadviseur aan. Hier kunnen bewoners en ondernemers uit de omgeving van de werken terecht met vragen over de bereikbaarheid van hun woning, handelszaak of organisatie. Het team van de bereikbaarheidsadviseur bespreekt deze bezorgdheden en opmerkingen met de werfleiding en geeft een zo concreet mogelijk antwoord.

Mailen kan naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of bellen op 0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren).