Heraanleg Bisschoppenhoflaan (N120) tussen Oude Bosuillaan en Merksemsesteenweg

Regio
Gemeente
Weg
Datum 6 maart - december 2017

Op 6 maart start het Agentschap Wegen en Verkeer met werken aan de Bisschoppenhoflaan (N120) in Deurne. Tussen de Oude Bosuilbaan en de Merksemsesteenweg (N130) wordt het wegdek in de richting van Antwerpen volledig vernieuwd. Het huidige wegdek is versleten en aan vernieuwing toe. De oude betonplaten worden opgebroken en vervangen door een nieuwe rijweg in asfalt. Voor fietsers komt er eveneens een nieuw fietspad in asfalt. Deze investering zal het comfort en de verkeersveiligheid van alle weggebruikers sterk verbeteren.

Tijdens de werken blijft doorgaand verkeer in beide richtingen steeds mogelijk over de zuidkant van de Bisschoppenhoflaan, zij het tot 1 juni slechts over één rijstrook. De kruispunten met de Merksemsesteenweg en de oude Bosuilbaan blijven open. Bedrijven en woningen in de werfzone zullen tijdens de periode van de werken zoveel mogelijk bereikbaar gehouden worden. 

Werken in 5 fases

Om de hinder tijdens de werken zo veel mogelijk te beperken, splitst de aannemer de werken op in 5 fases. Tijdens de eerste 2 fases (van 6 maart tot midden mei) wordt de rijweg aangepakt en het fietspad opgebroken. Fases 3 tot en met 5 (van midden mei tot december) zijn nodig voor de nutswerken en de afwerking van het fietspad, maar zorgen voor minder verkeershinder. Als alles volgens schema verloopt, zullen de werken in de loop van december afgerond zijn.
 

Voorbereidende werken: vanaf 6 maart 2017

In de week van 6 maart start de aannemer met de voorbereiding van de werf. Dit houdt onder meer in: het
aanleggen van tijdelijke doorsteken door de middenberm, het plaatsen van signalisatie en het rijklaar maken
van de parkeerstrook. Doorgaand verkeer ondervindt hier weinig hinder van. Parkeren aan de noordzijde van
de Bisschoppenhoflaan is vanaf dan niet meer toegelaten.

Fase 1: van 14 maart tot begin april 2017

Tijdens de eerste fase wordt de rijweg vernieuwd. Het doorgaand verkeer richting Antwerpen wordt via een
doorsteek ter hoogte van de Oude Bosuilbaan naar de andere zijde geleid. Het bezoekers en leveranciers
krijgen een rijstrook op de plaats waar nu de parkeerstrook ligt. Op deze manier blijven de handelszaken en
de bewoners permanent bereikbaar.

Kaart te downloaden onder 'documenten' rechts bovenaan.

Fase 2: van begin april tot midden mei 2017

Tijdens fase 2 wordt er gewerkt aan de parkeerstrook en het fietspad. Doorgaand verkeer richting Antwerpen
blijft mogelijk over één rijstrook op de andere zijde. Bezoekers en leveranciers krijgen een rijstrook op het
nieuw aangelegde asfalt. Ook in deze fase blijven de handelszaken dus maximaal bereikbaar. Eventuele hinder
door de aanleg van de parkeerstrook ter hoogte van een pand zal tijdig worden gecommuniceerd en blijft
beperkt tot drie maal twee dagen.

Fase 3: van midden mei tot december 2017

In fase 3 vernieuwen de nutsmaatschappijen de waterleidingen, de elektriciteitsleidingen en de gasleidingen. Dit zijn zeer plaatselijke werken in het fietspad en voetpad. De bereikbaarheid van de omliggende panden blijft gegarandeerd. Vanaf nu verloopt het gemotoriseerd verkeer opnieuw over 2 rijstroken in elke richting.

Fase 4: 3 dagen in december 2017

Na de werken van de nutsmaatschappijen wordt het fietspad vernieuwd. Hierdoor zal er lokaal hinder zijn
gedurende maximaal drie werkdagen.

Hinder en bereikbaarheid

 • Doorgaand verkeer over beperkt aantal rijstroken tot 1 juni 2017
  Tijdens de werken blijft doorgaand verkeer in beide richtingen mogelijk, zij het over slechts één rijstrook per richting, dit tot ten laatste 1 juni 2017. U houdt dus best rekening met de nodige hinder. Na 1 juni zijn alle rijstroken opnieuw beschikbaar.
 • Keesinglaan en Santvoorbeeklaan afgesloten
  Tijdens de werken worden de Keesinglaan en de Santvoortbeeklaan afgesloten voor doorgaand verkeer. De bereikbaarheid in deze straten wordt gegarandeerd door de Middelmolenlaan dubbelrichting te maken.
 • Veilige doorgang voor fietsers en voetgangers
  ​Fietsers en voetgangers kunnen altijd overal passeren. Er worden veilige oversteekplaatsen voorzien op de werfzone.
 • Ondernemingen en woningen blijven maximaal bereikbaar
  Tijdens de werken wordt steeds een rijstrook voorzien voor bezoekers en leveranciers van bedrijven en woningen in de werfzone. Zo blijven zij steeds toegankelijk. Enkel tijdens specifieke werken voor een bedrijf of woning zal het perceel korte tijd (enkele dagen) moeilijk of niet toegankelijk zijn. Dit wordt tijdig gecommuniceerd.
 • Bussen De Lijn
  De bussen van De Lijn blijven de zone bedienen tijdens de werken. Meer info vindt u in aanloop naar de werken op www.delijn.be.

Kaart te downloaden onder 'documenten' rechts bovenaan.

Coördinatie werken Deurne

Er worden in 2017 verschillende werken uitgevoerd in Deurne: de Turnhoutsepoort, de Azijnbrug en andere. Deze werken worden door de verschillende partners op elkaar afgestemd om Deurne bereikbaar te houden. Hieronder vindt u een kaart met alternatieve routes tijdens de werken (geldig tot juli 2017).

Kijk zeker ook op www.slimnaarantwerpen.be voor alle laatste informatie over de omleidingen in en rond Antwerpen. Realtime informatie over de werken en een slimme routeplanner (die rekening houdt met de grote werken) tonen hoe u het best naar of in de stad reist.

Kaart te downloaden onder 'documenten' rechts bovenaan. De info op deze kaart geldt tot juli 2017.

Bereikbaarheidsadviseur beantwoordt uw vragen

Wegen en Verkeer Antwerpen zal voor dit project een bereikbaarheidsadviseur aanstellen. Bewoners en ondernemers uit de omgeving van de werf kunnen bij zijn contactcenter terecht met concrete vragen over de bereikbaarheid van hun zaak of woning tijdens de werken. Dit kan via bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of 0477/477 476.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden van de voortgang van de werken op de Bisschoppenhoflaan. Telkens als er nieuws te melden valt over de werf (bijvoorbeeld bij een fasewissel of een tijdelijke wijziging in de verkeerssituatie) ontvangen geabonneerden een mailtje. Zo kunnen ze altijd goed voorbereid op weg gaan.

Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.