Heraanleg Bisschoppenhoflaan (N120) tussen Oude Bosuilbaan en Merksemsesteenweg

Regio
Gemeente
Weg
Datum afwerking fiets- en voetpaden tot eind april 2018

Van 6 maart tot en met 23 mei 2017 pakte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de rijweg van de Bisschoppenhoflaan (N120) in Deurne aan. Tussen de Oude Bosuilbaan en de Merksemsesteenweg (N130) werd het wegdek in de richting van Antwerpen volledig vernieuwd. De oude, versleten betonplaten werden daarbij opgebroken en vervangen door een nieuwe rijweg in asfalt. Voor fietsers werd er in een aparte fase rond eind 2017 begonnen aan de aanleg van een nieuw fietspad. Vanaf 12 februari 2018 wordt het voetpad nog vernieuwd en wordt het fietspad verder afgewerkt. De werken duren nog tot eind april 2018.

Afwerking fietspad en vernieuwing voetpad

Na het winterse oponthoud van december wil AWV de werken aan de Bisschoppenhoflaan zo snel mogelijk afronden, zodat fietsers weldra gebruik kunnen maken van het nieuwe fietspad. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft echter vastgesteld dat het voetpad van de Bisschoppenhoflaan in zeer slechte staat verkeert na de werken van de afgelopen maanden door de nutsmaatschappijen. Een vernieuwing van het voetpad was oorspronkelijk niet voorzien, maar is onoverkomelijk willen voetgangers comfortabel en veilig doorgang hebben. AWV en de stad Antwerpen hebben daarom in samenspraak besloten om bijkomend te investeren in een vernieuwing van het voetpad.

Werken in drie fases

Doordat nu ook het voetpad wordt meegenomen, zullen de werken wat meer tijd in beslag nemen dan voorzien. De werken zijn opgedeeld in drie fases om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

  • Fase 1: vanaf de Santvoortbeeklaan tot de Keesinglaan - AFGEROND
  • Fase 2: vanaf de Keesinglaan tot de Merksemsesteenweg (Azijnbrug) - Klaar rond 13 april
  • Fase 3: vanaf de Oude Bosuilbaan tot de Santvoortbeeklaan - Start rond 11 april 

Maandag 12 februari wordt gestart met de werken aan het voetpad tussen de Santvoortbeeklaan en de Keesinglaan. Daarna wordt het voetpad tussen de Keesinglaan en de Merksemsesteenweg aangepakt. Tot slot wordt de zone tussen de Oude Bosuilbaan en de Santvoortbeeklaan afgewerkt. Ook vinden er nog kortstondige asfalteringswerken plaats op de kruispunten met de Santvoortbeeklaan en de Keesinglaan, de hinder daarvan is echter zeer beperkt. 

Lokale hinder voor bewoners/handelaars

Het opbreken en vernieuwen van het voetpad gebeurt per fase, zodat de hinder voor bewoners en handelaars zo beperkt mogelijk blijft. Lokale hinder is tijdens enkele specifieke werkzaamheden echter onvermijdelijk. Opritten zijn dan tijdelijk niet bereikbaar wanneer er voor een deur of oprit gewerkt wordt:

  • Tijdens de opbraak van het voetpad (halve dag)
  • Tijdens het plaatsen van de betonfundering onder de straatgoot (1 dag)
  • Tijdens het plaatsen van de cementgebonden fundering (1 dag)
  • Tijdens het toeleggen van de opritten met klinkers (halve dag)

De aannemer zal omwonenden en handelaars nog op de hoogte brengen van de exacte data waarop men niet bereikbaar is met een briefje in de bus. Daarnaast neemt de aannemer ook enkele maatregelen om de hinder zo klein mogelijk te houden. Zo zal er op een aantal plaatsen in de werfzone tijdelijke steenslag aangebracht worden om opritten zoveel mogelijk toegankelijk te houden voor wagens. Dit is echter om praktische redenen niet mogelijk voor iedere toegang of oprit in de werfzone. Te voet zullen woningen en handelszaken uiteraard wel steeds bereikbaar zijn. 

Tijdens de werken aan het voetpad kunnen voetgangers gebruikmaken van het nieuwe fietspad (over de onderlaag) en de scheidingsstrook tussen het fietspad en de rijweg. Fietsers worden tijdelijk naar de overkant van de rijbaan geleid.