Guldenbodemlaan: Herinrichting

Regio
Gemeente
Weg
Datum 30/09/2016 tot voorjaar 2018

De Guldenbodemlaan, vanaf het reeds vernieuwde kruispunt met de Sittardstraat tot en met het kruispunt met de Kernielerweg, en de Ervaertstraat worden opnieuw aangelegd. De werken startten najaar 2016 en worden tegen voorjaar 2018 afgerond.

Over de volledige lengte van de Guldenbodemlaan en Ervaertstraat komt een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuw wegdek. In de Ervaertstraat worden samen met deze werken ook de nutsleidingen aangepast. In de Guldenbodemlaan gebeurde dit al in de vorige fase (2013-2014). Hier zijn nu enkel nog kleine aanpassingen nodig. 
De Guldenbodemlaan krijgt hetzelfde wegprofiel als de Sittardstraat, met aan beide zijden van de weg een fietspad en voetpad. Het kruispunt met de Kernielerweg wordt aangepast zodat de rijrichting vanuit de Guldenbodemlaan naar Kernielerweg (en andersom) de prioritaire rijrichting wordt. Na de herinrichting zal deze as als hoofdweg gelden en zal het verkeer komende vanuit de Gillebroek voorrang moeten geven.

Verloop van de werken

De werken zijn opgedeeld in 3 grote fases: 
1. de Ervaertstraat vanaf huisnummer 20 (de 2 doodlopende delen)
2. de Ervaertstraat tussen de Guldenbodemlaan en huisnummer 20 
3. de Guldenbodemlaan, inclusief het kruispunt met de Kernielerweg/Gillebroek 

 

De riolerings- en wegeniswerken in fase 1 worden eind april afgerond. Begin mei starten de werken vervolgens in fase 2, het eerste gedeelte van de Ervaertstraat, tussen de Guldenbodemlaan en de Technische Dienst. Deze fase duurt ongeveer 2,5 maand en wordt vermoedelijk midden juli afgerond. Dit betekent dat de werken op de Guldenbodemlaan (fase 3) na het bouwverlof, begin augustus 2017, kunnen starten.