Gentse stadsring (R40): herinrichting Dampoort

Regio
Gemeente
Weg
Datum 6 februari

We voeren een aantal ingrepen uit aan Dampoort om het verkeer er vlotter en veiliger te laten rijden. De belangrijkste maatregelen zijn:

  • Verkeerslichten aan fiets- en voetgangersoversteken

  • Verkeersstroom van de rotonde naar de Koopvaardijlaan bevorderen

  • Nieuwe markeringen

Wat houden de werken in?

Verkeerslichten aan fiets- en voetgangersoversteken

Aan de oversteken van de Kasteellaan en Dok-Zuid komen verkeerslichten. Hoewel fietsers nu geen voorrang hebben, is er tijdens drukke periodes vaak een onafgebroken stroom van overstekende fietsers. Dat zorgt voor stremming van het autoverkeer en leidt zeer snel tot lange wachttijden. Bovendien is het geen veilige situatie, omdat er vaak verwarring is over wie voorrang heeft. Verkeerslichten moeten hier verandering in brengen. Ze zullen de verkeersstromen van autoverkeer en fietsers beter organiseren, wat de doorstroming en de veiligheid ten goede zal komen.

Om te verhinderen dat fietsers geen plaats hebben om te wachten aan de nieuwe verkeerslichten, breiden we de opstelruimte aan Dok-Zuid en de Kasteellaan zo veel mogelijk uit.

 

Detail Kasteellaan

 

Detail Dok-Zuid

   

 

Vlotter van de rotonde naar Koopvaardijlaan

Wie vandaag van de Dampoortrotonde naar de Koopvaardijlaan wil, moet wachten op een onderbreking in het verkeer dat van het Antwerpenplein komt. Tijdens de spitsuren kan dit zeer moeizaam gaan. Door ook hier met lichten te werken, kunnen we deze verkeersstroom vlotter laten verlopen. Er komt een verkeerslicht voor wie van het Antwerpenplein komt en één op de Dampoortrotonde. Dit tweede licht moet ervoor zorgen dat er een vlottere instroom is naar de rotonde.

Nieuwe markeringen

De markeringen op de rotonde worden aangepast. Zo willen we het voor bestuurders duidelijker maken hoe ze moeten rijden en waar ze moeten voorsorteren. De grootste wijziging voeren we door aan de kant van Dok-Zuid en de Dampoortstraat. De nieuwe markeringen zullen ervoor zorgen dat het makkelijker wordt om vanuit Dok-Zuid de Dampoortrotonde op te rijden. Ook de beweging van de rotonde naar de Dampoortstraat wordt veiliger.

Uitvoering van de werken

De werken startten op 6 februari en zullen tot eind maart duren. De vooropgestelde planning is afhankelijk van het weer. Er kunnen zich nog wijzigingen voordoen.

 

Fase 1: Aanpassing Dok-Zuid (6 februari tot begin maart)
 

Fase 1a: 6 februari tot 25 februari (groen op plan) (afgerond)

De aannemer voert de aanpassing aan het fietspad en voetpad langs de rotonde en in het begin van Dok-Zuid uit.

Autoverkeer

In deze fase neemt de aannemer lokaal de rechterrijstrook in op de Dampoortrotonde. Afslaan naar Dok Zuid blijft steeds mogelijk.

Fietsers en voetgangers
Aangezien het fiets- en voetpad tijdens de werken onderbroken wordt, bakenen we de rechterrijstrook af voor fietsers en voetgangers.

 

Fase 1b: 27 februari tot 3 maart (rood op plan)

In deze fase past de aannemer het middeneiland in het begin van Dok-Zuid aan.

Autoverkeer heeft één rijstrook in elke richting ter hoogte van het middeneiland. De aannemer voert deze werken zo veel mogelijk buiten de spitsuren uit. Als hij niet aan het werk is, zullen er twee rijstroken open zijn in elke richting.

Fietsers en voetgangers kunnen in fase 2 gebruik maken van het vernieuwde fiets- en voetpad.

 

Fase 2: Aanpassing Kasteellaan (27 februari tot 25 maart)

De aannemer gaat op dezelfde manier te werk als voor de werken aan Dok Zuid.

Fase 2a: 27 februari tot 18 maart (paars op plan)

De aannemer voert de aanpassing aan het fietspad en voetpad in het begin van de Kasteellaan uit.

Autoverkeer

In deze fase neemt de aannemer lokaal de rechterrijstrook in op de Dampoortrotonde. Afslaan naar de Kasteellaan blijft steeds mogelijk. De Schoolkaai gaat dicht aan de Dampoortrotonde. De straat wordt tweerichtingsverkeer vanaf de Sint-Machariusstraat. Auto’s rijden om via de brug van de Jan van Gentstraat en de Hagelandkaai. Fietsers rijden via de Kazemattenstraat en de Lucas Munichstraat.

Fietsers en voetgangers
Voor de voetgangers blijft steeds een zone van het voetpad open langs de huizen.

Fietsers en voetgangers vanuit het centrum met bestemming station of Antwerpenplein (en omgekeerd), maken gebruik van de ingenomen rechterrijstrook. Als de aannemer deze rechterrijstrook zelf nodig heeft voor werfmateriaal, zullen deze voetgangers en fietsers (met fiets aan de hand) langs het voetpad langs de huizen gestuurd worden.  

 

Fase 2b: 20 maart tot 25 maart (geel op plan)

In deze fase past de aannemer het middeneiland in het begin van de Kasteellaan aan.

Autoverkeer heeft één rijstrook in elke richting ter hoogte van het middeneiland. De aannemer voert deze werken zo veel mogelijk buiten de spitsuren uit. Als hij niet aan het werk is, zullen er twee rijstroken open zijn in elke richting.

Fietsers en voetgangers kunnen in fase 2 gebruik maken van het vernieuwde fiets- en voetpad.

 

Verkeerslichten en markeringen

De werken voor het plaatsen van de verkeerslichten zullen zo veel mogelijk samen met de werken in Dok-Zuid en de Kasteellaan gebeuren. Op sommige momenten, onder andere voor het slijpen van lussen in het wegdek, zal de aannemer gedurende een korte periode een rijstrook moeten innemen. Dit zal gebeuren buiten de spitsuren.

Hetzelfde geldt voor het plaatsen van de nieuwe markeringen. Hiervoor zal af en toe een rijstrook ingenomen worden, maar steeds buiten de spitsuren. 

In de week van 27 maart worden de laatste markeringen geplaatst en gaat de nieuwe lichtenregeling in dienst. 

Achtergrond?

De herinrichting van Dampoort is één van de maatregelen die het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) samen met de Stad Gent neemt op de Gentse stadsring (R40). Het doel? De huidige capaciteit van de stadsring (R40) vergroten. De ingrepen zijn noodzakelijk in de aanloop naar het nieuwe Circulatieplan, dat op 3 april 2017 in voege gaat. Het Circulatieplan zorgt voor een bereikbare binnenstad met meer leefkwaliteit, door het doorgaand verkeer op de stadsring (R40) te houden. De maatregelen zijn het resultaat van een studie over de doorstroming op de stadsring.