Geluidswerende maatregelen langs E313 t.h.v. Hasselt

Regio
Gemeente
Weg
Datum augustus 2017 - september 2017

Wat?

Geluidswerende maatregelen (asfalt)  (kmpt. 74,0 – 76,25)

Wanneer?

60 kalenderdagen in augustus – september 2017

Hinder?

Er wordt geen verkeershinder verwacht.

Maatregelen?

 • Fase 0: voorbereidende werken: nachtwerk
 • Fase 1: aanleg pechhavens zijbermen en middenberm (enkel ‘s nachts wordt capaciteit onttrokken)
 • Fase 2: werken richting Antwerpen
  • Van 2*2 naar 2*2 versmalde rijstroken
  • Doorsteek door middenberm
  • 70 km/u
 • Fase 3: werken richting Luik (idem fase 2)
 • Fase 4: afbraak pechhavens in de middenberm: nachtwerk
 • Opritten Hasselt-Zuid en Hasselt-Oost richting Luik worden ingekort
 • 24/7
 • Filebeveiliging