Gedeelte Brusselsesteenweg Vilvoorde afgesloten wegens scheuren in wegdek

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2017

In mei 2016 ontdekte Waterwegen en Zeekanaal bij verstevigingswerken aan de oever van de Willebroekse Vaart scheuren in het wegdek van de Brusselsesteenweg (N260). Hierop werd de Brusselsesteenweg tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Ondertussen is aan de kant van het kanaal ter hoogte van de woningen opnieuw één rijstrook open voor het verkeer. Het verkeer kan de gescheurde zone beurtelings passeren met behulp van tijdelijke verkeerslichten. Er geldt een verbod voor verkeer zwaarder dan 3,5 ton.

Eén beheerder zal alle werken uitvoeren

Onderzoek heeft uitgewezen dat er schade is aan de onderliggende wegstructuur en de riolering. De Brusselsesteenweg is in het beheer van Wegen en Verkeer, maar de zijkant van de weg ligt aan het water en is dus in het beheer van Waterwegen en Zeekanaal. De riolering onder de weg is in het beheer van de stad Vilvoorde. Er zal een enkele beheerder aangesteld worden die de reparaties van de weg kan coördineren en uitvoeren.  

Wegen en Verkeer raadt aan om de website van Waterwegen en Zeekanaal in het oog te houden en zal ook zelf verder communiceren op deze pagina zodra er meer nieuws is.