Fietspad langs de Lüdenscheidsingel

Regio
Gemeente
Weg
Datum start werken in voorjaar 2018

UPDATE 3/02/18: de aanleg van het nieuwe fietspad naast de Lüdenscheidsingel zal starten in het najaar van 2018. De komende maanden moet er nog bijkomend onderzoek gebeuren - dat heeft te maken met de bijkomende vernieuwingen (o.a. een bushalte op tussen de Pompstraat en de Singel) die toegevoegd werden aan de oorspronkelijke aanbesteding. Zodra er een meer gedetailleerde planning is, zullen we die publiceren op deze webpagina.    

Bouwvergunning verkregen in augustus 2017  

Sinds in 2016 de bouwvergunning geweigerd werd, leek het er even op dat het hele project opnieuw aanbesteed zou moeten worden. Om aan de eisen van het stadsbestuur te voldoen, zou het aanbestedingsbedrag immers zodanig veel hoger liggen dan aanvankelijk voorzien was, dat Wegen en Verkeer een nieuwe aannemer had moeten aanstellen. Echter, een heraanbesteding zal uiteindelijk niet nodig zijn, omdat Wegen en Verkeer een aantal zaken in het ontwerp zal kunnen aanpassen. 

Oplossing voor bushalte Wilsele Dorp: eerst proefopstelling 

In augustus 2017 heeft Wegen en Verkeer uiteindelijk toch een bouwvergunning voor het project verkregen. Er zal niet alleen een fietspad aangelegd worden, maar er komt ook een oplossing voor de bushalte die Wilsele Dorp zal bedienen. De halte zal waarschijnlijk aangelegd worden tussen de Pompstraat en de Singel, ter hoogte van de Albert Woutersstraat. In de loop van 2018 (nog geen timing beschikbaar) zal Wegen en Verkeer een proefopstelling doen op het Lüdenscheidviaduct, om na te gaan wat de impact is op het verkeer van de bushalte, Zodra er meer informatie beschikbaar is over de proefopstelling, zal Wegen en Verkeer daar op deze webpagina over berichten. 

Het stadsbestuur heeft in de loop van 2017 een voorstel gedaan om een bushalte aan te leggen ter hoogte van de Pompstraat (WIlsele Dorp). Hier en daar was te lezen dat Wegen en Verkeer daar geen voorstander van was omdat de doorstroming van het verkeer verstoord zou worden. Dit klopt niet. Wegen en Verkeer was geen voorstander van de bushalte ter hoogte van de Pompstraat omdat het de verkeersveiligheid op het viaduct in het gedrang brengt: concreet zou het probleem zijn dat de bushalte net op die plaats (aan de Pompstraat) zou liggen waar het verkeer uitvoegt om de afrit naar de Mechelsepoort te nemen.    

2013: aanleg busstrook op viaduct 

In 2013 vernieuwde Wegen en Verkeer al het wegdek van de Lüdenscheidsingel. Toen werd het bestaande fietspad vervangen door een busstrook waardoor een deel van de Lüdenscheidsingel vandaag niet over de nodige infrastructuur voor fietsers beschikt.

Met de aanleg van het nieuwe fietspad wordt een einde gemaakt aan de bestaande omleiding voor fietsers en biedt Wegen en Verkeer hen opnieuw een veilige en korte fietsverbinding aan tussen het Engels Plein en de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26).

Het fietspad zal het Engels Plein en de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) verbinden (over een afstand van 1,2 km) en het zal volledig afgescheiden zijn van het verkeer. Het fietspad komt waarschijnlijk langs de weghelft in de rijrichting van de Mechelsepoort en Gasthuisberg. Het wordt een tweerichtingsfietspad. Volgens het huidige ontwerp komt het fietspad naast en onder de Oude Rondelaan, de Albert Woutersstraat en de Stadsvest. Ook wordt het fietspad nog een stuk doorgetrokken in de richting van het Artoisplein.