E40 in Merelbeke: 2 nieuwe bruggen en geluidsschermen

Regio
Gemeente
Weg
Datum 1 april '17 tot eind '18

Vanaf het voorjaar van 2017 vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer 2 bruggen in de E40: de brug over de Tijarm en de brug over de Oude Gaversesteenweg. Tussen de Tijarm en de Hundelgemsesteenweg komen langs beide zijden van de E40 nieuwe geluidsschermen. Door een tijdelijk brug te bouwen naast de E40, blijft verkeer op de E40 in elke fase in beide richtingen mogelijk. De werken zullen tot het einde van 2018 duren. 

Wat houden de werken in?

Twee nieuwe bruggen in de E40 

Beide bruggen dateren van de jaren '50 en zijn aan vervanging toe. We maken van de gelegenheid gebruik om de bruggen te verbreden. Zo maken we niet alleen plaats voor twee pechstroken, maar voorzien we ook al ruimte voor een vierde rijstrook. Als in de toekomst de snelweg moet verbreed worden naar vier rijstroken, dan zijn de bruggen daarop voorzien.  De brug over de Tijarm wordt bovendien iets langer, zodat er ook een ventweg voor de bedrijvenzone aan eilandje Zwijnaarde onder de brug kan. 

Geluidsschermen

Tussen de Tijarm en de Hundelgemsesteenweg komen langs beide zijden van de E40 geluidsschermen. De bestaande schermen aan de zuidkant verdwijnen en worden vervangen door schermen van 4 m hoogte. Dat is 1m hoger dan de huidige schermen. Ze worden volledig betaald door het Agentschap wegen en Verkeer. Aan de noordkant is nu geen bescherming. Daar komen ook schermen van 4m hoogte. Hier staan gemeente Merelbeke en het Agentschap Wegen en Verkeer samen in voor de kosten. 

We kiezen voor mobiele schermen. Zo kunnen de schermen verplaatst worden als de E40 4 rijstroken krijgt in elke richting. 

 

Uitvoering van de werken 

De aannemer voert de werken uit in 4 fasen. De eerste fase start in april 2017. De werken moeten tegen eind 2018 klaar zijn.

Fase 1: 1 april tot juni 2017

In deze fase bouwt de aannemer een tijdelijke brug langs de zuidkant van de E40. Deze brug dient om tijdens de tweede fase het verkeer richting Brussel over te sturen. Zo blijft verkeer in de volgende fase mogelijk over drie versmalde rijstroken. 

Verkeer:

 • 3 rijstroken op E40 richting Gent
 • 2 rijstroken op E40 richting Brussel
 • Oude Gaversesteenweg afgesloten ter hoogte van de brug voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel onder de brug. 

 

Fase 2: juni '17 tot voorjaar '18

De aannemer werkt aan de noordkant van de E40. Hij breekt beide bruggen af en bouwt twee nieuwe. De zone tussen beide bruggen wordt verbreed. 

Verkeer:

 • 3 versmalde rijstroken op E40 richting Gent
 • 3 versmalde rijstroken op E40 richting Brussel
 • Oude Gaversesteenweg afgesloten ter hoogte van de brug voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel onder de brug. 

Fase 3: voorjaar tot najaar '18

De aannemer voert dezelfde werken uit als in fase 2, maar nu aan de zuidkant van de E40. Op het einde van deze fase plaatst hij geluidsschermen aan de zuidkant van de E40.

Verkeer:

 • 3 versmalde rijstroken op E40 richting Gent
 • 3 versmalde rijstroken op E40 richting Brussel
 • Oude Gaversesteenweg afgesloten ter hoogte van de brug voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel onder de brug. 

Fase 4: najaar tot eind '18

In de laatste fase plaatst de aannemer geluidsschermen langs de noordkant van de E40. Dit kan zonder hinder voor het verkeer op de E40 en de Oude Gaversesteenweg. 

 

Minder hinder

Het agentschap investeert in maatregelen die de hinder voor het verkeer en omwonenden beperken:

 • We bouwen een tijdelijk brug naast de E40 om de capaciteit op de E40 zo hoog mogelijk te houden tijdens de werken. Om de geluidsoverlast voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken, kiezen we voor geluids- en trillingsarme materialen.
 • We zorgen er met een beschermende koker voor dat er steeds fietsers en voetgangers door kunnen onder de brug van de Oude Gaversesteenweg. 
 • We voeren alle materiaal aan via de E40, de ventwegen op eilandje Zwijnaarde en via het water (Tijarm). We maken geen gebruik van de Oude Gaversesteenweg. 
 • We zorgen voor een goede en tijdige communicatie naar alle doelgroepen.

Communicatie

 • We communiceren naar de directe omwonenden en inwoners van Merelbeke via infovergaderingen. De presentatie van de infovergadering op 26 september kunt u hier downloaden. 
 • Rechtsbovenaan deze pagina kunt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief. Abonnees ontvangen updates over de werf rechtstreeks in hun mailbox. 
 • We informeren de buurt via bewonersbrieven.