Bevraging We doen momenteel een onderzoek naar een nieuwe website, graag hadden we je mening gehoord. De bevraging duurt maximum 3 minuten.

E40 in Merelbeke: 2 nieuwe bruggen en geluidsschermen

Regio
Gemeente
Weg
Datum 20 maart 2017 tot eind 2018

Vanaf 20 maart 2017 vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer 2 bruggen in de E40: de brug over de Tijarm en de brug over de Oude Gaversesteenweg. Tussen de Tijarm en de Hundelgemsesteenweg komen langs beide zijden van de E40 nieuwe geluidsschermen. Door een tijdelijk brug te bouwen naast de E40, blijft verkeer op de E40 in elke fase van de werken in beide richtingen mogelijk. De werken zullen tot het einde van 2018 duren. 

Op deze pagina:

Wat houden de werken in?

Twee nieuwe bruggen in de E40 

Beide bruggen dateren van de jaren '50 en zijn aan vervanging toe. We maken van de gelegenheid gebruik om de bruggen te verbreden. Zo maken we niet alleen plaats voor twee pechstroken, maar voorzien we ook al ruimte voor een vierde rijstrook. Als in de toekomst de snelweg moet verbreed worden naar vier rijstroken, dan zijn de bruggen daarop voorzien.  De brug over de Tijarm wordt bovendien iets langer, zodat er ook een ventweg voor de bedrijvenzone aan eilandje Zwijnaarde onder de brug kan. 

Geluidsschermen

Tussen de Tijarm en de Hundelgemsesteenweg komen langs beide zijden van de E40 geluidsschermen. De bestaande schermen aan de zuidkant verdwijnen en worden vervangen door schermen van 4 m hoogte. Dat is 1m hoger dan de huidige schermen. Ze worden volledig betaald door het Agentschap wegen en Verkeer. Aan de noordkant is nu geen bescherming. Daar komen ook schermen van 4m hoogte. Hier staan gemeente Merelbeke en het Agentschap Wegen en Verkeer samen in voor de kosten. 

We kiezen voor mobiele schermen. Zo kunnen de schermen verplaatst worden als de E40 4 rijstroken krijgt in elke richting. 

 

Uitvoering van de werken 

De aannemer voert de werken uit in 4 fasen. De eerste fase start in maart 2017. De werken moeten tegen eind 2018 klaar zijn.

Voorbereidende werken vanaf 20 maart (nachtwerk)

Voor de werken van start gaan, maakt de aannemer doorsteken door de middenberm van de E40. Gedurende 10 nachten (22.00 u tot 6.00 u) maakt hij doorsteken door de middenberm. De linkerrijstroken van de E40 gaan in beide richtingen dicht. Overdag is er geen hinder. Zo kunnen we het verkeer op de E40 vanaf 18 april door de middenberm naar de andere rijrichting loodsen. 

Fase 1: 18 april tot juni 2017 

In deze fase bouwt de aannemer een tijdelijke brug langs de zuidkant van de E40. Deze brug dient om tijdens de tweede fase het verkeer richting Brussel over te sturen. Zo blijft verkeer in de volgende fase mogelijk over drie versmalde rijstroken. 

Verkeer:

 • 3 rijstroken op E40 richting Gent
 • 2 rijstroken op E40 richting Brussel
 • Oude Gaversesteenweg afgesloten ter hoogte van de brug voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel onder de brug. 

 

Fase 2: juni '17 tot voorjaar '18

De aannemer werkt aan de noordkant van de E40. Hij breekt beide bruggen af en bouwt twee nieuwe. De zone tussen beide bruggen wordt verbreed. 

Verkeer:

 • 3 versmalde rijstroken op E40 richting Gent
 • 3 versmalde rijstroken op E40 richting Brussel
 • Oude Gaversesteenweg afgesloten ter hoogte van de brug voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel onder de brug. 

Fase 3: voorjaar '18 tot zomer '18

De aannemer voert dezelfde werken uit als in fase 2, maar nu aan de zuidkant van de E40. Op het einde van deze fase plaatst hij geluidsschermen aan de zuidkant van de E40.

Verkeer:

 • 3 versmalde rijstroken op E40 richting Gent
 • 3 versmalde rijstroken op E40 richting Brussel
 • Oude Gaversesteenweg afgesloten ter hoogte van de brug voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel onder de brug. 

Fase 4: zomer tot eind '18

In de laatste fase plaatst de aannemer geluidsschermen langs de noordkant van de E40. Dit kan zonder hinder voor het verkeer op de E40 en de Oude Gaversesteenweg. 

 

Impact op verkeer in Merelbeke

De Oude Gaversesteenweg is van 18 april 2017 tot de zomer van 2018 onderbroken ter hoogte van de brug in de E40:

 • Fietsers en voetgangers kunnen wel steeds door onder de brug. 
 • Autoverkeer: De Oude Gaversesteenweg wordt doodlopend aan de brug van de E40 voor autoverkeer. Alle bewoners en handelaren blijven bereikbaar via het kruispunt met de Waterstraat (zuidelijke helft) of via de rotonde aan de Hundelgemsesteenweg (noordelijke helft).

Verkeer op de Hundelgemsesteenweg
Door de knip in de Oude Gaversesteenweg zal er meer verkeer gebruik maken van de Hundelgemsesteenweg. Dat is nu al een drukke verkeersas. We raden iedereen aan om de Hundelgemsesteenweg zo veel mogelijk te mijden tijdens de spits. Ook verkeer van de naburige gemeentes (oa Gent en Gavere) raden we aan om voor een alternatieve route te kiezen. We roepen ook op om voor alternatieve vervoersmodi te kiezen. 

 

Minder hinder

Het agentschap investeert in maatregelen die de hinder voor het verkeer en omwonenden beperken:

 • We bouwen een tijdelijk brug naast de E40 om de capaciteit op de E40 zo hoog mogelijk te houden tijdens de werken. Om de geluidsoverlast voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken, kiezen we voor geluids- en trillingsarme materialen.
 • We zorgen er met een beschermende koker voor dat er steeds fietsers en voetgangers door kunnen onder de brug van de Oude Gaversesteenweg. 
 • We voeren alle materiaal aan via de E40, de ventwegen op eilandje Zwijnaarde en via het water (Tijarm). We maken geen gebruik van de Oude Gaversesteenweg. 
 • We zorgen voor een goede en tijdige communicatie naar alle doelgroepen.

Communicatie

 • We communiceren naar de directe omwonenden en inwoners van Merelbeke via infovergaderingen. De presentatie van de infovergadering op 26 september kunt u hier downloaden. 
 • Rechtsbovenaan deze pagina kunt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief. Abonnees ontvangen updates over de werf rechtstreeks in hun mailbox. 
 • We informeren de buurt via bewonersbrieven.