E40 in Merelbeke: 2 nieuwe bruggen en geluidsschermen

Regio
Gemeente
Weg
Datum 20 maart 2017 tot eind 2018

 

Werf in beeld

 

Sinds 20 maart 2017 werkt het Agentschap Wegen en Verkeer aan 2 nieuwe bruggen in de E40: de brug over de Tijarm en de brug over de Oude Gaversesteenweg. Tussen de Tijarm en de Hundelgemsesteenweg komen langs beide zijden van de E40 nieuwe geluidsschermen. Door een tijdelijke brug te bouwen naast de E40, blijft verkeer op de E40 in elke fase van de werken in beide richtingen mogelijk. De werken zullen tot het einde van 2018 duren.

Op deze pagina:

Wat houden de werken in?

Twee nieuwe bruggen in de E40 

Beide bruggen dateren van de jaren '50 en zijn aan vervanging toe. We maken van de gelegenheid gebruik om de bruggen te verbreden. Zo maken we niet alleen plaats voor twee pechstroken, maar voorzien we ook al ruimte voor een vierde rijstrook. Als in de toekomst de snelweg moet verbreed worden naar vier rijstroken, dan zijn de bruggen daarop voorzien.  De brug over de Tijarm wordt bovendien iets langer, zodat er ook een ventweg voor de bedrijvenzone aan eilandje Zwijnaarde onder de brug kan. 

Geluidsschermen

Tussen de Tijarm en de Hundelgemsesteenweg komen langs beide zijden van de E40 geluidsschermen. De bestaande schermen aan de zuidkant verdwijnen en worden vervangen door schermen van 4 m hoogte. Dat is 1m hoger dan de huidige schermen. Ze worden volledig betaald door het Agentschap wegen en Verkeer. Aan de noordkant is nu geen bescherming. Daar komen ook schermen van 4m hoogte. Hier staan gemeente Merelbeke en het Agentschap Wegen en Verkeer samen in voor de kosten. 

We kiezen voor mobiele schermen. Zo kunnen de schermen verplaatst worden als de E40 4 rijstroken krijgt in elke richting. 

 

Uitvoering van de werken 

De aannemer voert de werken uit in 4 fasen. De eerste fase startte op 18 april 2017. De werken moeten tegen eind 2018 klaar zijn.

Fase 1: 19 april tot 30 juni 2017 (afgerond)

In deze fase bouwt de aannemer een tijdelijke brug langs de zuidkant van de E40. Deze brug dient om tijdens de tweede fase het verkeer richting Brussel over te sturen. Zo blijft verkeer in de volgende fase mogelijk over drie versmalde rijstroken. 

Fase 2: 1 juli '17 tot 10 april 2018 (afgerond)

 De aannemer werkt aan de noordkant van de E40. Hij breekt beide bruggen af en bouwt twee nieuwe. De zone tussen beide bruggen wordt verbreed. 

Verkeer:

 • 3 versmalde rijstroken op E40 richting Gent, verkeer via doorsteek door de middenberm. 
 • 3 versmalde rijstroken op E40 richting Brussel op tijdelijke brug
 • In de werfzone geldt een snelheidsbeperking van 70 km/u. Ter hoogte van de doorsteken door de middenberm, is dat 50km/u.

Fase 3: 11 april tot zomer '18

Bij het afbreken van de tijdelijke brug neemt de aanenmer de rechterrijstrook rijrichting Brussel in voor twee weken. Deze afbraakwerken starten op 14 april en duren een tweetal weken.

De aannemer voert dezelfde werken uit als in fase 2, maar nu aan de zuidkant van de E40. Op het einde van deze fase plaatst hij geluidsschermen aan de zuidkant van de E40.

Verkeer:

 • 3 versmalde rijstroken op E40 richting Gent
 • 3 versmalde rijstroken op E40 richting Brussel
 • Oude Gaversesteenweg afgesloten ter hoogte van de brug voor al het verkeer. Voetgangers en fietsers volgen de omleiding via de Hundelgemsesteenweg. 

Fase 4: zomer tot eind '18

In de laatste fase plaatst de aannemer geluidsschermen langs de noordkant van de E40. Dit kan zonder hinder voor het verkeer op de E40 en de Oude Gaversesteenweg. 

 

Impact op verkeer in Merelbeke

De Oude Gaversesteenweg is van 18 april 2017 tot de zomer van 2018 onderbroken ter hoogte van de brug in de E40:

 • Fietsers en voetgangers kunnen indien de werkzaamheden het toelaten onder de brug passeren. Dit is afhankelijk van de fase en de aard van de werken. Als veilige passage niet mogelijk is wordt dit aangekondigd op het bord vlakbij de brug. Voor de veiligheid van de fietsers en voetgangers is het belangrijk om dit verbod te respecteren. 
 • Autoverkeer: De Oude Gaversesteenweg wordt doodlopend aan de brug van de E40 voor autoverkeer. Alle bewoners en handelaren blijven bereikbaar via het kruispunt met de Waterstraat (zuidelijke helft) of via de rotonde aan de Hundelgemsesteenweg (noordelijke helft).

Verkeer op de Hundelgemsesteenweg
Door de knip in de Oude Gaversesteenweg zal er meer verkeer gebruik maken van de Hundelgemsesteenweg. Dat is nu al een drukke verkeersas. We raden iedereen aan om de Hundelgemsesteenweg zo veel mogelijk te mijden tijdens de spits. Ook verkeer van de naburige gemeentes (oa Gent en Gavere) raden we aan om voor een alternatieve route te kiezen. We roepen ook op om voor alternatieve vervoersmodi te kiezen. 

Om het verkeer op de Hundelgemsesteenweg zo vlot mogelijk te laten verlopen, zijn er samen met de gemeente en politie enkele maatregelen doorgevoerd.

 • Verkeerslichten op knipperstand op het kruispunt Gaversesteenweg met Hundelgemsesteenweg
  • Alleen op werkdagen van 7u30 tot 9u en van 16u tot 18u.
  • De verkeersborden geven de voorrangsregeling aan
  • Voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de drukknoppen
 • Stilstaand- en parkeerverbod op Hundelgemsesteenweg tussen BA Verhaegenlaan en Laan der Weggevoerden
  • van 7u30 tot 9u op werkdagen 
  • Alleen plaatselijk verkeer in de Laan der Weggevoerden en Oudstrijderslaan
  • Zo wordt kruispunt Hundelgemsesteenweg met Laan der Weggevoerden minder te belasten
 • Verboden linksaf uit de Chrysantenstraat en BA Verhaegenlaan
  • Minder kruisende bewegingen 
  • Het centrum blijft bereikbaar via de Roskamstraat en Lembergsesteenweg
 • Eenrichtingsverkeer in Waterstraat richting Oude Gaversesteenweg
  • Van kruispunt Hundelgemsesteenweg tot net voor de inrit van de supermarkt in de Waterstraat 
  • Doel = sluipverkeer naar Hundelgemsesteenweg in Waterstraat en Hukkelgemwegel vermijden
 • Tussen de Waterstraat en de brug van de E40
  • Richting Gent: enkel rechtdoor. Winkels aan overzijde bereikbaar via rotonde Plataan
  • Richting centrum: geen wijziging
 • Extra signalisatie voor fietsers:
  • Oude Gaversesteenweg blijft open voor fietsers
  • Oude Gaversesteenweg is verkeersluwe as

Minder hinder

Het agentschap investeert in maatregelen die de hinder voor het verkeer en omwonenden beperken:

 • We bouwen een tijdelijk brug naast de E40 om de capaciteit op de E40 zo hoog mogelijk te houden tijdens de werken. Om de geluidsoverlast voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken, kiezen we voor geluids- en trillingsarme materialen.
 • We zorgen er met een beschermende koker voor dat er zo vaak mogelijk fietsers en voetgangers kunnen passeren onder de brug van de Oude Gaversesteenweg. 
 • We voeren alle materiaal aan via de E40, de ventwegen op eilandje Zwijnaarde en via het water (Tijarm). We maken geen gebruik van de Oude Gaversesteenweg. 
 • We zorgen voor een goede en tijdige communicatie naar alle doelgroepen.

Veiligheid

Voor de veiligheid van de wegarbeiders en de weggebruikers geldt een snelheidsbeperking van 70 km/u. 

Communicatie

 • We communiceren naar de directe omwonenden en inwoners van Merelbeke via infovergaderingen. De presentatie van de infovergadering op 26 september 2016 kunt u hier downloaden. De presentatie van de infovergadering van 30 maart 2017, vindt u hier
 • Rechtsbovenaan deze pagina kunt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief. Abonnees ontvangen updates over de werf rechtstreeks in hun mailbox. 
 • We informeren de buurt via bewonersbrieven.