E314 Wilsele: onderhoudswerken aan viaduct

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2018-2020

Wegen en Verkeer rondde in september 2018 de werkzaamheden aan het viaduct van Wilsele in de rijrichting van Brussel (eerste fase) af. In de loop van 2019 start Wegen en Verkeer met de tweede fase (weghelft rijrichting Lummen) van de vernieuwing van het viaduct. In eerdere communicatie werd steeds gemeld dat tijdens de zomer van 2019 de zuidelijke kant van het viaduct, de kant waar het verkeer richting Lummen rijdt (m.a.w. de tweede fase van het grote onderhoud), van een onderhoud zou worden voorzien. Die planning werd op het einde van de zomer herzien. Eerst zullen er onder het viaduct vier nieuwe brugpijlers worden gebouwd voor de lokale verbreding van het viaduct ter hoogte van de afrit Wilsele richting Lummen. Gelijktijdigd zullen er werken aan de Aarschotsesteenweg (N19) onder het viaduct gebeuren. Deze werken zullen ongeveer een jaar duren. Pas daarna zal de zuidelijke kant van het viaduct worden voorzien van een onderhoud en verbreding om de spitsstrook richting Aarschot te kunnen aanleggen. De werken op de E314 richting Lummen zullen dus pas ten vroegste in 2020 starten. .

Het onderhoud van het viaduct van Wilsele maakt deel uit van het project van de spitsstrook Wilsele-Aarschot die Wegen en Verkeer aanlegt op de E314. Op deze andere pagina zullen wij tijdens de werken nieuws publiceren over de voortgang van de werken. Op deze pagina focussen we op nieuws dat interessant kan zijn voor de omwonenden van het viaduct. Op deze pagina vindt u daarom ook nieuws over de geluidsschermen die zullen geplaatst worden op het viaduct. Woont u in de buurt en wIl u graag updates over de werken in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan in op de nieuwsbrief voor omwonenden. 

E314:  fasering onderhoud viaduct / aanleg spitsstrook richting Lummen
Aanleg spitsstrook E314 Wilsele-Aarschot: fasering 

 

Enkele sfeerbeelden van de werken van 2018 (eerste fase: weghelft rijrichting Brussel) 

Betonherstellingen en schoonmaken van het E314 wegdek

 

 

 

      

 
       
   

 

‘Slimme verkeerslichten’ voor twee kruispunten: pas na de werken

Weggebruikers hebben sinds de start van de werken regelmatig de vraag gesteld of de verkeerslichtenregeling kan bijgesteld worden op twee plaatsen, nl. op de Mechelsesteenweg (N26) aan het op- en afrittencomplex Herent (nr. 18) van de E314 en aan het kruispunt van de Aarschotsesteenweg (N19) aan de kruising met het Vuntcomplex. Door de werken op de E314 zijn de wachtrijen aan deze twee kruispunten veel langer geworden dan in de toestand zonder werken.

De regeling van de verkeerslichten op deze twee kruispunten wordt zeker aangepakt, maar dit zal pas na afloop van de werken gebeuren. De twee locaties staan sinds kort (voor de start van de werken op de E314) op een lijst van kruispunten waar de lichtenregeling aangepast zal worden, maar deze regeling zal niet ingevoerd kunnen worden voor het einde van de werken. Bij de aanpassingen aan de verkeerslichten zullen bepaalde verkeersbewegingen van fietsers en voetgangers conflictvrij gemaakt worden, maar uiteraard zal er ook aandacht zijn voor de doorstroming van het autoverkeer.

Volgende fase: vervangen geluidsschermen, extra geluidsschermen 

Tijdens de tweede fase van het structureel onderhoud van het viaduct, zal Wegen en Verkeer de bestaande geluidsschermen over een afstand van ongeveer zes kilometer verwijderen en vervangen door nieuwe exemplaren. Er komen meer geluidsschermen t.o.v. de actuele situatie. 

Geluidsschermen viaduct Wilsele (E314)
De locatie en hoogtes van de geluidsschermen op het viaduct van Wilsele