E314: sanering en verbreding viaduct Wilsele

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2018-2020

UPDATE 18/04/2019: Het Agentschap Wegen en Verkeer start 18 april met de voorbereidende werken voor de verbreding van het viaduct van Wilsele. In een eerste fase zal Wegen en Verkeer bomen en struiken rooien langs de E314. Dit zal ongeveer drie weken duren en gebeurt onafhankelijk van de rijweg aan de onderkant van de schuine helling, zonder hinder voor de weggebruikers.

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert voorbereidende werken uit om de verbreding van het viaduct van Wilsele mogelijk te maken. Samen met de voorbereidende werken saneren we ook de onderkant van het viaduct. Dit project maakt deel uit van 'Leuven Noord', een reeks van elf infrastructuurprojecten ten noorden van Leuven tussen 2018 en 2023. 

Voorbereidingswerken voor de verbreding van het viaduct

De verbreding van het viaduct van Wilsele in de richting van Lummen vereist enkele voorbereidende werken.

  1. In de zomer van 2019 wordt de schuine helling langs de Aarschotsesteenweg (N19) afgegraven en verstevigd. De Lemingsbeek die daar richting Vuntcomplex stroomt, wordt gedeeltelijk mee verlegd en komt korter bij de nieuwe helling te liggen.
     
  2. Het landhoofd van de brug (het steunpunt waar de brug de grond raakt) wordt verbreed, zodat ook de nieuwe rijstrook later hierop kan steunen. De bouw van de nieuwe spitsstrook Herent-Aarschot start volgens de huidige planning in de zomer van 2021 en moet klaar zijn in 2022.
     
  3. Naast het bestaande viaduct bouwen we vier nieuwe brugpijlers waarop de nieuwe rijstrook steunt. Bovenop de pijlers komen betonnen liggers en een betonnen brugdek.

 

Onderhoudswerken aan de onderkant van het viaduct

Samen met de voorbereidende werken voor de verbreding van het viaduct pakken we ook de onderkant van het viaduct aan. Wegen en Verkeer rondde in september 2018 de werkzaamheden aan het viaduct van Wilsele in de rijrichting van Brussel (eerste fase) af. In de loop van 2019 start Wegen en Verkeer met de tweede fase (weghelft rijrichting Lummen) van de vernieuwing van het viaduct. 

 

E314:  fasering onderhoud viaduct / aanleg spitsstrook richting Lummen
Aanleg spitsstrook E314 Wilsele-Aarschot: fasering 

 

Enkele sfeerbeelden van de werken van 2018

Betonherstellingen en schoonmaken van het wegdek van de E314

 

 

 

      

 
       
   

 

‘Slimme verkeerslichten’ voor twee kruispunten: pas na de werken

Weggebruikers hebben sinds de start van de werken regelmatig de vraag gesteld of de verkeerslichtenregeling kan bijgesteld worden op twee plaatsen, nl. op de Mechelsesteenweg (N26) aan het op- en afrittencomplex Herent (nr. 18) van de E314 en aan het kruispunt van de Aarschotsesteenweg (N19) aan de kruising met het Vuntcomplex. Door de werken op de E314 zijn de wachtrijen aan deze twee kruispunten veel langer geworden dan in de toestand zonder werken.

De regeling van de verkeerslichten op deze twee kruispunten wordt zeker aangepakt, maar dit zal pas na afloop van de werken gebeuren. De twee locaties staan sinds kort (voor de start van de werken op de E314) op een lijst van kruispunten waar de lichtenregeling aangepast zal worden, maar deze regeling zal niet ingevoerd kunnen worden voor het einde van de werken. Bij de aanpassingen aan de verkeerslichten zullen bepaalde verkeersbewegingen van fietsers en voetgangers conflictvrij gemaakt worden, maar uiteraard zal er ook aandacht zijn voor de doorstroming van het autoverkeer.

Volgende fase: vervangen geluidsschermen, extra geluidsschermen 

Tijdens de volgende fase van het structureel onderhoud van het viaduct, zal Wegen en Verkeer de bestaande geluidsschermen over een afstand van ongeveer zes kilometer verwijderen en vervangen door nieuwe exemplaren. Er komen meer geluidsschermen t.o.v. de actuele situatie. Meer informatie over deze werken vindt u op de website van 'Leuven Noord'. 

Geluidsschermen viaduct Wilsele (E314)
De locatie en hoogtes van de geluidsschermen op het viaduct van Wilsele  

   

Meer informatie op website 'Leuven Noord'

De sanering en de verbreding van het viaduct van Wilsele maakt deel uit van 'Leuven Noord'. Dit is een reeks van elf infrastructuurprojecten tussen 2018 en 2023 ten noorden van Leuven, met name in de deelgemeenten Wilsele en Kessel-Lo. Met de realisatie van deze projecten wil Wegen en Verkeer de verkeersveiligheid verhogen en het verkeer op en rond de E314 vlotter laten verlopen.

Meer informatie over de projecten vindt u op www.leuvennoord.be