E314: Geluidsschermen tussen Herent en Holsbeek (Leuven Noord)

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2019-2022

Om de levenskwaliteit van de omwonenden te verbeteren, plaatst Wegen en Verkeer geluidsschermen langs de E314, tussen Herent en Holsbeek. Het gaat over schermen van 3 tot 4,5 meter hoog. Op bepaalde plaatsen staan vandaag al schermen (die worden in het kader van deze werken dus vervangen), op andere plaatsen komen er schermen waar er vandaag geen staan. Dit project maakt deel uit van 'Leuven Noord', een reeks van elf infrastructuurprojecten ten noorden van Leuven tussen 2018 en 2023. 

 

Geluidsschermen langs de E314 - rijrichting Brussel

 • De geluidsschermen van voor de onderbrug met de Pleinstraat tot op het viaduct van Wilsele worden volledig vernieuwd. 

 • Ter hoogte van de spoorweg staan vandaag geen geluidsschermen. Hier plaatsen we bijkomend schermen. 

 • Vanop het viaduct tot aan de onderbrug met de Brandweg plaatsen we nieuwe geluidsschermen.

 • Ter hoogte van het op- en afrittencomplex Winksele (nr. 17) vervangen we de geluidsschermen over een afstand van 300 meter richting Brussel.

Met de plaatsing van de geluidsschermen werken we het noordelijke deel van het viaduct, waarvan de rijweg in 2018 al werd gerenoveerd, volledig af.

Geluidsschermen langs de E314 - rijrichting Lummen

 • Vanaf de oprit Herent (nr. 18) plaatsen we nieuwe geluidsschermen tot aan de locatie waar de bestaande geluidsschermen beginnen.
 • We voorzien geluidsschermen ter hoogte van het oude op- en afrittencomplex Wilsele Dorp (buiten gebruik).
 • Er komen geluidsschermen aan de onderbrug met de Brandstraat. 
 • We plaatsen geluidsschermen aan de oprit Kessel-Lo/Vuntcomplex (nr. 20). 
 • De bestaande schermen tussen Herent en Holsbeek worden volledig vervangen. 

Hoe vervangen we de geluidsschermen?

 1. De bestaande geluidsschermen worden volledig verwijderd.
 2. Ook de palen waartussen de schermen staan, halen we weg.
 3. Vervolgens plaatsen we een nieuwe steunconstructie waar we de nieuwe geluidswerende panelen tussen monteren.

Het Agentschap Wegen en Verkeer probeert op verschillende manieren geluidshinder veroorzaakt door het wegverkeer te verminderen, door onder meer het plaatsen van geluidsschermen. Meer informatie over geluid en trillingen vindt u op deze webpagina. 

Timing van de werken

De werken aan de geluidsschermen zijn voorzien tussen 2019 en 2022. Zodra we meer weten over de exacte timing en fasering van de werken, zullen we hierover communiceren. 

Meer informatie op website 'Leuven Noord'

De vervanging van de geluidsschermen tussen Herent en Holsbeek maakt deel uit van 'Leuven Noord'. Dit is een reeks van elf infrastructuurprojecten tussen 2018 en 2023 ten noorden van Leuven, met name in de deelgemeenten Wilsele en Kessel-Lo. Met de realisatie van deze projecten wil Wegen en Verkeer de verkeersveiligheid verhogen en het verkeer op en rond de E314 vlotter laten verlopen. Meer informatie over dit project vindt u op de website van Leuven Noord.