E314: aanleg spitsstrook Herent - Aarschot / structureel onderhoud viaduct Wilsele

Weg
Datum 2018 - 2020

UPDATE 14/03/18: vanaf 9 april tot het einde van de eerste fase van de werken (september 2018) zal de oprit Kessel-Lo/Vuntcomplex (nr. 20) van de E314 voor het verkeer in de rijrichting van Brussel afgesloten zijn. Weggebruikers die vanuit Wilsele de E314 richting Brussel willen nemen, zullen gebruik moeten maken van de oprit van Holsbeek (nr. 21)  of Herent (nr. 18). Wegen en verkeer heeft de signalisatie voor de omleidingen die daarmee gepaard zullen gaan, grondig voorbereid en ook tijdens de werken volgen we de verkeerssituatie op de voet op. Als dat nodig blijkt, zullen we - in samenspraak met de politie - wijzigingen doorvoeren aan de omleidingsborden of de regeling van de verkeerslichten. Er zal sowieso meer hinder zijn dan gewoonlijk, want de op- en afritten van Herent en Holsbeek worden in de situatie zonder werken ook al druk gebruikt.   

Voorbereidende werken 19 maart 

Begin maart voerde de aannemer al voorbereidende werken uit op de E314. Tussen Wilsele en Aarschot kregen (in de beide rijrichtingen) de pechstroken en een smalle strook langs de middenberm een onderhoud, zodat die stroken tijdens de eigenlijke werken (start: 9 april, zie meer info hieronder) gebruikt kunnen worden als tijdelijke weginfrastructuur. Op 19 maart zal de aannemer een laatste voorbereiding treffen: 's avonds en 's nachts maakt hij dan een doorsteek in de middenberm, die het verkeer zal gebruiken tijdens de eigenlijke werken (lees hieronder meer over de hinder tijdens de werken op het viaduct).

Start werken: 9 april

Op 9 april 2018 begint Wegen en Verkeer met het structureel onderhoud van het viaduct van Wilsele. In een eerste fase pakken we de noordelijke kant van het viaduct aan (de kant van de rijrichting Brussel). Deze eerste fase zal duren tot begin september. Vanaf het voorjaar van 2019 wordt dan de tweede fase uitgevoerd van het structureel onderhoud, aan de zuidelijke kant van het viaduct (weghelft rijrichting Lummen). 

Van 9 april tot begin september zullen de werken op het viaduct van Wilsele ernstige verkeershinder veroorzaken op de E314, vooral in de avondspits in de rijrichting van Lummen. Lees onderaan deze webpagina meer over de hinder. 

Het structureel onderhoud van het viaduct van Wilsele maakt deel uit van het project van de spitsstrook Herent-Aarschot van de E314, want we maken van deze werf gebruik om het viaduct klaar te maken voor de aanleg van een spitsstrook. 

Welke spitsstrook? De spitsstrook is een derde rijstrook tussen Herent en Aarschot in de rijrichting van Lummen. Ze zal beginnen net voorbij het op- en afrittencomplex van Herent en zal lopen tot net voor het op- en afrittencomplex van Aarschot. Het is geen volwaardige rijstrook maar een spitsstrook, wat betekent dat ze enkel opengesteld zal worden tijdens de avondspits, op andere drukke momenten en bij calamiteiten of incidenten. Het eerste stuk van de spitsstrook, tussen het op- en afrittencomplex van Herent en het einde van het viaduct van Wilsele, zal overigens wel permanent opengesteld worden voor het verkeer.  

faseringsplan aanleg spitsstrook Herent-Aarschot
Faseringsplan aanleg spitsstrook Herent-Aarschot

 

Dit schema stelt de wegindeling van de E314 voor in de huidige toestand en na de aanleg van de spitsstrook: 

 

Rijstrookschema viaduct Wilsele voor/na werken
Rijstrookschema viaduct Wilsele voor/na werken

 

Grondig onderhoud viaduct richting Brussel 

Het onderhoud op de andere weghelft (richting Lummen) mag dan heel wat complexer zijn en meer voeten in de aarde hebben (zie “Onderhoud viaduct richting Lummen” hieronder), het onderhoud van het viaduct in de rijrichting van Brussel wordt ook een hele klus. De bovenkant van het viaduct wordt immers volledig gestript: het asfalt, de waterdichting in gietasfalt en de veiligheidsinrichting (leuningen en veiligheidsstootbanden): alles gaat eraf en wordt vervangen. 

Hinder tijdens onderhoud richting Brussel 

Tijdens de gehele duur van de werken in de rijrichting van Brussel zal al het verkeer op vier versmalde rijstroken rijden op de andere weghelft (in normale toestand voor rijrichting Lummen). Dat zal vooral voor hinder zorgen tijdens de avondspits in de rijrichting van Lummen, verwacht het Vlaams Verkeerscentrum. Volgens de prognoses zullen de wachtrijen op de E314 aanzienlijk langer zijn dan tijdens de “normale” avondspits, die sowieso al heel druk is - dat is tenslotte de reden waarom hier een spitsstrook komt. 

Automobilisten die pendelen van Limburg naar Leuven of Brussel moeten dus vanaf 9 april rekening houden met extra wachttijden, en dat tot begin september. 

Tijdens de gehele duur van de werken blijft de oprit van Kessel-Lo/Vuntcomplex (nr. 20) in de rijrichting van Brussel afgesloten voor het verkeer. Wie de E314 in de rijrichting van Brussel wil nemen, zal moeten omrijden via de oprit van Holsbeek of Herent. 

Onderhoud viaduct richting Lummen: gecombineerd met (veel) andere ingrepen

In het voorjaar van 2019 start het grote onderhoud van de andere kant van het viaduct. Naast de ingrepen die ook op de andere weghelft gebeuren (asfalt, waterdichting etc.) zal de aannemer het viaduct ter hoogte van de huidige afrit Wilsele (nr. 20) lokaal verbreden. Die bijkomende ruimte is nodig zodat de afrit kan opschuiven (want de spitsstrook komt te liggen waar in de huidige toestand de afrit ligt). 

Het verbreden van het viaduct is geen eenvoudige ingreep, want de aannemer zal twee extra pijlers moeten plaatsen om dit mogelijk te maken. 

Terwijl het viaduct een onderhoud krijgt en lokaal verbreed wordt, zal dezelfde aannemer een fiets- en autotunnel bouwen onder de E314. Door deze tunnel, die enkel bestemd zal zijn voor fietsers en lokaal autoverkeer, zal de bestaande aansluiting van de woonwijk ten noorden van het Vuntcomplex op de drukke Limburglaan op termijn afgesloten kunnen worden. De verkeerssituatie voor fietsers wordt daardoor veel veiliger. Nadat Wegen en Verkeer de fiets- en  autotunnel heeft aangelegd, wordt de Kessel-Losesteenweg eerst nog (in opdracht van de stad Leuven) heraangelegd. 

Historiek van het project 

In 2010, 2013 en 2014 breidde Wegen en Verkeer al de capaciteit uit van de verkeersas Brussel-Leuven met een spitsstrook tussen Sterrebeek en Bertem en weefstroken tussen Heverlee en Wilsele.  Sinds deze uitbreiding van de capaciteit verloopt de avondspits op de E40 vlotter, maar is er op de E314 vanaf Heverlee meer file. Om ook daar het verkeer vlotter te laten rijden, wordt nu ook een spitsstrook aangelegd tussen Wilsele en Aarschot. 

in de “Tactische studie E314-E40” van het Vlaams Verkeerscentrum werd al geadviseerd om een spitsstrook aan te leggen tussen Wilsele en Holsbeek. Om een “maximaal effect” te behalen wat betreft de vlotte doorstroming van het verkeer, werd beslist om de spitsstrook door te trekken tot in Aarschot. Uit tellingen blijkt dat in Aarschot ‘s avonds veel verkeer de E314 verlaat, dus voorbij Aarschot stelt de noodzaak voor een spitsstrook zich minder.  

Aanvankelijk was het de bedoeling om de spitsstrook pas voorbij het viaduct van Wilsele te laten beginnen. Uit bijkomend onderzoek bleek echter dat de spitsstrook pas een maximaal effect zou hebben als ze voor het viaduct begint. Daarom werd beslist om ze ook aan die kant langer te maken. 

Op deze pagina van het Vlaams Verkeerscentrum staan verschillende studies over de weef- en spitsstroken op de as Brussel-Leuven-Limburg.