E314: aanleg spitsstrook Herent - Aarschot

Weg
Datum 2018 - 2020

Het Agentschap Wegen en Verkeer legt in de periode 2021-2022 een spitsstrook aan tussen Herent en Aarschot in de rijrichting van Lummen. De spitsstrook zal beginnen net voorbij het op- en afrittencomplex van Herent en zal lopen tot net voor het op- en afrittencomplex van Aarschot. Het is geen volwaardige rijstrook maar een spitsstrook, wat betekent dat ze enkel opengesteld zal worden tijdens de avondspits, op andere drukke momenten en bij calamiteiten of incidenten. Het eerste stuk van de spitsstrook, tussen het op- en afrittencomplex van Herent en het einde van het viaduct van Wilsele, zal overigens wel permanent opengesteld worden voor het verkeer.  

faseringsplan aanleg spitsstrook Herent-Aarschot
Faseringsplan aanleg spitsstrook Herent-Aarschot

 

In het voorjaar en de zomer van 2018 kreeg de eerste helft van het viaduct van Wilsele (de weghelft in de rijrichting van Brussel) een grondig onderhoud.  Meer informatie over die werken vindt u op deze webpagina

Het schema hieronder stelt de wegindeling van de E314 voor in de huidige toestand en na de aanleg van de spitsstrook. Let wel: de spitsstrook zal dus pas in dienst genomen worden na fase 3 (in 2022).  


Rijstrookschema viaduct Wilsele voor/na werken 2021-2022

 

Historiek van het project 

In 2010, 2013 en 2014 breidde Wegen en Verkeer al de capaciteit uit van de verkeersas Brussel-Leuven met een spitsstrook tussen Sterrebeek en Bertem en weefstroken tussen Heverlee en Wilsele.  Sinds deze uitbreiding van de capaciteit verloopt de avondspits op de E40 vlotter, maar is er op de E314 vanaf Heverlee meer file. Om ook daar het verkeer vlotter te laten rijden, wordt nu ook een spitsstrook aangelegd tussen Wilsele en Aarschot. 

In de “Tactische studie E314-E40” van het Vlaams Verkeerscentrum werd al geadviseerd om een spitsstrook aan te leggen tussen Wilsele en Holsbeek. Om een “maximaal effect” te behalen wat betreft de vlotte doorstroming van het verkeer, werd beslist om de spitsstrook door te trekken tot in Aarschot. Uit tellingen blijkt dat in Aarschot ‘s avonds veel verkeer de E314 verlaat, dus voorbij Aarschot stelt de noodzaak voor een spitsstrook zich minder.  

Aanvankelijk was het de bedoeling om de spitsstrook pas voorbij het viaduct van Wilsele te laten beginnen. Uit bijkomend onderzoek bleek echter dat de spitsstrook pas een maximaal effect zou hebben als ze voor het viaduct begint. Daarom werd beslist om ze ook aan die kant langer te maken. 

Op deze pagina van het Vlaams Verkeerscentrum staan verschillende studies over de weef- en spitsstroken op de as Brussel-Leuven-Limburg. 

 

 

In het 2018