E17/N47 Lokeren: heraanleg N47 ter hoogte van op- en afritten E17

Regio
Gemeente
Weg
Datum 17 november 2016 - eind 2017

Update 23/02: Op 27 februari starten de nutswerken aan de zuidzijde van de N47 (rijrichting Zele). In het weekend van 4 maart werken ze ter hoogte van de Oosteindestraat. Lees hieronder meer over fase 2 van de nutswerken.

Het Agentschap Wegen en Verkeer start in het voorjaar van 2017 met een grondige heraanleg van de N47 ter hoogte van het op- en afrittencomplex aan de E17 in Lokeren. In dit project wordt ook een nieuwe toegangsweg tot de industriezone aangelegd. De werken zullen ongeveer één jaar duren. Op maandag 14 november gaan de nutsmaatschappijen al aan de slag.

Wat houden de werken in?

Op- en afritten E17

Om de kruispunten van de op- en afritten van de E17 met de N47 te beveiligen, worden ze uitgerust met verkeerslichten. We nemen ook maatregelen om de doorstroming vlotter te laten verlopen. De links afslagstroken worden langer, zodat er meer opstelcapaciteit komt aan de kruispunten. De oprit van de N47 richting Zele naar de E17 richting Gent verdwijnt, om plaats te maken voor de nieuwe ontsluitingsweg van de industriezone. Verkeer vanuit Lokeren dat de snelweg wil oprijden richting Gent, zal na de werken linksaf moeten slaan en gebruik maken van de oprit aan de andere zijde van het kruispunt.

Vlotte bereikbaarheid industriezone

Voor de ontsluiting van de industriezone E17 2 en 3 komt er een nieuwe toegangsweg tussen de industriezone en de N47. Deze nieuwe weg sluit aan op het nieuwe kruispunt aan de op- en afrit Lokeren. Deze nieuwe toegangsweg zal het zwaar verkeer weghouden uit de woonstraat Oosteindestraat.  Langs deze nieuwe toegangsweg komt een nieuwe carpoolparking die plaats zal geven aan een honderdtal wagens.  

Heraanleg kruispunt N47/Dijkstraat

Ter hoogte van de Dijkstraat maken we een compacter kruispunt. De toegang tot de winkelzone schuift een beetje op, zodat die recht tegenover de Dijkstraat komt te liggen. Op die manier wordt de ontsluiting van het retailpark veel overzichtelijker en veiliger.  Ook op dit kruispunt komt er meer opstelcapaciteit en zullen meer bewegingen mogelijk zijn, oa de links afbeweging vanuit Zele naar het retailpark. In beide richtingen zullen er 2 rijstroken zijn met daarnaast een links- en rechts afslagstrook 

Fietsen

We leggen een dubbelrichtingsfietspad aan langs de zuidzijde van de N47.  Dit fietspad loopt door een nieuwe fietstunnel onder de afrit Zele. Voorbij de fietstunnel takt dit fietspad aan op de Hof ten Goededreef. Deze laatste krijgt een nieuwe asfaltverharding om het fietscomfort te verbeteren. Langs de noordzijde van de N47 komt een dubbelrichtingsfietspad tussen de Dijkstraat en Wolfsakker. Het fietspad langs de rijrichting Lokeren verdwijnt ter hoogte van de op- en afritten, eens het veilig alternatief aan de zuidzijde gerealiseerd is. 

 

Heraanleg N47 en Oeverstraat

De weg wordt over de volledige zone heraangelegd. Ook de Oeverstraat krijgt nieuwe asfalt. We sluiten de middenberm op de N47, behalve aan de kruispunten met lichten. Links afslaan naar de Oosteindestraat zal niet langer kunnen.

Er komen ruime grachten en bufferzones om het regenwater te bufferen.  De openbare verlichting wordt vernieuwd. 

Groen

We zorgen ook voor meer groen: in de middenberm van de N47 en aan de carpoolparking komen bomen. Tussen de nieuwe toegangsweg en de Oosteindestraat komt buffergroen.

Timing

De nutswerken starten op 14 november 2016 en zullen tot februari 2017 duren. Daarna start de heraanleg zelf. De aannemer moet tegen eind 2017 klaar zijn.

Verkeerssituatie

Nutswerken: 14 november 2016 tot februari 2017 

Voor de heraanleg kan starten, komen alle nutsmaatschappijen langs om hun leidingen te verplaatsen en/of vernieuwen. Er wordt in twee fasen gewerkt:

Fase 1: 14 november tot januari 2016 (afgerond)

De aannemer werkt aan de noordzijde van de N47 richting Lokeren. De aannemer werkt vooral in de parkeerstroken, fietspaden en bermen. Om veilig te kunnen werken, moet hij ook een deel van de rijweg innemen. Hierdoor zal er ernstige verkeershinder zijn. Op verschillende plaatsen langs de N47 zal een parkeerverbod gelden. 

Fietsers
Fietsers richting Lokeren rijden gedurende de nutswerken om via de Lokerenbaan, Koelaarstraat, het fietspad langs de spoorweg, Bakkerstraat en Rivierstraat. Richting Zele geldt geen fietsomleiding.

Autoverkeer
In de eerste fase neemt de aannemer op verschillende locaties een deel van de rijweg van de N47 in. Verkeer op de N47 blijft mogelijk, maar moet rekening houden met vertragingen. Op volgende momenten is er extra hinder voor het autoverkeer: 

 • werken Dijkstraat: afgerond.
 • Werken Oeverstraat afgerond
   
 • Van 28 november tot eind februari vernieuwt en verplaatst de aannemer de nutsleidingen tussen de afrit van Lokeren van E17 en de Oeverstraat. Bij de werken neemt hij de parkeerstrook en de fietspaden in. Verkeer richting Lokeren ondervindt hinder. 

 

 • Op- en afritten blijven open tijdens de werken.
 • In- en uit voegstroken aan oprit en afrit Lokeren op E17 verdwijnen
 • Er blijft één rijstrook open voor het verkeer richting Lokeren.

Fase 2: 27 februari 2017 tot april 2017

Nutswerken aan de zuidzijde van de N47

De aannemer werkt aan de zuidkant van de N47 (rijrichting Zele). Verkeer blijft in beide richtingen mogelijk op de N47. Ook in deze fase zullen er vertragingen zijn op de N47.De werken langs deze zijde zullen ongeveer één maand duren.

Fietsers rijden in deze fase in beide richtingen om via het fietspad langs het spoor (Lokerenbaan, Koelaarstraat,  fietspad langs de spoorweg, Bakkerstraat en Rivierstraat). Dit blijft zo tot het einde van de heraanleg. 

 

Nutswerken Oosteindestraat in weekend van 4 maart

Van zaterdagmorgen 4 tot zondagavond 5 maart werkt de aannemer ter hoogte van de Oosteindestraat. Tijdens dit weekend geldt éénrichtingsverkeer in de Oosteindestraat. Verkeer van de industriezones 2 en 3 richting N47 is mogelijk, verkeer naar de industriezones E17 2 en 3 rijdt om via de Vierschaarstraat, Sint-Elooistraat, Scherpeputstraat, Voshol naar Wolfsakker.

De middenberm aan de Oosteindestraat gaat dicht. Het verkeer uit Lokeren dat naar de E17 1 wil, zal via de Dijkstraat moeten rijden.  Het verkeer dat uit de Oosteindestraat komt zal dan ook verplicht naar rechts moeten.

 

Heraanleg zelf: voorjaar 2017 tot eind 2017

Hieronder vindt u de voorlopige planning van de heraanleg. Het kan dat er nog kleine wijzigingen aan zullen gebeuren. De werken worden uitgevoerd in 3 fasen:

 • Fase 1: noordkant N47
 • Fase 2: zuidkant N47
 • Fase 3: Oeverstraat

Tijdens de uitvoering zal er ook 2 dagen geasfalteerd worden in de Hof ten Goededreef

Fase 1A: 6 tot 8 weken

Fase 1B: 1 week

Fase 1C: 3 weken

Fase 2A: 8 tot 10 weken
Fase 2B: 2 weekends

Fase 2C: 3 weken

 

 

Minder hinder

 • Uiterst korte uitvoeringstermijn
 • Verkeer op N47 blijft steeds in beide richtingen mogelijk
 • Rechts in, rechts  uit -> geen linksaf mogelijk
 • keerpunten (tijdelijke rotondes) aan Vierschaarstraat en Lokerenbaan
 • Op- en afritten zo weinig mogelijk afsluiten
 • Oeverstraat en Dijkstraat afwisselend dicht
 • Oosteindestraat open aan de N47 tot de nieuwe toegangsweg is aangelegd
 • In- en opritten bereikbaar enkel als er beton- en asfalteringswerken zijn voor de deur 
 • De fietsomleiding blijft de hele duur van de werken dezelfde. 

 

Communicatie

Om alle ondernemers, bewoners en geïnteresseerden goed te informeren over deze werf, organiseerden we twee infovergaderingen op 8 november 2016. De presentatie (PDF) van de infoavond vindt u rechtsboven op deze pagina terug.

Digitale nieuwsbrief

U wilt graag op de hoogte blijven over dit project, schrijf u rechtsboven in op onze digitale nieuwsbrief.

Vragen?

Synductis

Met vragen over de nutswerken kunt u steeds terecht bij Synductis:

info@synductis.be
078 05 35 00
 

Bereikbaarheidsadviseur voor ondernemers

Voor ondernemers in en rond de werfzone zetten we een bereikbaarheidsadviseur in. Hij fungeert als brugfiguur tussen de opdrachtgevers en de ondernemers. Heb je als ondernemer vragen over je bereikbaarheid, over hoe je beleverd kan worden, over financiële tegemoetkomingen waarop je beroep kunt doen tijdens de werken, ... dan kun je bij hem terecht.

Cedric Labeau
bereikbaarheidsadviseur.ovl@wegenenverkeer.be
0485 42 07 88