E17/N47 Lokeren: heraanleg N47 ter hoogte van op- en afritten E17

Regio
Gemeente
Weg
Datum 14 november 2016 - eind 2017

Tot november werkt de aannemer de N47 af tussen de toegang tot het retailpark en de Oosteindestraat. Lees meer over de fase 2.

Het Agentschap Wegen en Verkeer startte op 3 april 2017 met de heraanleg van de N47 ter hoogte van het op- en afrittencomplex aan de E17 in Lokeren. In dit project wordt ook een nieuwe toegangsweg tot de industriezone aangelegd. De werken zullen ongeveer één jaar duren. Op maandag 14 november gingen de nutsmaatschappijen al aan de slag.

Wat houden de werken in?

Op- en afritten E17

Om de kruispunten van de op- en afritten van de E17 met de N47 te beveiligen, worden ze uitgerust met verkeerslichten. We nemen ook maatregelen om de doorstroming vlotter te laten verlopen. De links afslagstroken worden langer, zodat er meer opstelcapaciteit komt aan de kruispunten. De oprit van de N47 richting Zele naar de E17 richting Gent verdwijnt, om plaats te maken voor de nieuwe ontsluitingsweg van de industriezone. Verkeer vanuit Lokeren dat de snelweg wil oprijden richting Gent, zal na de werken linksaf moeten slaan en gebruik maken van de oprit aan de andere zijde van het kruispunt.

Vlotte bereikbaarheid industriezone

Voor de ontsluiting van de industriezone E17 2 en 3 komt er een nieuwe toegangsweg tussen de industriezone en de N47. Deze nieuwe weg sluit aan op het nieuwe kruispunt aan de op- en afrit Lokeren. Deze nieuwe toegangsweg zal het zwaar verkeer weghouden uit de woonstraat Oosteindestraat.  Langs deze nieuwe toegangsweg komt een nieuwe carpoolparking die plaats zal geven aan een honderdtal wagens.  

Heraanleg kruispunt N47/Dijkstraat

Ter hoogte van de Dijkstraat maken we een compacter kruispunt. De toegang tot de winkelzone schuift een beetje op, zodat die recht tegenover de Dijkstraat komt te liggen. Op die manier wordt de ontsluiting van het retailpark veel overzichtelijker en veiliger.  Ook op dit kruispunt komt er meer opstelcapaciteit en zullen meer bewegingen mogelijk zijn, oa de links afbeweging vanuit Zele naar het retailpark. In beide richtingen zullen er 2 rijstroken zijn met daarnaast een links- en rechts afslagstrook 

Fietsen

We leggen een dubbelrichtingsfietspad aan langs de zuidzijde van de N47.  Dit fietspad loopt door een nieuwe fietstunnel onder de afrit Zele. Voorbij de fietstunnel takt dit fietspad aan op de Hof ten Goededreef. Deze laatste krijgt een nieuwe asfaltverharding om het fietscomfort te verbeteren. Langs de noordzijde van de N47 komt een dubbelrichtingsfietspad tussen de Dijkstraat en Wolfsakker. Het fietspad langs de rijrichting Lokeren verdwijnt ter hoogte van de op- en afritten, eens het veilig alternatief aan de zuidzijde gerealiseerd is. 

Heraanleg N47 en Oeverstraat

De weg wordt over de volledige zone heraangelegd. Ook de Oeverstraat krijgt nieuwe asfalt. We sluiten de middenberm op de N47, behalve aan de kruispunten met lichten. Links afslaan naar de Oosteindestraat zal niet langer kunnen.

Er komen ruime grachten en bufferzones om het regenwater te bufferen.  De openbare verlichting wordt vernieuwd. 

Groen

We zorgen ook voor meer groen: in de middenberm van de N47 en aan de carpoolparking komen bomen. Tussen de nieuwe toegangsweg en de Oosteindestraat komt buffergroen.

Heraanleg: 3 april tot eind 2017

De aannemer werkt in twee grote fasen die telkens onderverdeeld zijn in 3 deelfasen:

 • Fase 1: noordkant van de N47 (rijrichting Lokeren)
 • Fase 2: zuidkant van de N47 (rijrichting Zele). 

Tijdens de volledige duur van de werken blijft verkeer op de N47 mogelijk, zij het over één rijstrook in elke richting. Wie uit een zijstraat de N47 wil oprijden, zal verplicht rechtsaf moeten rijden. Om verkeer in beide richtingen vlot te laten verlopen, zullen er tijdens de werken twee keerpunten zijn, namelijk aan de Vierschaarstraat en de Lokerenbaan.

De N47 is niet toegankelijk voor (brom)fietsers. Ze rijden de volledige duur van de werken in beide richtingen om via de Lokerenbaan, Koelaarstraat, het fietspad langs de spoorweg, Bakkerstraat en Rivierstraat. Industriepark E17/1 is met de fiets te bereiken via het jaagpad langs de Durme.

Fase 1: afgerond

Fase 2: 7 augustus tot november 2017

De aannemer werkt aan de zuidkant van de N47. Ook de heraanleg van de Oeverstraat en de asfalteringswerken van de Hof ten Goededreef worden in deze fase uitgevoerd.

Fase 2A: afgerond, behalve de werken aan de fietstunnel

Deze fase omvatte de zone van de Oosteindestraat tot het einde van de werfzone aan de kant van Zele. Dit stuk is afgewerkt. De aannemers werkt wel nog aan de fietstunnel onder afrit Zele. 

De afrit Zele is afgesloten voor verkeer, de oprit naar Gent is definitief dicht:

 • Verkeer vanuit Lokeren dat de E17 richting Gent wil nemen, rijdt door op de N47 tot aan de Lokerenbaan, keert daar en neemt de oprit naar de E17 aan de andere zijde van de weg. 
 • Verkeer op de E17 vanuit Gent met bestemming Zele neemt de afrit Lokeren, volgt de N47 tot de Vierschaarstraat en kan daar keren richting Zele. 

 
Fase 2B: weekends van 29 september (afgerond) en 6 oktober (afgerond)

In de weekends van 29 en 6 oktober (telkens van vrijdagavond 19u tot maandagmorgen 5u) bouwt de aannemer de aansluiting van de nieuwe toegangsweg tot de industrieparken E17/2 en E17/3 met Wolfsakker (fase 2B).  Hierdoor is deze weg twee weekends afgesloten voor verkeer. Er wordt in beide richtingen een plaatselijke omleiding voorzien. 

Fase 2C: 26 september tot eind november 2017

In de laatste fase werkt de aannemer de N47 af tussen de toegang tot het retailpark en de Oosteindestraat. 

Verkeer:

 • De afrit Zele vanuit Gent blijft afgesloten om de fietstunnel af te werken. De omleiding blijft dezelfde als tijdens fase 2A.
 • Verkeer op de N47 blijft grotendeels op de rijrichting Lokeren. Enkel verkeer dat de industriezones E17 2 en 3 verlaat, zal al gebruik maken van de afgewerkte rijstroken op de rijrichting Zele. Alle anderen rijden tot het einde van de werken op de andere rijrichting. 

 • De Vellenstraat wordt doodlopend aan de N47. Het verkeer kan via de Vierschaarstraat de N47 bereiken. (zie plannetje hieronder)

Werken Oeverstraat vanaf 2 oktober

De werken in de Oeverstraat zijn van start gegaan. De straat is dicht aan de N47. De industriezone E17/1 is enkel toegankelijk via de Dijkstraat volgens het principe rechts in/rechts uit.

Minder hinder

 • Uiterst korte uitvoeringstermijn
 • Verkeer op N47 blijft steeds in beide richtingen mogelijk
 • Rechts in, rechts  uit -> geen linksaf mogelijk
 • keerpunten aan Vierschaarstraat en Lokerenbaan
 • Op- en afritten zo weinig mogelijk afsluiten
 • Industrieparken E17/1, E17/2 en E17/3 blijven steeds bereikbaar vanaf de N47
  • Oosteindestraat open aan de N47 tot de nieuwe toegangsweg is aangelegd
  • Oeverstraat en Dijkstraat afwisselend dicht
 • In- en opritten zijn niet bereikbaar enkel als er beton- en asfalteringswerken zijn voor de deur 
 • De fietsomleiding blijft de hele duur van de werken dezelfde. 

Communicatie

Om alle ondernemers, bewoners en geïnteresseerden goed te informeren over deze werf, organiseerden we twee infovergaderingen op 8 november 2016. De presentatie (PDF) van de infoavond vindt u rechtsboven op deze pagina terug.

Digitale nieuwsbrief

U wilt graag op de hoogte blijven over dit project, schrijf u rechtsboven in op onze digitale nieuwsbrief.

Vragen?

Synductis

Met vragen over de nutswerken kunt u steeds terecht bij Synductis:

info@synductis.be
078 05 35 00

Bereikbaarheidsadviseur 

Voor ondernemers in en rond de werfzone zetten we een bereikbaarheidsadviseur in. Hij fungeert als brugfiguur tussen de opdrachtgevers en de ondernemers. Heb je als ondernemer vragen over je bereikbaarheid, over hoe je beleverd kan worden, over financiële tegemoetkomingen waarop je beroep kunt doen tijdens de werken, ... dan kun je bij hem terecht.

 

-> bereikbaarheidsadviseur voor ondernemers 

Jochen Goekint
bereikbaarheidsadviseur.ovl@wegenenverkeer.be
0471 12 49 04