Bevraging We doen momenteel een onderzoek naar een nieuwe website, graag hadden we je mening gehoord. De bevraging duurt maximum 3 minuten.

E17/N47 Lokeren: heraanleg N47 ter hoogte van op- en afritten E17

Regio
Gemeente
Weg
Datum 14 november 2016 - eind 2017

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op 3 april 2017 met een grondige heraanleg van de N47 ter hoogte van het op- en afrittencomplex aan de E17 in Lokeren. In dit project wordt ook een nieuwe toegangsweg tot de industriezone aangelegd. De werken zullen ongeveer één jaar duren. Op maandag 14 november gingen de nutsmaatschappijen al aan de slag.

Wat houden de werken in?

Op- en afritten E17

Om de kruispunten van de op- en afritten van de E17 met de N47 te beveiligen, worden ze uitgerust met verkeerslichten. We nemen ook maatregelen om de doorstroming vlotter te laten verlopen. De links afslagstroken worden langer, zodat er meer opstelcapaciteit komt aan de kruispunten. De oprit van de N47 richting Zele naar de E17 richting Gent verdwijnt, om plaats te maken voor de nieuwe ontsluitingsweg van de industriezone. Verkeer vanuit Lokeren dat de snelweg wil oprijden richting Gent, zal na de werken linksaf moeten slaan en gebruik maken van de oprit aan de andere zijde van het kruispunt.

Vlotte bereikbaarheid industriezone

Voor de ontsluiting van de industriezone E17 2 en 3 komt er een nieuwe toegangsweg tussen de industriezone en de N47. Deze nieuwe weg sluit aan op het nieuwe kruispunt aan de op- en afrit Lokeren. Deze nieuwe toegangsweg zal het zwaar verkeer weghouden uit de woonstraat Oosteindestraat.  Langs deze nieuwe toegangsweg komt een nieuwe carpoolparking die plaats zal geven aan een honderdtal wagens.  

Heraanleg kruispunt N47/Dijkstraat

Ter hoogte van de Dijkstraat maken we een compacter kruispunt. De toegang tot de winkelzone schuift een beetje op, zodat die recht tegenover de Dijkstraat komt te liggen. Op die manier wordt de ontsluiting van het retailpark veel overzichtelijker en veiliger.  Ook op dit kruispunt komt er meer opstelcapaciteit en zullen meer bewegingen mogelijk zijn, oa de links afbeweging vanuit Zele naar het retailpark. In beide richtingen zullen er 2 rijstroken zijn met daarnaast een links- en rechts afslagstrook 

Fietsen

We leggen een dubbelrichtingsfietspad aan langs de zuidzijde van de N47.  Dit fietspad loopt door een nieuwe fietstunnel onder de afrit Zele. Voorbij de fietstunnel takt dit fietspad aan op de Hof ten Goededreef. Deze laatste krijgt een nieuwe asfaltverharding om het fietscomfort te verbeteren. Langs de noordzijde van de N47 komt een dubbelrichtingsfietspad tussen de Dijkstraat en Wolfsakker. Het fietspad langs de rijrichting Lokeren verdwijnt ter hoogte van de op- en afritten, eens het veilig alternatief aan de zuidzijde gerealiseerd is. 

 

Heraanleg N47 en Oeverstraat

De weg wordt over de volledige zone heraangelegd. Ook de Oeverstraat krijgt nieuwe asfalt. We sluiten de middenberm op de N47, behalve aan de kruispunten met lichten. Links afslaan naar de Oosteindestraat zal niet langer kunnen.

Er komen ruime grachten en bufferzones om het regenwater te bufferen.  De openbare verlichting wordt vernieuwd. 

Groen

We zorgen ook voor meer groen: in de middenberm van de N47 en aan de carpoolparking komen bomen. Tussen de nieuwe toegangsweg en de Oosteindestraat komt buffergroen.

Timing

De nutswerken starten op 14 november 2016 en zullen tot februari 2017 duren. Daarna start de heraanleg zelf. De aannemer moet tegen eind 2017 klaar zijn.

Verkeerssituatie

Nutswerken: 14 november 2016 tot februari 2017 

Voor de heraanleg kan starten, komen alle nutsmaatschappijen langs om hun leidingen te verplaatsen en/of vernieuwen. Er wordt in twee fasen gewerkt:

Fase 1: 14 november tot januari 2016 (afgerond)

De aannemer werkt aan de noordzijde van de N47 richting Lokeren. De aannemer werkt vooral in de parkeerstroken, fietspaden en bermen. Om veilig te kunnen werken, moet hij ook een deel van de rijweg innemen. Hierdoor zal er ernstige verkeershinder zijn. Op verschillende plaatsen langs de N47 zal een parkeerverbod gelden. 

Fietsers
Fietsers richting Lokeren rijden gedurende de nutswerken om via de Lokerenbaan, Koelaarstraat, het fietspad langs de spoorweg, Bakkerstraat en Rivierstraat. Richting Zele geldt geen fietsomleiding.

Autoverkeer
In de eerste fase neemt de aannemer op verschillende locaties een deel van de rijweg van de N47 in. Verkeer op de N47 blijft mogelijk, maar moet rekening houden met vertragingen. Op volgende momenten is er extra hinder voor het autoverkeer: 

 • werken Dijkstraat: afgerond.
 • Werken Oeverstraat afgerond
   
 • Van 28 november tot eind februari vernieuwt en verplaatst de aannemer de nutsleidingen tussen de afrit van Lokeren van E17 en de Oeverstraat. Bij de werken neemt hij de parkeerstrook en de fietspaden in. Verkeer richting Lokeren ondervindt hinder. 

 

 • Op- en afritten blijven open tijdens de werken.
 • In- en uit voegstroken aan oprit en afrit Lokeren op E17 verdwijnen
 • Er blijft één rijstrook open voor het verkeer richting Lokeren.

Fase 2: 27 februari 2017 tot april 2017

Nutswerken aan de zuidzijde van de N47

De aannemer werkt aan de zuidkant van de N47 (rijrichting Zele). Verkeer blijft in beide richtingen mogelijk op de N47. Ook in deze fase zullen er vertragingen zijn op de N47.De werken langs deze zijde zullen ongeveer één maand duren.

Fietsers rijden in deze fase in beide richtingen om via het fietspad langs het spoor (Lokerenbaan, Koelaarstraat,  fietspad langs de spoorweg, Bakkerstraat en Rivierstraat). Dit blijft zo tot het einde van de heraanleg. 

 

Nutswerken Oosteindestraat in weekend van 4 maart

Van zaterdagmorgen 4 tot zondagavond 5 maart werkt de aannemer ter hoogte van de Oosteindestraat. Tijdens dit weekend geldt éénrichtingsverkeer in de Oosteindestraat. Verkeer van de industriezones 2 en 3 richting N47 is mogelijk, verkeer naar de industriezones E17 2 en 3 rijdt om via de Vierschaarstraat, Sint-Elooistraat, Scherpeputstraat, Voshol naar Wolfsakker.

De middenberm aan de Oosteindestraat gaat dicht. Het verkeer uit Lokeren dat naar de E17 1 wil, zal via de Dijkstraat moeten rijden.  Het verkeer dat uit de Oosteindestraat komt zal dan ook verplicht naar rechts moeten.

 

Heraanleg zelf: 3 april tot eind 2017

Een aantal voorbereidende werken starten op 3 april, de heraanleg zelf start op 18 april. De aannemer werkt in twee grote fasen die telkens onderverdeeld zijn in 3 deelfasen:

 • Fase 1: noordkant van de N47 (rijrichting Lokeren), 18 april tot half juli.
 • Bouwverlof van half juli tot 7 augustus
 • Fase 2: zuidkant van de N47 (rijrichting Zele). 

Tijdens de volledige duur van de werken blijft verkeer op de N47 mogelijk, zij het over één rijstrook in elke richting. Wie uit een zijstraat de N47 wil oprijden, zal verplicht rechtsaf moeten rijden. Om verkeer in beide richtingen vlot te laten verlopen, zullen er tijdens de werken twee keerpunten zijn, namelijk aan de Vierschaarstraat en de Lokerenbaan.

De N47 is niet toegankelijk voor (brom)fietsers. Ze rijden de volledige duur van de werken in beide richtingen om via de Lokerenbaan, Koelaarstraat, het fietspad langs de spoorweg, Bakkerstraat en Rivierstraat. Industriepark E17/1 is met de fiets te bereiken via het jaagpad langs de Durme.

Voorbereidende werken: 3 april tot 12 april

De aannemer maakt doorsteken door de middenberm. Tijdens de heraanleg gebruiken we die om verkeer naar de andere rijrichting te loodsen. Tijdens de werken nemen we plaatselijk de linkerrijstroken. 

Fase 1: 18 april tot juli 2017

Fase 1A: 18 april tot half juni

Tijdens deze fase zijn de afrit Lokeren van de E17 richting Antwerpen en de oprit naar de E17 richting Antwerpen afgesloten. 

De Dijkstraat is afgesloten aan de N47, maar industriepark E17/1 blijft bereikbaar via de Oeverstraat. 

Omleidingen tijdens fase 1A

 • Omleiding afrit: Verkeer neemt de afrit Zele en keert aan de Lokerenbaan richting Lokeren
 • Omleiding oprit: Verkeer moet de oprit richting Gent nemen en keren aan het op- en afrittencomplex in Beervelde

 

 

Fase 1B: half juni tot eind juni

 

Tijdens deze fase zijn de afrit Lokeren van de E17 richting Gent en de oprit vanuit Zele naar de E17 richting Gent afgesloten. 

 • Omleiding afrit: Verkeer rijdt door op de E17 tot het op- en afrittencomplex in Beervelde en kan daar keren richting Lokeren. 
 • Omleiding oprit: Verkeer vanuit Zele keert op de N47 aan de Vierschaarstraat en kan zo de oprit richting Gent nemen.

De Oeverstraat is afgesloten aan de N47, maar het industriepark E17/1 blijft bereikbaar via de Dijkstraat. 

Fase 1C: eind juni tot half juli

De werfzone is ongeveer dezelfde als tijdens fase 1B, maar er wordt niet langer gewerkt aan de op- en afrit. Beide zijn terug open voor verkeer. 

 

Pauze tijdens het bouwverlof van half juli tot 7 augustus

Tijdens het bouwverlof is de aannemer niet aan het werk. Vanaf 7 augustus tot eind november werkt hij aan de zuidkant van de N47.

Fase 2: 18 april tot november 2017

De aannemer werkt aan de zuidkant van de N47. Ook de heraanleg van de Oeverstraat en de asfalteringswerken van de Hof ten Goededreef worden in deze fase uitgevoerd.

Fase 2A: 7 augustus tot half oktober 2017
+
Fase 2B: 2 weekends in oktober 2017

Vanaf fase 2 gaat de oprit vanuit Lokeren naar de E17 richting Gent definitief dicht. Ook de afrit Zele vanuit Gent is afgesloten voor de bouw van de nieuwe fietstunnel. Tijdens twee weekends in oktober bouwt de aannemer de aansluiting van de nieuwe toegangsweg tot de industrieparken E17/2 en E17/3 met Wolfsakker (fase 2B).  Hierdoor is deze weg twee weekends afgesloten voor verkeer. Er wordt een plaatselijke omleiding voorzien.

 

Omleidingen:

 • Verkeer vanuit Lokeren dat de E17 richting Gent wil nemen, rijdt door op de N47 tot aan de Lokerenbaan, keert daar en neemt de oprit naar de E17 aan de andere zijde van de weg. 
 • Verkeer op de E17 vanuit Gent met bestemming Zele neemt de afrit Lokeren, volgt de N47 tot de Vierschaarstraat en kan daar keren richting Zele. 

Fase 2C: half oktober tot eind november 2017

In de laatste fase blijft de afrit Zele vanuit Gent afgesloten om de fietstunnel af te werken. De omleiding blijft dezelfde als tijdens fase 2A.

 

 

Minder hinder

 • Uiterst korte uitvoeringstermijn
 • Verkeer op N47 blijft steeds in beide richtingen mogelijk
 • Rechts in, rechts  uit -> geen linksaf mogelijk
 • keerpunten aan Vierschaarstraat en Lokerenbaan
 • Op- en afritten zo weinig mogelijk afsluiten
 • Industrieparken E17/1, E17/2 en E17/3 blijven steeds bereikbaar vanaf de N47
  • Oosteindestraat open aan de N47 tot de nieuwe toegangsweg is aangelegd
  • Oeverstraat en Dijkstraat afwisselend dicht
 • In- en opritten zijn niet bereikbaar enkel als er beton- en asfalteringswerken zijn voor de deur 
 • De fietsomleiding blijft de hele duur van de werken dezelfde. 

Communicatie

Om alle ondernemers, bewoners en geïnteresseerden goed te informeren over deze werf, organiseerden we twee infovergaderingen op 8 november 2016. De presentatie (PDF) van de infoavond vindt u rechtsboven op deze pagina terug.

Digitale nieuwsbrief

U wilt graag op de hoogte blijven over dit project, schrijf u rechtsboven in op onze digitale nieuwsbrief.

Vragen?

Synductis

Met vragen over de nutswerken kunt u steeds terecht bij Synductis:

info@synductis.be
078 05 35 00
 

Bereikbaarheidsadviseur voor ondernemers

Voor ondernemers in en rond de werfzone zetten we een bereikbaarheidsadviseur in. Hij fungeert als brugfiguur tussen de opdrachtgevers en de ondernemers. Heb je als ondernemer vragen over je bereikbaarheid, over hoe je beleverd kan worden, over financiële tegemoetkomingen waarop je beroep kunt doen tijdens de werken, ... dan kun je bij hem terecht.

Cedric Labeau
bereikbaarheidsadviseur.ovl@wegenenverkeer.be
0485 42 07 88