E17 in De Pinte: Nieuw op- en afrittencomplex

Regio
Gemeente
Weg
Datum 6 november 2017 tot eind 2018

Update 19/01:  De werken aan de oprit van de N6 naar de E17 in De Pinte zijn zo goed als klaar. Sinds 12 april zijn ook enkele maatreglen genomen om het sluipverkeer tegen te gaan. Lees meer hieronder.

Het Agentschap Wegen en Verkeer startte op 6 november met de heraanleg van het op- en afrittencomplex in De Pinte. Het agentschap investeert in een bijkomende op- en afrit van de E17 richting Antwerpen en een nieuwe rotonde op de N60. De brug over de E17 wordt gesaneerd en het wegdek van de N60 krijgt een opknapbeurt. Het eindresultaat zal zorgen voor veiliger verkeer, vooral bij het op- en afrijden van de snelweg, en vlotter verkeer op de N60. Eind 2018 moeten alle werken klaar zijn. 

 

Wat houden de werken in?

Het op- en afrittencomplex in De Pinte wordt grondig aangepakt. De heraanleg moet er vooral voor zorgen dat de kruispunten van de op- en afritten van de E17 met de N60 veiliger worden. Ook vlotter rijden op de N60 en veilig fietsen zijn uitgangspunten. 

Waarom een heraanleg?

 • AWV bouwt een nieuwe op- en afrit aan de zuidkant van de E17 (kant Makro): een afrit van de E17 richting Gent naar de N60 richting Oudenaarde en een oprit vanop de N60 richting Oudenaarde naar de E17 richting Gent. Door de nieuwe op- en afrit moet het verkeer van en naar de E17 de N60 niet langer oversteken.
 • Ten noorden van de E17 (kant Den Beer) maakt het kruispunt van de N60 met de op- en afrit van de E17 richting Kortrijk plaats voor een rotonde. Met deze ingreep zorgen we er opnieuw voor dat het verkeer de N60 niet moet dwarsen aan de op- en afrit.
 • Fietsers zullen tussen Den Beer en de rotonde 'Bonaparte' niet langer langs de N60 fietsen. De fietspaden in deze zone verdwijnen langs de N60. Fietsers krijgen een alternatief:
  • via de Steenweg en Grote Steenweg aan de zuidkant
  • via Mieregoed, het Kruisken, Heerweg, Weefstraat en het nieuwe dubbelrichtingsfietspad langs de N60 aan de noordkant. 
 • Tenslotte bouwen ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) en AWV ook een nieuwe carpoolparking. Deze parking zal ook gebruikt worden door bezoekers aan het Parkbos.

Fasering en timing

De heraanleg telt 4 fasen. Daarvoor worden voorbereidende werken uitgevoerd.

Voorbereidende fase: eind september tot en met 7/11/2017 (afgerond)

Tijdens de voorbereidende fase voerde de aannemer onder andere werken uit die het autoverkeer of de fietsers ten goede zullen komen tijdens de heraanleg:

Asfalteren fietspad 

Op de Grote Steenweg (N60c) tussen de Savaanstraat en Ijselaars werd het fietspad verder aangelegd voor alle fietsverkeer tijdens de werken. 

Asfalteren berm

De aannemer verhardde en herasfalteerde de berm om het verkeer tijdens de werken erover te sturen. 

Fase 1: 6/11/17 tot voorjaar 2018

We bouwen aan een nieuwe op- en afrit van de E17. Er wordt gewerkt in twee deelfasen. De wegen rond de N60 hebben nu al te kampen met veel sluipverkeer dat de file op de N60 wil vermijden. We verwachten dat dit nog flink zal toenemen vanaf fase 1B van de werken. Om dit te vermijden en om ervoor te zorgen dat het verkeer op de N60 zo vlot mogelijk kan rijden, voorzien we verschillende ingrepen vanaf 12 januari

Fase 1A: 6 november 2017 tot voorjaar 2018

Het grootste deel van deze werken tijdens fase 1a speelt zich af buiten de E17 en de N60. Op het werfverkeer na is er geen hinder voor het verkeer. 

 

Fase 1B: 1 maand in het voorjaar 2018

De aansluitingen op E17 en N60 worden gemaakt

Verkeerssituatie N60:  

 • één rijstrook richting Oudenaarde 
 • Fietsers rijden van voor Den Beer tot de rotonde Bonaparte via de Grote Steenweg en Steenweg (N60C). Tussen de rotonde Bonaparte en de rotonde Begoniastraat kunnen fietsers wel nog langs de N60 fietsen. 

Verkeerssituatie op de E17:

 • drie versmalde rijstroken
 • Afrit vanuit Kortrijk (E17) naar Oudenaarde (N60) afgesloten
 • Oprit vanuit Gent (N60) naar Antwerpen (E17) afgesloten. Wie vanuit Gent (N60) de E17 wil oprijden naar Gent, moet keren aan de rotonde aan de Begoniastraat.

Fase 2: voorjaar 2018 tot zomer 2018

We werken op de N60 in de richting van Gent:

 • Heraanleg wegdek
 • Sanering van brug over de E17 (brughelft richting Gent)
 • Bouw helft van nieuwe rotonde

Verkeerssituatie op:

N60:

 • Alle verkeer op rijrichting Oudenaarde: één rijstrook in elke richting 
 • Fietsers rijden van voor Den Beer tot de rotonde Bonaparte via de Grote Steenweg en Steenweg (N60C). Tussen de rotonde Bonaparte en de rotonde Begoniastraat kunnen fietsers wel nog langs de N60 fietsen. 

 • Bussen volgen een beperkte omleiding. 

E17:

 • De afrit van de E17 vanuit Kortrijk naar de N60 richting Gent is dicht.
 • De afritten van de E17 vanuit Gent naar naar de N60 richting Oudenaarde en Gent zijn dicht.
 • De oprit van de N60 vanuit Oudenaarde naar de E17 richting Kortrijk (E17) is dicht.
 • De oprit van de N60 vanuit Gent naar de E17 richting Gent/Antwerpen (E17) is dicht. 

Fase 3: zomer 2018 tot eind 2018

We voeren dezelfde werken uit als in fase 2 maar nu op de rijrichting Oudenaarde.

 

Hinder?

N60:

 • Alle verkeer (één rijstrook in elke richting) op rijrichting Gent. Verkeer kan (via tijdelijke verharding) over gedeeltelijk aangelegde rotonde.
 • Fietsers rijden van voor Den Beer tot de rotonde Bonaparte via de Grote Steenweg en Steenweg (N60C). Tussen de rotonde Bonaparte en de rotonde Begoniastraat kunnen fietsers wel nog langs de N60 fietsen. 
 • Bussen volgen een beperkte omleiding. 

E17:

 • De afrit van de E17 vanuit Kortrijk naar de N60 richting Gent is dicht.
 • De afritten van de E17 vanuit Gent naar naar de N60 richting Oudenaarde en Gent zijn dicht.
 • De oprit van de N60 vanuit Oudenaarde naar de E17 richting Kortrijk is dicht.
 • De opritten van de N60 vanuit Gent naar de E17 richting Gent en Kortrijk zijn dicht. 

Fase 4: korte periode eind 2018

De Heraanleg van bestaande oprit vanuit Oudenaarde (N60) naar E17 richting Gent/Antwerpen.

Hinder?

 • Op de N60 richting Oudenaarde zijn er twee rijstroken.
 • Op de N60 richting Gent: één rijstrook open ter hoogte van de oprit
 • fietsomleiding blijft in voege 
 • De beide opritten van de N60 naar de E17 richting Gent zijn dicht. 

Hoe omrijden?

Auto- en vrachtverkeer

Fietsers

 

 • Tussen Den Beer en rotonde van de Makro mogen er geen fietsers rijden langs de N60. Ze rijden in beide richtingen om via de Steenweg en de Grote Steenweg.  
 • Enkel tussen de rotonde van de Begoniastraat en rotonde Bonaparte is er lokaal fietsverkeerkeer toegestaan.
 • Op de rotonde Bonaparte kunnen de fietsers steeds door en hebben ze voorrang. Wees alert voor de gewijzigde situatie.

 

Proefopstelling vanaf 12 januari 2018 

Dringende werken aan oprit N60 naar E17
Voor de veiligheid zijn de geplande werken aan de gracht van de oprit N60 De Pinte door te hoge waterstand sneller moeten starten dan verwacht. Deze ochtend, 18/01 is de aannemer is in allerijl begonnen met het plaatsen van de kranen op de oprit. Eerst wordt de vegetatie langs de grachten weggehaald, daarna start hij met het ruimen van het slib in de grachten. De aanpassingswerken van de afwatering waren voorzien met de bouw van het nieuwe complex. Het slechte weer (veel neerslag) heeft de werken nu vervroegd. Dit maakt dat de oprit van de N60 naar de E17 twee dagen wordt afgesloten. Vandaag (18/01) en morgen 19 januari (9u-16u) wordt volop doorgewerkt. 

Vanaf 12/01/2018 nemen we volgende maatregelen op de N60 in om:

 • Twee zijstraten van de N60 worden éénrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer (zie ook kaartje)
  • Savaanstraat: enkel wegrijden van N60 mogelijk
  • Grote Steenweg (N60c) tussen Den Beer en de N60: enkel wegrijden van N60 mogelijk (uitgezonderd De Lijn)
 • De Eedstraat wordt geknipt ter hoogte van de N60. 
 • De Koedreef wordt deels geknipt. Het verkeer richting Gent kan niet rechts afslaan in de Koedreef. Het verkeer kan wel van de Koedreef naar de N60 rijden richting Gent.
 • De N60c (Steenweg en Grote Steenweg) wordt zone 50​.
 • De rotonde Bonaparte wordt geknipt op twee plaatsen voor autoverkeer. Fietsers kunnen wel steeds door en hebben voorrang. Wees daar extra waakzaam!

Openbaar vervoer

Enkele buslijnen ( 44 en 71) worden omgeleid. Hiervoor vindt u alle info terug op www.delijn.be (vanaf de start van de hinder) of aan de bushaltes zelf.

Minder hinder

 • We werken volgens een goed uitgekiende fasering:
 • N60 altijd open in beide richtingen
 • de werken starten zonder hinder
 • Zo veel mogelijk verkeersbewegingen mogelijk houden
 • We zorgen ervoor dat de bussen zo weinig mogelijk moeten omrijden
 • Fietsers blijven altijd dezelfde omleiding volgen
 • We treffen verschillende maatregelen op N60 voor zo vlot mogelijk verkeer (zie hierboven)

Op de hoogte blijven?

Digitale nieuwsbrief

Ontvang je graag updates over de werken in je mailbox, abonneer dan op onze digitale nieuwsbrief via de enveloppeknop bovenaan deze pagina.

Infovergadering op 11 oktober 2017

Om iedereen goed te informeren organiseerden we twee infovergaderingen op 11 oktober 2017: De presentatie (PDF) van de infoavond vindt u rechtsboven op deze pagina terug.