E17 in De Pinte: Nieuw op- en afrittencomplex

Regio
Gemeente
Weg
Datum najaar 2017 tot eind 2018

Wat houden de werken in?

De plannen zijn klaar voor een nieuw op- en afrittencomplex in De Pinte. De heraanleg moet er vooral voor zorgen dat de kruispunten van de op- en afritten van de E17 met de N60 veiliger worden. Ook vlotter rijden op de N60 en veilig fietsen zijn uitgangspunten.

De wijzigingen op een rij:

  • AWV bouwt een nieuwe op- en afrit aan de zuidkant van de E17 (kant Makro): een afrit van de E17 richting Gent naar de N60 richting Oudenaarde en een oprit vanop de N60 richting Oudenaarde naar de E17 richting Gent. Door de nieuwe op- en afrit moet het verkeer van en naar de E17 de N60 niet langer oversteken.
  • Ten noorden van de E17 (kant Den Beer) maakt het kruispunt van de N60 met de op- en afrit van de E17 richting Kortrijk plaats voor een rotonde. Met deze ingreep zorgen we er opnieuw voor dat het verkeer de N60 niet moet dwarsen aan de op- en afrit.
  • Fietsers zullen tussen Den Beer en de rotonde aan Makro niet langer langs de N60 fietsen. De fietspaden in deze zone verdwijnen langs de N60:
    • Richting Oudenaarde, krijgen fietsers een veilig alternatief via Mieregoed, ‘t Kruisken, de brug over de E17 en de nieuwe fietsinfrastructuur in de bedrijvenzone.  
    • Richting Gent verlaten ze de N60 aan de rotonde (Bonaparte) en fietsen ze via de Steenweg en Grote Steenweg terug naar de N60.
  • Tenslotte bouwen ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) en AWV ook een nieuwe carpoolparking. Deze parking zal ook gebruikt worden door bezoekers aan het Parkbos.

Timing

De werken gaan in het najaar van 2017 van start en moeten eind 2018 klaar zijn.

Fasering

Van zodra er info is over hoe de werken uitgevoerd worden, leest u het hier.