Dilbeek: proefopstelling op- en afrittencomplex Kattebroek

Regio
Gemeente
Weg
Datum mei 2015

Op 1 juni 2015 ging het op- en afrittencomplex nr. 12 van de Brusselse ring (R0) opnieuw open, na een testperiode van twee maanden. Het complex, algemeen bekend als de afrit ‘Kattebroek’, bevindt zich in een zone waar drie op- en afrittencomplexen (nr. 11 Sint-Agatha-Berchem, nr. 12 Kattebroek en nr. 13 Dilbeek) elkaar snel (over een afstand van minder dan drie kilometer) opvolgen. Het Agentschap Wegen en Verkeer wou met deze proefopstelling nagaan hoe de afsluiting van het complex de verkeersstromen op en rond de ring zou beïnvloeden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de verkeersstromen op dit stuk van de ring ordelijker worden (door de weefbewegingen te beperken) en dat de omgeving van het complex meer leefbaar wordt (door het sluipverkeer terug te dringen). De proefopstelling maakt omwille van dat tweede aspect (het terugdringen van het sluipverkeer en het verbeteren van de leefbaarheid)  tegelijk ook deel uit van het mobiliteitsplan van de gemeente Dilbeek, dat momenteel in ‘onderzoeksfase’ verkeert.

Resultaten worden onderzocht

Wegen en Verkeer en de gemeentebesturen van Dilbeek en Sint-Agatha-Berchem verzamelden voor en tijdens de afsluiting telgegevens op de ring, de Ninoofsesteenweg (N8) en heel wat lokale wegen in de omgeving, om te onderzoeken wat de impact van deze ingreep is op de verkeersstromen in de ruimere omgeving. Momenteel worden alle resultaten geanalyseerd. Zodra er toekomstscenario's zijn opgesteld, zullen die aan verschillende adviesorganen, bestuursorganen en aan de bevolking voorgelegd worden. Dat laatste zal gebeuren in de vorm van informatie- en inspraaksessies die de gemeente Dilbeek zal organiseren. 

Geen nieuw plan

Het plan om complex nr. 12 van de ring af te sluiten is niet nieuw. Het ruimtelijk structuurplan van de gemeente Dilbeek, dat in 2010 werd goedgekeurd door het toenmalige bestuur, ging al uit van een afsluiting. Schepen van Mobiliteit Stijn Quaghebeur: “We beseffen dat deze verandering in de verkeerssituatie veel mensen geraakt heeft in hun dagelijkse routine en dat veel mensen er hinder van ondervonden hebben, maar de proefopstelling kaderde in een ruimer plan waarmee we de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in het centrum willen verbeteren. We gaan doordacht te werk daarbij: als alle tellingen gebeurd zijn, zullen we een objectief beeld hebben van de verkeersstromen in de ruimere omgeving. Er komen ook inspraakmomenten waar niet alleen politieke fracties en adviesraden, maar ook bewoners bij betrokken zullen worden.”

‘Weefbewegingen’ op snelweg niet veilig 

Ook voor Wegen en Verkeer is de huidige situatie met drie afritten op een afstand van minder dan drie kilometer niet ideaal. Anton De Coster van Wegen en Verkeer: ‘Doordat de drie op- en afritten elkaar zo snel opvolgen, krijg je weefbewegingen van in- en uitvoegend verkeer, en dat is niet bevorderlijk voor de veiligheid op de snelweg. Daarbij komt dat het complex 12 ook niet aansluit op een gewestweg, maar op lokale wegen die niet bestemd zijn voor doorgaand verkeer. Het gevolg is dat er veel sluipverkeer rijdt in de woonstraten rondom het op- en afrittencomplex, en dat is niet goed voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van dat gebied.’

Inspraakmomenten en oplossingsscenario’s

De gemeenteraad van Dilbeek keurde reeds op 9 september 2014 het participatietraject goed dat de opmaak van het definitieve mobiliteitsplan moet begeleiden. Dit plan heeft niet enkel betrekking op afrit 12 maar is ook van belang voor de omgeving van de op- en afrittencomplexen, de lokale wegen en woonstraten van de gemeente Dilbeek. Het uitgangspunt van de inspraakmomenten wordt het rapport waarin de resultaten van de tellingen worden toegelicht en waarin een aantal voorstellen voor oplossingsscenario’s zullen gedaan worden. Die voorstellen zullen niet alleen gaan over het al dan niet afsluiten van het op- en afrittencomplex 12, ook over ingrepen en veranderingen op andere (lokale) wegen met betrekking tot onder andere parkeren, zwaar vervoer, fietsnetwerken en openbaar vervoer.

Nog geen uitsluitsel over afrit 12

De vraag of het op- en afrittencomplex definitief afgesloten zal worden, kan vandaag dus onmogelijk met zekerheid beantwoord worden. Stijn Quaghebeur: “Wij willen het nieuwe mobiliteitsplan afwerken tegen het voorjaar van 2016. In dat plan moet er ook duidelijkheid zijn over de toekomst van het complex 12 en de andere mobiliteitsmaatregelen die we zullen nemen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de gemeente te verbeteren.”