Diestsesteenweg (N2) Kessel-Lo: proefproject slimme verkeerslichten

Regio
Gemeente
Weg
Datum Najaar 2016

De bussen van De Lijn op de as Diest-Leuven die via de Diestsesteenweg (N2) Leuven binnenrijden, staan op de drukke momenten in de file voor ze de stad kunnen inrijden. Wegen en Verkeer en De Lijn onderzoeken momenteel hoe door een slimme regeling van de verkeerslichten de file meer naar de "buitenkant" van de stad kan verschuiven, zodat de file daar komt te staan waar er een busbaan ligt (vanaf de grens tussen  Kessel-Lo en Linden tot aan kruispunt van de N2 met de Borstelstraat)  en zodat het verderop vlotter loopt. Op die manier zal het busverkeer minder hinder ondervinden van de verkeersdrukte en wordt de bus een aantrekkelijker alternatief voor verplaatsingen op de as Diest-Leuven. De twee figuren hieronder laten de verbetering zien die beoogd wordt. Zodra er meer informatie is over wanneer de proefopstelling uitgevoerd wordt, zullen we daarover informeren op deze webpagina.