Diest: Herinrichting en onderhoudswerken Turnhoutsebaan (N127)

Regio
Gemeente
Weg
Datum september 2019 - september 2021

 

UPDATE 18/11/19:  Nog tot 20 december verplaatsen en vernieuwen de nutsmaatschappijen hun kabels en leidingen voor water, elektriciteit, telecom en gas. Dit doen ze enerzijds om hun netwerken te moderniseren en anderzijds om ruimte in de ondergrond vrij te maken voor de latere aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel.

Situering project

De Turnhoutsebaan (N127) in Diest is een belangrijke verbinding tussen Diest en Geel. Het Agentschap Wegen en Verkeer is er sinds het najaar van 2019 aan de slag om de gewestweg over een bepaalde afstand volledig te vernieuwen (Zone A), en een ander gedeelte op te knappen (Zone B). 

ZONE A: De vernieuwingswerken, inclusief de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, vinden plaats vanaf het kruispunt met de Citadellaan tot iets voorbij het kruispunt met de Langenberg.

ZONE B: Vanaf de Langenberg tot aan de gemeentegrens met Okselaar wordt de rijweg en het fietspad gerenoveerd.
 

 

Verloop van de werken 

ZONE B: betonherstelling, fijnfrezen rijweg en nieuwe fietspaden 

Na het kruispunt met de Langenberg tot aan het kruispunt van de Turnhoutsebaan met de Heggebossenweg in Tessenderlo, vernieuwen we momenteel de beschadigde betonplaten en verzakte waterslikkers. Om de hinder voor verkeer te beperken breken we telkens maar net uit wat we in één stortfase kunnen dichten. De betonherstellingen duren nog tot eind februari 2020 en afhankelijk van de weersomstandigheden zullen we het volledige wegdek van zone B fijnfrezen (= dun laagje beton afschrapen). Zo onstaat opnieuw een vlak en egaal wegdek voor meer rijcomfort en minder geluid. Tegelijk met het frezen van de rijweg, verwijderen we ook de bovenlaag van de bestaande fietspaden. Vervolgens krijgen deze een nieuwe asfaltering en belijning. 

ZONE A: voorbereidende nutswerken tot eind 2019

Nog tot 20 december verplaatsen en vernieuwen de nutsmaatschappijen hun leidingen en kabels voor water, elektriciteit, telecom en gas. Dit doen ze enerzijds om hun netwerken te moderniseren en anderzijds om ruimte in de ondergrond vrij te maken voor de latere aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel.

Grond afgraven in bocht tot eind februari 2020

Intussen is de aannemer gestart met het afgraven van de berg ter hoogte van de bocht. Om de omgeving proper te houden maken de volgeladen vrachtwagens bij het verlaten van de werf zoveel mogelijk gebruik van de werfweg en worden regelmatig veegwagens en andere reinigingsmaterialen ingezet.  

Riolerings- en wegeniswerken vanaf eind februari

Zodra de grondwerken achter de rug zijn, start de aanleg van een nieuw en gescheiden rioleringsstelsel. Tegelijk kan de vernieuwing van de weginfrastructuur vanaf de Citadellaan aanvatten. Tot en met het kruispunt met de Langenberg wordt de Turnhoutsebaan volledig heringericht met ondermeer een minder scherpe bocht, vrijliggende fietspaden, veiligere kruispunten en nieuwe bushaltes. De werken in zone A duren tot de zomer van 2021.

 

Grote impact op verkeer

Turnhoutsebaan afgesloten voor alle verkeer

Sinds midden september is de Turnhoutsebaan (N127) onderbroken voor verkeer. De onderbreking blijft behouden tot het einde van de werken (zomer 2021). Zolang gelden onderstaande omleidingen. Plaatselijk verkeer kan Zone B vanuit noordelijke richting bereiken.

 

 

Voetgangers en fietsers

Ter hoogte van het kruispunt Holleweg-Broekstraat kunnen voetgangers en fietsers de werfzone oversteken. 
Fietsers tussen Molenstede en Diest volgen een omleiding via de Broekstraat, Vijverstraat en het pad langs de spoorweg. Onder andere de Langenberg, Kruisstraat en Grasbos verbinden de werfzone met deze route.

Openbaar vervoer

Door de werken worden enkele haltes van De Lijn niet bediend. In Diest is dit de halte Fort Leopoldlaan. In Molenstede gaat het om de haltes Nieuwe Steenweg, Weg naar Veerle, Kerkhof en Zandstraat. 

Tijdelijke haltes vind je op de Dorpsstraat ter hoogte van de Zandstraat en op de Turnhoutsebaan ter hoogte van de Klappijstraat. Daarnaast doet ook de halte Diest Station dienst als vervanghalte. Plan je route op www.delijn.be.


Wat houden de werken in?

Meer verkeersveiligheid en comfort voor alle weggebruikers

Met een grondige herinrichting van de Turnhoutsebaan (Zone A) investeert Wegen en Verkeer in veiligere gewestwegen voor al wie er fietst, de bus neemt of er met de auto rijdt. Zowel de boven- als onderbouw van deze gewestweg worden volledig aangepakt en vernieuwd:
• De scherpe bocht krijgt een nieuwe curve zodat hij minder gevaarlijk wordt.
• Er komen veilige, vrijliggende fietspaden (afgescheiden van de weg) langs beide zijden van de weg. 
• Nieuwe bushaltes aan het kruispunt met de Citadellaan (R26 - kant Diest) en aan de splitsing Turnhoutsebaan met Langenberg (kant Molenstede) brengen meer comfort voor busgebruikers.

De herstellingswerken aan de Turnhoutsebaan (Zone B) bestaan uit het wegwerken van oneffenheden tussen de betonplaten van het wegdek en de vernieuwing van enkele platen. De oneffenheden veroorzaken geluidshinder voor de omgeving. Wegen en Verkeer gaat de betonplaten "fijnfrezen". Dat betekent dat we het bovenste laagje beton eraf schrapen, waardoor de oneffenheden tussen de betonplaten (ter hoogte van de voegen) verdwijnen. Wegen en Verkeer zal ook de verzakte waterslikkers (die eveneens geluidsoverlast veroorzaken) in het wegdek vernieuwen en verstevigen.

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel door Aquafin

Aquafin maakt van de gelegenheid gebruik om, in opdracht van de stad Diest, langsheen het volledige traject van zone A een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. Bij een dergelijk systeem worden afval- en regenwater apart afgevoerd en kan regenwater bovendien, dankzij de aanleg van twee bufferbekkens, vertraagd wegstromen. Dit voorkomt niet enkel wateroverlast, maar draagt ook bij tot een beter leefmilieu. Tijdens de uitvoering van deze werken is er om veiligheidsredenen geen doorgaand verkeer mogelijk.

Geluid

In het voorjaar van 2018 zijn er geluidsmetingen uitgevoerd langs de Turnhoutsebaan. Na de herstellingswerken zal Wegen en Verkeer deze geluidsmetingen herhalen en de resultaten van de metingen vergelijken, zodat we objectief weten wat het effect van de herstellingen is op het omgevingsgeluid.

Flitspaal aan kruispunt Klappijstraat

Op een informatieavond die plaatsvond in oktober 2018, vroegen aanwezige omwonenden of de flitspaal op de Turnhoutsebaan die nu aan het kruispunt met de Klappijstraat staat, verplaatst zou kunnen worden. Wegen en Verkeer onderzoekt samen met de stad Diest of er een betere plaats is voor de flitspaal en of het technisch haalbaar is om deze te verplaatsen.