Brusselsesteenweg (N4) in Overijse: vernieuwing wegdek

Regio
Gemeente
Weg
Datum Najaar 2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer start in het najaar van 2019 met het onderhoud van de Brusselsesteenweg (N4) in Overijse van aan de begraafplaats tot aan het kruispunt met de Terhulpensesteenweg (N253). Volgens de huidige planning start Wegen en Verkeer in september 2019 met de werken. De werken zullen ongeveer twee maanden duren.

Onderhoud wegdek over een afstand van 800 meter

Het onderhoud van de Brusselsesteenweg gebeurt over een totale afstand van 800 meter. In de S-bocht ter hoogte van de Sint-Martinuskerk wordt het wegdek volledig vernieuwd. Waar nodig wordt hier ook de fundering vervangen. Buiten de zone van de S-bocht wordt enkel de toplaag van het wegdek vervangen.

Tijdens eerdere onderhoudswerken aan de Brusselsesteenweg in maart 2019, heeft de aannemer van Wegen en Verkeer op bepaalde plaatsen onzorgvuldig werk geleverd. In de loop van mei 2019 zal de betrokken aannemer deze onzorgvuldigheden corrigeren.  

Omleidingen voor doorgaand verkeer

Tijdens de onderhoudswerken aan de Brusselsesteenweg in het najaar van 2019 zal het verkeer worden omgeleid. Wegen en Verkeer overlegt dit momenteel nog met de gemeente en de politiedienst van Overijse. Zodra hier zekerheid over bestaat, maken we dit op deze webpagina bekend.