Bruggen over kruispunten R6 in Mechelen

Regio
Gemeente
Weg
Datum start zomer/najaar 2017

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat twee gevaarlijke kruispunten op de ring rond Mechelen (R6) vernieuwen. De vernieuwing van de kruispunten met bruggen (fly-overs) over de Antwerpsesteenweg (N1) en de Liersesteenweg (N14), past in de reeks ingrepen die AWV uitvoert om het verkeer over de ring rond Mechelen (R6) vlotter te laten verlopen. De voorbije jaren werd de ring al doorgetrokken om een betere oost-westverbinding tot stand te brengen. De vernieuwing van de kruispunten zal nu ook het verkeer ten noorden van Mechelen vlotter laten verlopen. Daarnaast werkt AWV met de nieuwe bruggen ook twee gevaarlijke punten van het Vlaamse wegennet weg. De twee kruispunten zorgden in het verleden niet alleen voor een slechte doorstroming, maar veroorzaakten ook heel wat verkeersongevallen.

Veiligere kruispunten, vlotter verkeer

Voor de nieuwe inrichting is gekozen om de kruispunten niet gelijkgronds te maken. Dat wil zeggen dat het verkeer op de R6 via bruggen over de beide steenwegen wordt geleid. Dat vermindert het aantal conflicten tussen verkeersstromen en maakt het verkeer vlotter en veiliger. Daarmee worden ook de kruispunten onder de bruggen volledig hertekend. Er komen op- en afritten zodat verkeer vlot en veilig de R6 kan op- en afrijden. Verkeerslichten zorgen er ook voor dat auto’s onderling maar ook fietsers en auto’s niet met elkaar in conflict komen. Voor fietsers zijn er ook vrijliggende fietspaden voorzien en een fietstunnel zal de Tivoli-wijk verbinden met een nieuw fietspad naar Sint-Katelijne-Waver.

Ranke bruggen

De bruggen die over de Liersesteenweg en Antwerpsesteenweg worden aangelegd zijn geen standaard bruggen. Het gaat om ‘integraalbruggen’: een brug waarbij het rijdek (het bovenste deel) en de onderbouw uit één stuk bestaan. Het voordeel van een integraalbrug is dat ze geen brugvoegen heeft, traditioneel het zwakke punt van een brug. Hierdoor is de brug zeer stevig en onderhoudsvriendelijk. Daarenboven laat deze techniek ook toe zeer ‘slanke’ bruggen te ontwerpen. De dikte van het brugdek bijvoorbeeld kan hierdoor herleid worden van 3 meter tot minimum 1 meter. Dat zorgt ervoor dat de bruggen ook aangenaam zijn om naar te kijken en zoveel mogelijk opgaan in de omgeving.

Geluidsschermen

Bij de aanleg van de nieuwe bruggen wordt ook rekening gehouden met de impact van het geluid dat het verkeer op de R6 veroorzaakt. Er is een geluidsstudie uitgevoerd voor de beide kruispunten en de wijk Ekelenhoek. Hierbij is ook al rekening gehouden met toename van het verkeer door bijvoorbeeld het nieuwe ziekenhuis.
Op basis van de bevindingen in de studie zullen geluidsschermen geplaatst worden tussen de R6 en de Tivoliwijk, waar nu al een geluidsberm ligt. Verder zal er ook een geluidsscherm komen ter hoogte van de wijk Ekelenhoek.

Start werken: uiterlijk op 1 oktober 2017

De aanpak van de aanleg van fly-overs over de kruispunten van de R6 met de Antwerpsesteenweg en de Liersesteenweg krijgt stilaan duidelijker vorm. Er is besloten de werken aan beide kruispunten niet gelijktijdig uit te voeren, maar eerst te starten met de werken aan de Liersesteenweg. Op die manier kan het nieuwe kruispunt klaar zijn tegen dat het nieuwe nabijgelegen ziekenhuis AZ Sint-Maarten haar deuren opent in het najaar van 2018. Bovendien wordt zo de impact op de mobiliteit rond Mechelen beperkt omdat het kruispunt  van de R6 met de Antwerpsesteenweg tijdens de werken aan de Liersesteenweg op volle capaciteit beschikbaar blijft.

De bouw van de fly-over aan het kruispunt met de Liersesteenweg start uiterlijk op 1 oktober 2017. Alvorens de werken aan het kruispunt met de Liersesteenweg kunnen starten, gaan de nutsmaatschappijen aan de slag gaan om leidingen te verplaatsen en te vernieuwen. Zij starten in de loop van augustus en hebben een kleine twee maanden werk. Een deel van de werken zal bestaan uit een gestuurde boring onder de R6. Deze boring gebeurt aan de pare zijde van de Liersesteenweg (N14). 

Hinder tijdens voorbereidende werken

Voor de boring onder de R6 zal één rijstrook ingenomen worden, maar zal het verkeer wel over de andere beschikbare rijstroken kunnen geleid worden. Voor de lokale verplaatsingswerken zal er vooral vanuit de berm gewerkt worden en zal slechts lokaal een stuk van de rijweg ingenomen worden. Het verkeer zal hier steeds door kunnen. Eens de nutswerken afgerond zijn en de werken aan het kruispunt met de R6 echt van start gaan zal de verkeerssituatie nog wijzigen.

Communicatie

Tijdens de grondverwervingsprocedure loopt een communicatietraject om de betrokken eigenaars zo goed mogelijk te informeren. Daarnaast werd er in aanloop naar het openbaar onderzoek een eerste keer over het ontwerp gecommuniceerd worden, in eerste instantie naar de inwoners en bedrijven uit de omgeving van het projectgebied. Zo vonden er op 2 en op 15 juni 2016 informatiesessies plaats in Sint-Katelijne-Waver en in Mechelen. 

Bij het indienen van de bouwvergunning in het najaar van 2016 kregen alle bewoners, ondernemers en instellingen in de ruime omgeven een folder in de bus om het ontwerp nogmaals toe te lichten en iedereen op de hoogte te brengen van de start van het openbaar onderzoek. In aanloop naar de start van de werken volgt een uitgebreide informatieronde naar alle stakeholders over timing, planning, fasering, hinder en bereikbaarheid tijdens de werken. 

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden van de voortgang van de werken aan de brug. Telkens als er nieuws te melden valt over het project ontvangen geabonneerden een mailtje. Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.