Bouw van brug (fly-over) over kruispunt R6/N14 in Mechelen

Regio
Gemeente
Weg
Datum 16 augustus 2017 - najaar 2018

Update 12-07-2018:  Vanaf deze namiddag terug dubbelrichtingsverkeer mogelijk op de Liersesteenweg kant Mechelen

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt twee gevaarlijke kruispunten op de ring rond Mechelen (R6). De vernieuwing van de kruispunten met bruggen (fly-overs) over de Antwerpsesteenweg (N1) en de Liersesteenweg (N14), past in de reeks ingrepen die AWV uitvoert om het verkeer over de ring rond Mechelen vlotter te laten verlopen. De voorbije jaren werd de ring al doorgetrokken om een betere oost-westverbinding tot stand te brengen. De vernieuwing van de kruispunten zal nu ook het verkeer ten noorden van Mechelen vlotter laten verlopen. Daarnaast werkt AWV met de nieuwe bruggen ook twee gevaarlijke punten van het Vlaamse wegennet weg. De twee kruispunten zorgden in het verleden niet alleen voor een slechte doorstroming, maar veroorzaakten ook heel wat verkeersongevallen.

Op deze pagina kunt u alle info terugvinden over de bouw van de fly-over op het kruispunt R6/Liersesteenweg (N14). Op zoek naar info over de (voorbereidende) werken aan het kruispunt R6/Antwerpsesteenweg (N1)? Klik dan hier

Eerst werken aan kruispunt Liersesteenweg

De heraanleg van de kruispunten wordt niet gelijktijdig uitgevoerd. De werken starten aan het kruispunt van de R6 met de Liersesteenweg (N14). Op die manier kan het nieuwe kruispunt klaar zijn tegen dat het nieuwe nabijgelegen ziekenhuis AZ Sint-Maarten haar deuren opent in het najaar van 2018. Bovendien wordt zo de impact op de mobiliteit rond Mechelen beperkt omdat het kruispunt van de R6 met de Antwerpsesteenweg tijdens de werken aan de Liersesteenweg op volle capaciteit beschikbaar blijft.

Fasering voor minder hinder

Om de hinder tijdens de heraanleg van het kruispunt en de bouw van de brug zo veel mogelijk te beperken, wordt stapsgewijs gewerkt.
Het werk wordt opgesplitst in verschillende delen:

  • Voorbereidende werken: nutswerken en archeologisch onderzoek
  • bouw van op- en afritten naast de bestaande R6
  • bouw van de brug en de toegangshellingen - heraanleg van de N14 in de projectzone

Fasering in detail

Tijdens de winter 2017-2018 hebben de werken noodgedwongen enkele weken stilgelegen door de tijdelijke schorsing van de bouwvergunning. Om de vertraging in te halen die hierdoor veroorzaakt werd, heeft AWV samen met de aannemer een nieuwe fasering opgesteld. De nieuwe fasering moet toelaten om de voorziene einddatum van eind september 2018 nog te kunnen halen. De werken aan de brughellingen op de R6 (fase 2) blijven nog doorlopen tot eind augustus. Tegelijkertijd zal er echter ook al gestart worden op de Liersesteenweg (N14). Beide werken worden opgedeeld in drie grote fasen die elkaar overlappen. Door de fases te laten overlappen wordt tijdswinst geboekt.

  • Fase 3: 19 maart – begin juli (bouwverlof): werken aan Liersesteenweg zijde Mechelen
  • Fase 4: 21 mei – eind augustus: werken aan Liersesteenweg zijde Sint-Katelijne-Waver
  • Fase 5: eind augustus – eind september: Liersesteenweg onder de nieuwe brug en kruispunten met op-en afritten R6

De verkeerssituatie in detail

Volgende verkeersmaatregelen blijven tijdens fase 3 en fase 4 ongewijzigd:

  • Omdat de werken aan de brug nog niet zijn afgerond, blijven de keerlus tussen de Antwerpsesteenweg (N1) en de Liersesteenweg (N14) en de langgerekte ovonde (aan de rotonde van de Heisbroekweg) in gebruik. Via de nieuw aangelegde op- en afritten kan men de R6 nog steeds op- en afrijden. Deze situatie geldt tot de brug is afgewerkt en er opnieuw over de R6 gereden kan worden.
  • Fietsers en voetgangers krijgen tijdens de werken een afgeschermde doorgang langs de werf.

Nieuwe verkeerssituatie vanaf 19 maart

Daarnaast zal de verkeerssituatie aangepast worden om de werken op de Liersesteenweg te kunnen uitvoeren:

  • In fase 3 (van 19 maart tot het bouwverlof) geldt op de Liersesteenweg (N14) aan de zijde van Mechelen enkelrichtingsverkeer (in de werfzone, vanaf huisnummer 477 tot aan de R6). Het verkeer richting R6 zal nog over één rijstrook door kunnen, omdat er afwisselend wordt gewerkt aan de oost- en westkant. Verkeer richting Mechelen volgt een omleiding via de R6 en de Antwerpsesteenweg (N1).

Verkeerssituatie tijdens fase 4

  • In fase 4 (van 21 mei tot 31 augustus) starten we ook aan de zijde Sint-Katelijne-Waver. Verkeer op de Liersesteenweg (N14), zijde Sint-Katelijne-Waver, blijft mogelijk in beide richtingen, zij het telkens over één rijstrook. Ook hier wordt immers afwisselend aan de oost- en de westkant gewerkt.

Kaarten te downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Toegang tot de woning/handelszaak

Tijdens de werken in fase 3 en 4 is parkeren langs de weg in de werfzone niet mogelijk. Woningen en handelszaken in de werfzone zijn tijdelijk moeilijker bereikbaar wanneer de rioleringswerken voor de deur plaatsvinden en de huisaansluiting wordt gerealiseerd. De aannemer zal ervoor zorgen dat woningen/handelszaken op het einde van de werkdag te voet bereikbaar zijn (via een loopbrugje). Opritten van woningen aan de zijde van de werfzone waar niet gewerkt wordt, blijven wel bereikbaar met de wagen. Wie in de werfzone van fase 3 woont, moet in deze fase wel de omleiding volgen, gezien daar dan eenrichtingsverkeer geldt.

Verkeerssituatie tijdens fase 5

Meer info over de verkeerssituatie tijdens fase 5 volgt later. 

Veiligere kruispunten, vlotter verkeer

Voor de nieuwe inrichting is gekozen om de kruispunten niet gelijkgronds te maken. Dat wil zeggen dat het verkeer op de R6 via bruggen over de beide steenwegen wordt geleid. Dat vermindert het aantal conflicten tussen verkeersstromen en maakt het verkeer vlotter en veiliger. Daarmee worden ook de kruispunten onder de bruggen volledig hertekend. Er komen op- en afritten zodat verkeer vlot en veilig de R6 kan op- en afrijden. Verkeerslichten zorgen er ook voor dat auto’s onderling maar ook fietsers en auto’s niet met elkaar in conflict komen. Voor fietsers zijn er ook vrijliggende fietspaden voorzien en een fietstunnel zal de Tivoli-wijk verbinden met een nieuw fietspad naar Sint-Katelijne-Waver.

Ranke bruggen

De bruggen die over de Liersesteenweg en Antwerpsesteenweg worden aangelegd zijn geen standaard bruggen. Het gaat om ‘integraalbruggen’: een brug waarbij het rijdek (het bovenste deel) en de onderbouw uit één stuk bestaan. Het voordeel van een integraalbrug is dat ze geen brugvoegen heeft, traditioneel het zwakke punt van een brug. Hierdoor is de brug zeer stevig en onderhoudsvriendelijk. Daarenboven laat deze techniek ook toe zeer ‘slanke’ bruggen te ontwerpen. De dikte van het brugdek bijvoorbeeld kan hierdoor herleid worden van 3 meter tot minimum 1 meter. Dat zorgt ervoor dat de bruggen ook aangenaam zijn om naar te kijken en zoveel mogelijk opgaan in de omgeving.

view helicopter

Geluidsschermen

Bij de aanleg van de nieuwe bruggen wordt ook rekening gehouden met de impact van het geluid dat het verkeer op de R6 veroorzaakt. Er is een geluidsstudie uitgevoerd voor de beide kruispunten en de wijk Ekelenhoek. Hierbij is ook al rekening gehouden met toename van het verkeer door bijvoorbeeld het nieuwe ziekenhuis.
Op basis van de bevindingen in de studie zullen geluidsschermen geplaatst worden tussen de R6 en de Tivoliwijk, waar nu al een geluidsberm ligt. Verder zal er ook een geluidsscherm komen ter hoogte van de wijk Ekelenhoek.

Communicatie

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden van de voortgang van de werken aan de twee bruggen. Telkens als er nieuws te melden valt over het project ontvangen geabonneerden een mailtje. Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.

Een bereikbaarheidsadviseur voor al je vragen

Om de ongemakken tijdens de werken te beperken, stelde het Agentschap Wegen en Verkeer een bereikbaarheidsadviseur aan. Hier kunnen bewoners en ondernemers uit de omgeving van de werken terecht met vragen over de bereikbaarheid van hun woning, handelszaak of organisatie. Het team van de bereikbaarheidsadviseur bespreekt deze bezorgdheden en opmerkingen met de werfleiding en geeft een zo concreet mogelijk antwoord.

Mailen kan naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of bellen op 0477 477 476 (tijdens de kantooruren).