Boortmeerbeek: Verbreden bochten Kallebeekstraat en Heihoekweg met gewestweg Leuven-Mechelen (N26)

Regio
Gemeente
Weg
Datum 15/05/19 - 25/05/19

Update 21/05/19: Bij het openbreken van de aansluiting van de Kallebeekstraat met de gewestweg werd duidelijk dat de ondergrond nog veel kasseien op zand bevat. In samenspraak met de aannemer is beslist om de volledige wegopbouw, inclusief de fundering te vernieuwen. Daardoor wordt de Kallebeekstraat reeds vanaf 22 mei volledig afgesloten voor verkeer. Het autoverkeer kan dan dezelfde omleiding volgen zoals werd aangekondigd voor de asfalteringswerken via de Heikestraat en Audenhovenlaan. Fietsers kunnen, afgeschermd door bakens langsheen de rijweg doorrijden. Om veilig te kunnen werken en om fietsers te beschermen, wordt er een snelheidsbeperking geplaatst op de Leuvensesteenweg.  De werken nemen hierdoor een tiental dagen in beslag i.p.v. een week, maar Wegen en Verkeer verzekert op die manier ook een betere levensduur van de verbreding en aanpassing van de bochten in de Kallebeekstraat. 

Versmalde rijstroken en snelheidsbeperking (geen hinder op Leuvensesteenweg zelf)

Tijdens de werken aan de Kallebeekstraat kan het verkeer via versmalde rijstroken en snelheidsbeperking doorrijden. Enkel tijdens de asfalteringswerken wordt het kruispunt Leuvensesteenweg met Kallebeekstraat afgesloten en geldt er een omleiding voor het verkeer komende van de Kallebeekstraat richting Leuvensesteenweg via de Heikestraat en Audenhovenlaan. Omdat de Heihoekweg te smal is om tijdens de werken het verkeer veilig door te laten, wordt deze straat volledig afgesloten en geldt de omleiding via de Stationsstraat en de Kwaenijkstraat tijdens de volledig duur van de werken. Wegen en Verkeer verwacht hier een tiental dagen aanzienlijke verkeershinder voor doorgaand en lokaal verkeer. Op de Leuvensesteenweg zelf zal het verkeer geen hinder ondervinden.

Waar?

Aansluiting van de Kallebeekstraat en de Heihoekweg met de gewestweg N26 Leuven-Mechelen

Wat?

Voor vrachtwagens en personenwagens met een aanhanger is het vandaag moeilijk indraaien op beide straten die aansluiten op de Leuvensesteenweg. Daarom verbreedt het Agentschap Wegen en Verkeer de bochten van beide gemeentewegen die aansluiten met de gewestweg N26. Na de aanpassingen aan de bochten wordt de aansluiting ook opnieuw geasfalteerd en wordt er nieuwe markering geplaatst.

Wanneer?

AWV laat deze werken uitvoeren wanneer de weersomstandigheden het toelaten, vermoedelijk midden mei 2019. Bij nat weer of bij te lage temperaturen kunnen we niet asfalteren. Beide werken volgen elkaar op en wellicht wordt er gestart met de aanpassingen aan de Kallebeekstraat. Elke uitvoering neemt ongeveer 5 dagen in beslag. Hou deze pagina in het oog voor updates i.v.m. de timing.

Hinder en omleidingen

Beide straten zullen gedeeltelijk (Kallebeekstraat) of volledig (Heihoekweg) afgesloten worden ter hoogte van de aansluiting met de N26.
Indien er gedeeltelijk afgesloten wordt, kunnen auto’s via een versmalde rijweg en een snelheidsbeperking doorrijden. Ook is het mogelijk dat tijdelijk bv. Éénrichtingsverkeer ingesteld wordt. Bij de volledig afsluiting wordt uiteraard een lokale omleiding voorzien. Vandaag is de signalisatievergunning hiervoor nog niet verleend. Hou daarom www.wegenenverkeer.be/boortmeerbeek in het oog voor de exacte omleiding.

Parkeren en bereikbaarheid

Na de aanpassingswerken aan de bochten, krijgen beide aansluitingen ook nieuwe asfaltering en markering. Asfalt moet een tijdje afkoelen. Hierbij is het mogelijk dat bepaalde woningen tijdelijk met de wagen moeilijk bereikbaar zijn.

Meer info?  

Hebt u vragen over onze werken?
Aarzel niet om ons te contacteren op volgend adres: www.wegenenverkeer.be/contactformulier
of via het telefoonnummer van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant: 016-66 57 50