Bilzen - Hoeselt: herinrichting 5 kruispunten

Regio
Gemeente
Weg
Datum tot begin 2017

Eind oktober 2015 startte het Agentschap Wegen en Verkeer met de herinrichting van de N730 tussen Kleinveld in Bilzen en het kruispunt met de Gansterenstraat in Hoeselt. Vier rotondes, een vrijliggend fietspad, een fietstunnel en verkeerslichten op het kruispunt met de Industrielaan zullen zorgen voor een veiligere verkeerssituatie. 

Het agentschap legt rotondes aan op de kruispunten van de N730 met de Alden Biesensingel, de op-en afritten van de E313 en de Gansterenstraat. Omdat de middenberm tussen de Industrielaan en de Gansterenstraat in de toekomst afgesloten zal zijn, zal deze laatste rotonde niet enkel zorgen voor een vlottere en, vooral, veiligere verkeersafwikkeling, maar ook dienen als keerpunt.  Het kruispunt met de Industrielaan krijgt verkeerslichten en zal hierdoor ook veel veiliger zijn voor de weggebruikers. 

Door de aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad tussen de Industrielaan en Kleinveld en een fietstunnel t.h.v. het kruispunt met de Alden Biesensingel, zal de gewestweg na de werken ook veel veiliger zijn voor de zachte weggebruikers. 

Door de werkzaamheden in verschillende deelfasen uit te voeren houden we de verkeershinder beperkt. Tussen Bilzen en Hoeselt kan verkeer steeds in beide richtingen, mits tijdelijk een lokale omleiding, blijven rijden. Wanneer kruispunten of handelszones gedeeltelijk ontoegankelijk zijn, zorgt het agentschap voor een omleiding, een tijdelijke weg of toerit. 

Het project duurt in totaal bijna anderhalf jaar. Schrijf u in op onze nieuwsbrief en we houden u op de hoogte van de voortgang van de werken. 

DE 5 ONDERDELEN VAN HET PROJECT

Kruispunt Industrielaan (afgerond)

De werken aan het kruispunt van de Bilzersteenweg met de Industrielaan zijn in april 2016 afgerond. Het kruispunt is volledig vernieuwd en er zijn nieuwe verkeerslichten geïnstalleerd, zodat het verkeer van en naar de industriezone voortaan veiliger en vlotter kan verlopen. Samen met de vernieuwingswerken aan het kruispunt is ook het eerste deel van de Bilzersteenweg, namelijk tussen de op- en afrit richting Luik en de Herenveldstraat/Eikaertstraat reeds heraangelegd.

Fietstunnel (afgerond)

De bouw van de fietstunnel ter hoogte van de op- en afrit met de Alden Biesensingel is in oktober 2015 gestart. 

Fietsers kunnen de tunnel gebruiken vanaf begin 2017, wanneer ook de aansluitende fietspaden zijn aangelegd.

Rotonde op- en afrit E313 richting Luik en Alden Biesensingel (afgerond)

Ter hoogte van de op- en afrit richting Luik en de oprit naar de Alden Biesensingel bouwde de aannemer de eerste twee rotondes. Tegelijk werd de westelijke weghelft (rijbaan richting Hoeselt) vanaf het kruispunt N730 x Merem t.e.m. de oprit richting Luik grondig heringericht.

Eind juni 2016 zijn de twee rotondes, samen met de westelijke rijhelft afgewerkt en in gebruik genomen. De werkzone verschoof vervolgens naar de oostelijke kant van de weg (kant spoorlijn). 

Rotonde Gansterenstraat (tot november 2016)

Sinds begin mei is ook de rotonde ter hoogte van de Droogbroekstraat en de Gansterenstraat in opbouw. Gedurende deze werken zijn beide straten afgesloten ter hoogte van de N730. Het verkeer kan in deze periode een lokale omleiding volgen. Verkeer op de N730 kan steeds op versmalde rijstroken doorrijden langs de werfzone.

Tijdens deze fase zal de aannemer ook de middenberm aanleggen tussen de Droogbroekstraat en de Industrielaan. 

Rotonde op- en afrit E313 Hasselt (afgerond)

Begin augustus startte de aanleg van de rotonde aan de op- en afrit E313 richting Hasselt. Tijdens de aanleg van deze rotonde kon doorgaand verkeer op de N730 tussen Bilzen en Hoeselt steeds langs de werfzone rijden. Verkeer van en naar de E313 richting Hasselt moest wel omrijden via de rotonde aan de hamburgerrestaurants. Eind oktober werd de nieuwe rotonde in gebruikgenomen.

Afrondende werkzaamheden (tot begin 2017)

De komende maanden werkt de aannemer nog verder aan de voet- en fietspaden en de riolering ter hoogte van het kruispunt met Kleinveld. Deze werken gebeuren buiten de rijweg, zonder het verkeer te hinderen. Begin 2017 zijn alle werken afgerond.

Veilig fietsen tijdens de werken

Omwille van de verkeersveiligheid zijn fietsers niet toegelaten in de werfzone en geldt er voor hen een omleiding. Tussen Bilzen en Hoeselt worden fietsers voorbij de volledige projectzone omgeleid (zie plannetje).

Omleiding voor fietsers