Bilzen - Hoeselt: herinrichting 5 kruispunten

Regio
Gemeente
Weg
Datum tot begin 2017

Eind oktober 2015 startte het Agentschap Wegen en Verkeer met de herinrichting van de N730 tussen Kleinveld in Bilzen en het kruispunt met de Gansterenstraat in Hoeselt. Vier rotondes, een vrijliggend fietspad, een fietstunnel en verkeerslichten op het kruispunt met de Industrielaan zorgen nu voor een veiligere verkeerssituatie. 

Het agentschap legde rotondes aan op de kruispunten van de N730 met de Alden Biesensingel, de op-en afritten van de E313 en de Gansterenstraat. Omdat de middenberm tussen de Industrielaan en de Gansterenstraat nu afgesloten is, zorgt deze laatste rotonde niet enkel voor een vlottere en, vooral, veiligere verkeersafwikkeling, maar dient deze ook als keerpunt.  Ter hogote van het kruispunt met de Industrielaan zorgen verkeerslichten voor een hogere verkeersveiligheid. 

Door de aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad tussen de Industrielaan en Kleinveld en een fietstunnel t.h.v. het kruispunt met de Alden Biesensingel, is de gewestweg nu ook veel veiliger voor de zachte weggebruikers. 

 

Afrondende werkzaamheden (tot eind februari 2017)

Momenteel werkt de aannemer nog verder aan de voet- en fietspaden en de riolering ter hoogte van het kruispunt met Kleinveld. Deze werken gebeuren buiten de rijweg, zonder het verkeer te hinderen. Eind februari 2017 zijn alle werken afgerond.