Betonherstellingen in Tijsmanstunnel (R2) van 16 tot 26 november

Regio
Gemeente
Weg
Datum 16 tot 26 november 2018

Update 20-11-2018: Door de zeer beperkte werkruimte en het feit dat de snelheidsbeperking in de tunnel niet wordt nageleefd kunnen bepaalde werken niet op een veilige manier snel genoeg uitgevoerd worden. Dat leidt enerzijds tot gevaarlijke situaties en anderzijds tot kans op vertraging van de werken. Om hier een mouw aan te passen zal het agentschap tijdens de nachten van woensdag 21 en donderdag 22 november de tunnelkoker richting Beveren volledig afsluiten tussen 19.00 uur en 06.00 uur. Het verkeer rijdt dan in beide richtingen door de tunnelkoker richting Stabroek (2x1 rijstrook). Meer info hieronder of in de nieuwsbrief van 20 november (te downloaden in de rechterkolom onder 'documenten').

Het agentschap wil met aandrang vragen om in de Tijsmanstunnel richting Beveren de snelheidsbeperking van 50 km/u te respecteren. Dit voor de veiligheid van de wegarbeiders en een vlotte voortgang van de werken.

In november zal het Agentschap Wegen en Verkeer betonherstellingen uitvoeren aan het wegdek van de Frans Tijsmanstunnel (R2). De werken starten op vrijdagavond 16 november en duren tot en met maandagochtend 26 november. De werken met de meeste hinder worden in het weekend uitgevoerd maar ook in de week zal de hinder voelbaar zijn. 

Herstelling rechterrijstrook richting Beveren

Op de rechterrijstrook in de tunnelkoker van de Tijsmanstunnel richting Beveren zijn er dringende herstellingen nodig aan het betonnen wegdek. Plaatselijk wordt het betonnen wegdek opgebroken en vervolgens vernieuwd. De werken nemen twee weekends en één week in beslag.

Huidige planning:

  • Vrijdag 16 november (21u) tot en met maandag 19 november (05u): opbraakwerken
  • Maandag 19 november (05u) tot en met vrijdag 23 november (21u): plaatsen van ankers en storten van beton
  • Vrijdag 23 november (21u) tot en met maandag 26 november (05u): uitharding beton

De werken worden aansluitend (weekend – week – weekend in tegenstelling tot enkel weekends) uitgevoerd om de hinderperiode zo kort mogelijk te houden en zoveel mogelijk herstellingen te kunnen doen. Tijdens het eerste weekend wordt volcontinu gewerkt, tijdens de week in twee ploegen.

Verkeershinder en omleidingen

Tijdens de weekends is de tunnelkoker richting Beveren volledig afgesloten en wordt alle verkeer door de tunnelkoker richting Stabroek geleid (2x1 rijstrook).

Tijdens de week van maandag 19 tot en met vrijdag 23 november is in de koker richting Beveren 1 rijstrook beschikbaar. Het verkeer richting Stabroek beschikt over twee rijstroken in de eigen koker. Voor de veiligheid van de wegenarbeiders wil het agentschap uitdrukkelijk vragen dat verkeer in de tunnelkoker richting Beveren zich aan de snelheidsbeperking van 50 km/u houdt.

Tijdens de nachten van woensdag 21 en donderdag 22 november wordt de tunnelkoker richting Beveren volledig afgesloten tussen 19.00 uur en 06.00 uur. Tijdens die nachten zal de aannemer betonankers plaatsen en nieuwe beton storten. Het verkeer wordt dan in beide richtingen door de tunnelkoker richting Stabroek geleid (2x1 rijstrook). 

Omleidingen en afsluiting oprit Kanaaldok B1/B2

Tijdens de volledige duur van de werken is de oprit Kanaaldok B1/B2 (nr. 13) richting Beveren afgesloten. Het verkeer volgt via de Kruisweg (N180) een omleiding naar de oprit van het complex Stabroek (nr. 13). Het op- en afrittencomplex Lillo (nr. 12) blijft tijdens de werken volledig open

Verkeer over langere afstand kan beter de Tijsmanstunnel vermijden en omrijden:

  • Vanuit het noorden (A12): via afrit complex Zandvliet en Scheldelaan (N101) naar de oprit van complex Lillo.
  • Vanuit het zuiden (A12): via afrit complex Ekeren, Noorderlaan (N180) en Scheldelaan (N101) naar de oprit van complex Lillo. 

Bovenstaande kaart kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Trager langs de werf is vlotter op de werf

AWV verontschuldigt zich voor de grote hinder die gepaard gaat met de werken, maar vraagt ook om rekening te houden met de veiligheid van de wegarbeiders die de herstellingen daar zo snel en zo goed mogelijk uitvoeren. De arbeiders werken dicht bij het voorbijrijdende verkeer en bij hoge snelheden leidt dat tot gevaarlijke werkomstandigheden. Dit vertraagt dan weer de voortgang van de werken. Het agentschap wil daarom met aandrang vragen om meteen na de file niet het gaspedaal in te drukken maar de snelheidsbeperking van 50 km/u langs de werf te respecteren.

Werken weersafhankelijk

De voortgang van de werken is ook afhankelijk van het weer. Met name de grondtemperaturen moeten hoog genoeg zijn om het beton voldoende snel te laten uitharden. Bij slechte weersomstandigheden is het mogelijk dat de timing wijzigt. AWV en de aannemer doen er echter alles aan om de werf binnen het voorziene tijdsbestek af te ronden. De meest recente info over de werken in de Tijsmanstunnel is steeds terug te vinden op deze webpagina.

Goed om weten

Tijdens het laatste weekend (23-26 november) moet het nieuwe beton uitharden. Er zal dan geen of minimale werfactiviteit zijn in de Tijsmanstunnel, maar de werfzone blijft wel afgesloten.