Bekkevoort: Veilige oversteekplaatsen, gescheiden fietspaden en herinrichting kruispunt Klipgaardestraat en Halensebaan (N29)

Weg
Datum Voorjaar 2020

UPDATE 8/07/2019: Deze werken worden verschoven naar het voorjaar van 2020 en zullen niet starten vanaf mei, 2019 zoals hieronder vermeld. De concrete omleidingen voor lokaal en doorgaand (vracht)verkeer worden later per fase bepaald, zodat we tijdens de werken op het terrein snel kunnen inspelen op actuele verkeersinformatie. Zodra daar meer duidelijkheid over is, zal AWV  de timing en omleidingsplannen publiceren op deze webpagina.

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt vanaf mei 2019 een deel van de provinciebaan N29 tussen het op- en afrittencomplex E314 ter hoogte van Bekkevoort (afrit 24) en de grens met Glabbeek. Fietssluizen (groot vak voor fietsers vooraan de rijstrook) in de zijstraten, gescheiden fietspaden, nieuwe oversteken en nieuwe asfaltering zorgen voor een veiligere weg tot in de dorpskernen van Waanrode en Wersbeek.

Situeringskaart werf kruispunt Halensebaan en Klipgaardenstraat

Nieuwe asfaltlaag en 4 km gescheiden fietspaden

Tussen het op- en afrittencomplex E314 en de grens met Glabbeek wordt de typische oude Provinciebaan voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Eerst wordt het bestaande asfalt van de rijweg afgefreesd, waarna een nieuwe toplaag wordt aangebracht. Door de vernieuwing van het asfalt zal het rijcomfort aanzienlijk verbeteren en de geluidshinder verminderen voor de omwonenden.

De fietspaden worden in dezelfde werfzone langs beide zijden gescheiden aangelegd tot en met het kruispunt van de Klipgaardestraat en de Halensebaan. Dat is voor fietsers in de toekomst een stuk veiliger rijden tot in de dorpskernen van Waanrode en Wersbeek. De gescheiden fietspaden zullen aansluiten op de aanliggende, verhoogde fietspaden van beide zijstraten.

Kruispunt Klipgaardestraat en Halensebaan met N29 veiliger oversteken

Het kruispunt van de Tiensesteenweg (N29) met de Halensebaan en de Klipgaardestraat wordt veiliger ingericht.

Fietsers krijgen een ruime fietssluis vooraan in de rijstrook van automobilisten in beide zijstraten van de N29. Zo hebben fietsers een beter zicht op het verkeer en kunnen zij de Tiensesteenweg veiliger kruisen.

Weergave kruispunt op de Provinciebaan met zijstraten Klipgaardestraat en Halensebaan

Gescheiden riolering

Vandaag worden afval- en regenwater langs de Tiensesteenweg nog samen afgevoerd in een buizenstelsel. Dat is niet milieuvriendelijk en daarom zijn er ook Europese normen die de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels verplicht maken. Na de herinrichting zullen regen- en afvalwater dus gescheiden afgevoerd worden. Dat is beter voor het milieu en de leefomgeving.

De nutsmaatschappij Aquafin maakt van deze werken dan ook gebruik om ter hoogte van het kruispunt nieuwe gescheiden riolering aan te brengen en aan te sluiten op de nieuwe collector in de Klipgaardestraat.

Minderhinder-maatregelen en omleidingen

De werken zullen ongeveer één jaar in beslag nemen. Agentschap Wegen en Verkeer [AWV] zal de werken in fases uitvoeren zodat de hinder lokaal blijft. De toegangen naar de handelaars en de privé-percelen zullen zo toegankelijk mogelijk gehouden worden.

De concrete omleidingen voor lokaal en doorgaand (vracht)verkeer worden later per fase bepaald, zodat we tijdens de werken op het terrein snel kunnen inspelen op actuele verkeersinformatie.
Zodra daar meer duidelijkheid over is, zal AWV omleidingsplannen publiceren op deze webpagina.