Bedrijventerrein Cargovil: Onderhoudswerken aan zijwegen Woluwelaan (R22)

Weg
Datum Hervatting werken 16/9/2019

Update 23/9/'19: De asfaltwerken in de Erasmuslaan en de Konrad Adenauerlaan zijn achter de rug. De betonwerken in beide straten worden uitgevoerd vanaf 30 september tot midden oktober. In augustus werd er in de Erasmuslaan en de Konrad Adenauerlaan niet gewerkt. Daarom zijn sinds 16 september op beide locaties de werken hervat. Volgens de huidige planning worden midden oktober dan ook de laatste markeringen aangebracht.

Het Agentschap Wegen en Verkeer start deze zomervakantie met onderhoudswerken aan drie zijwegen van de Woluwelaan (R22) op het bedrijventerrein Cargovil in Zemst. Tijdens de werken zal parkeren langs de zijwegen niet mogelijk zijn.

Drie zijwegen van Woluwelaan

Drie zijwegen van de Woluwelaan (R22) die momenteel in beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer zijn, worden overgedragen aan de gemeentebesturen van Zemst, Vilvoorde en Grimbergen. Het gaat om de Erasmuslaan, een gedeelte van de J. Monnetlaan/Havendoklaan en de Konrad Adenauerlaan. Voor de wegen in beheer van de gemeenten komen, voert Wegen en Verkeer herstellings- en onderhoudswerken uit.

Parkeren langs rijweg niet mogelijk tijdens werken

Het wegdek van de drie zijwegen is op verschillende plekken in slechte staat. Daarom worden lokale herstellingen uitgevoerd aan het wegdek en de voetpaden langs de rijweg. Om de hinder voor de bedrijven te beperken, voert de aannemer de werken uit in de zomervakantie. Tijdens de werken is parkeren langs de rijweg op de drie locaties niet mogelijk, alle bedrijven blijven wel steeds bereikbaar. Het verkeer op de Woluwelaan zelf zal geen hinder ondervinden van de werken.

J.Monnetlaan/Havendoklaan

Aan de J.Monnetlaan/Havendoklaan zullen we in totaal 20 werkdagen werken. We voeren lokale herstellingen uit aan de asfaltlaag en de voetpaden en plaatsen een asfalt-verharding. Daarna brengen we ook een 'slemlaag' aan, om de scheuren in het asfalt te dichten. Tenslotte herstellen we de greppels en plaatsen we nieuwe straatkolken, de afvoeringen voor het regenwater. 

Timing

  • 4 juli: freeswerken en voorbereiden asfalt
  • 5 juli: plaatsen asfalt-verharding
  • 29 juli - 2 augustus: aanbrengen slemlaag
  • 19 - 30 augustus: herstellen greppels en kolken

Hinder

In bovenstaande periodes zal parkeren langs de rijweg niet mogelijk zijn op de J.Monnetlaan/Havendoklaan. Lokaal verkeer is wel toegelaten. De toegang tot bedrijven blijft altijd gegarandeerd. 

Erasmuslaan

Op de Erasmuslaan zullen we in totaal 10 werkdagen werken. We voeren lokale herstellingen aan het wegdek en voetpad uit. Een gedeelte van het asfalt wordt gefreesd en opnieuw aangelegd. Ten slotte worden ook de voegen langs de rijweg opnieuw opgevuld. 

Timing en hinder

Tussen 19 en 30 augustus worden alle werken uitgevoerd. Tijdens die periode is parkeren langs de rijweg niet mogelijk langs de Erasmuslaan. Lokaal verkeer is wel toegelaten. De toegang tot bedrijven blijft altijd gegarandeerd. 

Konrad Adenauerlaan

Op de Konrad Adenauerlaan zullen we in totaal 15 werkdagen werken. We vervangen de beschadigde betonplaten. Daarbij maken we gebruik van snelhardend beton, om een korte uitvoeringstermijn te garanderen. Ten slotte vervangen we ook de langs- en dwarsvoegen van het wegdek en inspecteren en reinigen we de riolering. 

Timing en hinder

Tussen 19 augustus en 7 september worden alle werken uitgevoerd. Tijdens die periode is parkeren langs de rijweg niet mogelijk langs de Konrad Adenauerlaan. Lokaal verkeer is wel toegelaten. De toegang tot bedrijven blijft altijd gegarandeerd. 

De timing van de werkzaamheden kan wijzigen door onverwachte weersomstandigheden.