Bedrijventerrein Cargovil: Onderhoudswerken aan zijwegen Woluwelaan (R22)

Regio
Gemeente
Weg
Datum Zomervakantie 2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer start deze zomervakantie met onderhoudswerken aan drie zijwegen van de Woluwelaan (R22) op het bedrijventerrein Cargovil in Zemst. Tijdens de werken zal parkeren langs de zijwegen niet mogelijk zijn.

Drie zijwegen van Woluwelaan

Drie zijwegen van de Woluwelaan (R22) die momenteel in beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer zijn, worden overgedragen aan de gemeentebesturen van Zemst, Vilvoorde en Grimbergen. Het gaat om de Erasmuslaan, een gedeelte van de J. Monnetlaan/Havendoklaan en de ventweg langs de Woluwelaan, van de rotonde tot aan de bocht aan de haven. Voor de wegen in beheer van de gemeenten komen, voert Wegen en Verkeer herstellings- en onderhoudswerken uit.

​ 

Parkeren langs rijweg niet mogelijk tijdens werken

Het wegdek van de drie zijwegen is op verschillende plekken in slechte staat. Daarom worden lokale herstellingen uitgevoerd aan het wegdek en de voetpaden langs de rijweg. Om de hinder voor de bedrijven te beperken, voert de aannemer de werken uit in de zomervakantie. Tijdens de werken is parkeren langs de rijweg op de drie locaties niet mogelijk. Het verkeer op de Woluwelaan zelf zal geen hinder ondervinden van de werken.

Dit is volgens de huidige planning de voorziene uitvoeringstermijn per locatie. Zodra we de exacte timing weten, zullen we die communiceren via deze webpagina:

  • Erasmuslaan: 10 werkdagen 
  • J. Monnetlaan/Havendoklaan: 20 werkdagen 
  • Ventweg langs de Woluwelaan: 15 werkdagen 

 

Ingrepen op drie locaties gelijktijdig uitgevoerd

Op enkele plaatsen op de drie locaties is ook een grondige herstelling van de rijweg noodzakelijk. Omwille van deze ingrepen is het noodzakelijk dat de rijweg gedurende één dag volledig wordt afgesloten.

  • Op de Erasmuslaan wordt een gedeelte van het asfalt gefreesd en opnieuw aangelegd. Alle voegen langs de zijkant van de weg worden opnieuw opgevuld.
  • Op de J. Monnetlaan/Havendoklaan worden eerst plaatselijke herstellingen aan de asfaltverharding uitgevoerd. Daarna wordt een slijtlaag aangebracht die het asfalt beschermt. Dit gebeurt ‘s nachts of in het weekend.
  • Op de ventweg langs de Woluwelaan worden worden enkele beschadigde betonplaten vervangen. Daarna worden ook alle voegen vervangen.

Om de hinder voor het verkeer te beperken, worden deze werken op de drie locaties gelijktijdig uitgevoerd. Volgens de huidige planning zal dat in de week van 27 juli zijn. In die week zullen de drie zijwegen gedurende één volledige dag worden afgesloten. De planning van deze werken kan nog wijzigen door onvoorziene weersomstandigheden.