Banhagestraat Oud-Heverlee: asbestsanering brug Expresweg (N25)

Regio
Gemeente
Weg
Datum najaar 2019 tot voorjaar 2020

UPDATE 15/10/19: de asbestsanering, die ongeveer zes weken lang zal duren, start op 30 oktober. Nadat het asbest verwijderd is, zal Wegen en Verkeer de brug opnieuw openstellen. In het voorjaar van 2020 zal de aannemer dan voortwerken aan het grote onderhoud. We zullen daarbij gedurende een aantal periodes de onderkant van de brug opnieuw moeten afsluiten. Wanneer die periodes zullen vallen en hoe dat precies zal verlopen, weten we nu nog niet. Zodra er meer nieuws is, zullen we dat melden op deze webpagina. Wegen en Verkeer had begin oktober een brief klaar, maar die is door een fout bij BPost niet verzonden geraakt. De brief wordt eerstdaags alsnog gebust bij de omwonenden.  

Recent liet het Agentschap Wegen en Verkeer een “sloopopvolgingsplan” opmaken van de brug van de Expresweg (N25) boven de Banhagestraat. Zo’n plan wordt opgemaakt bij de sloop of de renovatie van gebouwen of bepaalde constructies zoals bruggen. Als deel van het sloopopvolgingsplan werd de brug ook gecontroleerd op de mogelijke aanwezigheid van asbest. Uit dat onderzoek bleek dat de verf die bij de bouw van de brug gebruikt werd voor de wanden van de brug, asbest bevat.  

Wegen en Verkeer heeft kort na deze vaststelling luchtmetingen laten uitvoeren. Die wijzen erop dat er onder de brug en in de onmiddellijke omgeving ervan geen onrustwekkende waarden van asbest zijn. Er zijn deeltjes gevonden, maar die bevinden zich onder de wettelijke ondergrens van 0,01 vezels/cm³ (de gemeten waarden bevonden zich tussen 0,005 en 0,001 vezels/cm³). Dit betekent dat er geen risico voor de gezondheid van de omwonenden is en ook niet voor mensen die dagelijks onder de brug door fietsen. 

Wat zal er nu gebeuren? 

In een eerste fase van de werken, die normaal gezien een zestal weken zal duren, zal een gespecialiseerde aannemer de verf van de brugwanden verwijderen. Aangezien bij deze werken asbest in de lucht zal vrijkomen, zullen deze werken volgens de regels van de kunst gebeuren. Dat wil zeggen dat de aannemer de werken zal uitvoeren in een hermetisch afgesloten ruimte die in onderdruk gehouden zal worden. Er zal m.a.w. een soort tent rond de werkruimte geplaatst worden en met behulp van speciale apparatuur zal de luchtdruk in de ruimte laag gehouden worden zodat er geen deeltjes ontsnappen. De brug zal dus zes weken lang onderaan volledig afgesloten worden (het verkeer op de Expresweg zal al die tijd mogelijk blijven).