Aarschot: Ter Heidelaan (R25): herinrichting “Duracell-rotonde”, structureel onderhoud wegdek en aanpassingen fietspaden

Weg
Datum Voorjaar 2020

Update 13/12/19: In de huidige planning voorziet Wegen en Verkeer de start van de werken vanaf maart 2020. Deze webpagina werd geactualiseerd met de voorlopige timing, fasering en mogelijke omleidingen van de werken. Op donderdag 12 december hield Wegen en Verkeer voor de bedrijven die zich langs en achter de werfzone bevinden een infomoment. De presentatie die de handelaars per mail ontvingen is ook op deze webpagina geüpload. Het doorlezen van de presentatie geeft een overzicht over het waarom, wat en hoe van het project in de Ter Heidelaan. Ook de Stad Aarschot geeft u in deze presentatie informatie mee over bepaalde veranderingen in uw omgeving. Voor omwonenden volgt nog een aparte bewonersbrief met de uitnodiging voor de infoavond in het voorjaar 2020 voor de start van de werken. 

Situering van het project

In het najaar van 2019 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de herinrichting van de “Duracell-rotonde” in Begijnendijk en een structureel onderhoud van de Ter Heidelaan (R25) van aan de bekende rotonde tot de Liersesteenweg (N10) in Aarschot. Zowel de Duracell-rotonde als de drie armen ervan, krijgen een aantal meter doorgaand gewapend beton als nieuw wegdek. Doorgaand gewapend beton kan meer kracht opvangen van draaiend verkeer met minder spoorvorming als gevolg. Het agentschap zal bovenop het structureel onderhoud op de Ter Heidelaan ook een aantal noodzakelijke ingrepen doorvoeren om de verkeerssituatie veiliger te maken voor fietsers. De werken duren ongeveer een jaar.

Timing en fasering van de werken

De start van de werken is in de huidige planning vooropgesteld vanaf maart 2020 tot het voorjaar/zomer van 2021. De werken worden in drie fasen opgesplitst. Tijdens elke fase is een deel van het projectgebied afgesloten voor het verkeer. De eerste fase waarbij de herinrichting van de rotonde gebeurt, is technisch de zwaarste ingreep, duurt het langst (8 maanden) en zal aanzienlijke hinder geven tijdens de werken. Op de kaart hieronder wordt duidelijk dat gedurende één of twee maanden een aantal faseringen elkaar zullen overlappen. De volgorde waarin gewerkt wordt is voor elke fase dezelfde: starten met nutswerken, aansluitingen op rioleringen waar nodig, opbreken van de bestaande infrastructuur en vernieuwen van de bovengrondse infrastructuur. Wegen en Verkeer zorgt telkens voor een maximale bereikbaarheid van de ondernemingen in de werfzone.

De omleidingen voor het verkeer die we hieronder beschrijven zijn nog niet definitief. Na overleg met de aannemer, het stadsbestuur en de politie worden er mogelijk nog wijzigingen doorgevoerd. De huidige voorstellen voor omleidingen kan je in de linkerkolom op deze webpagina bekijken voor fase 1, fase 2 en fase 3. (linkje achter steken) Ook fietsers proberen we zo veilig mogelijk langs de werfzone te leiden en/of een zo kort mogelijke omleiding te laten volgen. Hiervoor zijn we nog in bespreking.

Aanduiding 3 fasen in de herinrichting Duracell-rotonde en Ter Heidelaan

Fase 1: rotonde - kruispunt Nijverheidslaan | Timing: 8 maanden

Indien mogelijk: fietspad noordkant tussen Nijverheidslaan en Kleine Mechelsebaan meenemen tijdens deze fase
Nutswerken: 1 maand verplaatsen/vernieuwen nutsleidingen onder fietspaden en bermen
Werken Wegen en Verkeer: 7 maanden met

  • opbraak infrastructuur
  • aanleg nieuwe riolering + aansluiting op Nijverheidslaan
  • vernieuwen van bovengrondse infrastructuur

Bekijk de voorlopige omleiding voor fase 1 
In deze fase wordt de Ter Heidelaan (R25) afgesloten vanaf de rotonde tot en met het kruispunt Nijverheidslaan. Het doorgaand verkeer rijdt in beide richtingen tijdelijk via: 

  • de aangelegde bypass over terrein Duracell
  • Nijverheidslaan
  • Leuvensesteenweg

Fase 2: kruispunt Nijverheidslaan - kruispunt Kleine Mechelsebaan | Timing: 4 maanden

Nutswerken: 1 maand verplaatsen/vernieuwen nutsleidingen onder fietspaden en bermen
Werken Wegen en Verkeer: 3 maanden met

  • opbraak infrastructuur
  • vernieuwen van bovengrondse infrastructuur

Bekijk de voorlopige omleiding voor fase 2 
In deze tweede fase houden we - op vraag van de stad Aarschot het doorgaand verkeer richting Betekom vanaf de Liersesteenweg (N10) naar de rotonde mogelijk.  Er is geen plaats voor verkeer in beide richtingen. Daarom rijdt het verkeer komende vanuit Betekom via de E314.

Fase 3: kruispunt Nijverheidslaan - kruispunt Liersesteenweg (N10)  | Timing: 4-tal nachten

In deze laatste fase zitten de asfalterings- en markeringswerken en het plaatsen van  veiligheidsstootbanden naast de fietspaden

Bekijk de voorlopige omleiding voor fase 3

  • Ter Heidelaan wordt enkele nachten volledig afgesloten tussen de Nijverheidsstraat en de Liersesteenweg (N10)
  • Alle verkeer wordt via de snelweg E314 omgeleid.

De grote lijnen van de werken:

Structureel onderhoud wegdek en rotonde

Over een afstand van ongeveer 2 kilometer tussen de Duracell-rotonde en de Liersesteenweg (N10) is het wegdek op verschillende plaatsen verouderd en dringend aan vernieuwing toe. AWV legt daarom een nieuwe asfaltlaag om de rijweg terug in goede staat te brengen. Ook de huidige asfaltverharding op de Duracell-rotonde vertoont spoorvorming door het (zware) verkeer dat er dagelijks passeert en wordt grondig aangepakt en in de vernieuwde toestand aangelegd in doorlopend gewapend beton.

Herinrichting Duracell-rotonde

De Duracell-rotonde krijgt niet alleen een nieuwe betonlaag. Ze wordt ook heringericht om de verkeerssituatie voor fietsers veiliger te maken. Volgens de huidige verkeersregeling op de rotonde hebben fietsers er voorrang, maar bij rotondes in verkeersgebieden verkiest AWV om volgens de geldende richtlijnen fietspaden vrijliggend en uit de voorrang aan te leggen.

Concreet zal AWV daarom de huidige fietsoversteken op de rotonde afsluiten en het fietsverkeer fysiek volledig af te scheiden van het autoverkeer op de Ter Heidelaan, met hagen of groene zones. Op de lokale tak van de Aarschotsesteenweg (N21b) legt Wegen en Verkeer een dubbelrichtingsoversteek aan voor de fietsers die vanuit Betekom komen.

Aanpassing fietspaden langs R25

De huidige fietspaden tussen de Duracell-rotonde en de Liersesteenweg (N10) zijn deels vrijliggend en deels aanliggend (aangeduid met markeringen). Volgens het vademecum fietsvoorzieningen van het agentschap voldoen de fietspaden langs de R25 niet langer aan de vooropgestelde veiligheidsnormen. Tijdens het structureel onderhoud van het wegdek zullen daarom ook de fietspaden aangepakt en aangepast worden om de veiligheid te verbeteren.

Van aan de Duracell-rotonde tot de Kleine Mechelsebaan

Tussen de Duracell-rotonde en de Kleine Mechelsebaan legt AWV de fietspaden volledig vrijliggend van de rijweg aan. Een klein stuk van die vrijliggende fietspaden, tussen de rotonde en de Betekomsesteenweg (ten noorden van de R25), wordt bovendien dubbelrichtingsfietspad zodat fietsers volledig conflictvrij de rotonde kunnen passeren.  

Ter hoogte van de Betekomsesteenweg voorzien de plannen daarom in een dubbelrichtingsoversteek voor fietsers met verkeerslichten en met drukknop. Doorgaand verkeer op de R25 zal zo enkel moeten stoppen als er effectief op de knop geduwd wordt door fietser of voetgangers. Na de aanpassingen zal gemotoriseerd verkeer ook enkel nog ter hoogte van de Betekomsesteenweg met fietsers in contact kunnen komen of bij het indraaien naar de Aarschotsesteenweg (N21b) vanop de rotonde waar de dubbelrichtingsoversteek voor fietsers komt.

Tijdens de werken van AWV wordt de Betekomsesteenweg definitief afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De beslissing om de aansluiting van de Betekomsesteenweg op de Ter Heidelaan af te sluiten, werd enkele jaren geleden al genomen en maakt in principe geen deel uit van het project van de Duracellrotonde en de fietspaden langs de Ter Heidelaan. Echter, aangezien Wegen en Verkeer ingrijpende werken uitvoert op hetzelfde wegvak, zal de afsluiting nu al uitgevoerd worden. Dit betekent dat na afloop van de werken al het gemotoriseerde bestemmingsverkeer voor het bedrijventerrein via de Nijverheidslaan en de Nieuwlandlaan zal moeten rijden. Voor fietsers en voetgangers zal de Betekomsesteenweg in de toekomst en na alle werkzaamheden steeds toegankelijk blijven. 

Tussen de Kleine Mechelsebaan en de N10

Op het stuk tussen de Kleine Mechelsebaan en de Liersesteenweg (N10) is er onvoldoende ruimte om de fietspaden gescheiden aan te leggen. Als extra veiligheidselement voor fietsers worden daarom de fietspaden in de bocht afgeschermd van het doorgaand verkeer door betonnen veiligheidsstootbanden. De laatste 200 meter fietspaden richting de Liersesteenweg blijven voorlopig aanliggend met markeringen. Om de laatste 300 meter tot aan de N10 vrijliggende fietspaden aan te leggen, zouden er onteigeningen nodig zijn. Dat betekent dat er een volledige herinrichting met een aanzienlijk hogere kostprijs aan te pas zou komen. In afwachting van deze grotere herinrichting, voorziet AWV op korte termijn enkel een onderhoud en belijning van de huidige fietspaden op dit laatste 300 meter lange stuk van de R25 tot aan de N10.