Aansluiting brug kanaal Leuven-Dijle met Zoutstraat

Regio
Gemeente
Weg
Datum Start werken: Vanaf 17 september | Duur werken: 11 tot 12 weken

Aansluiting brug kanaal Leuven-Dijle met Zoutstraat: start van de werken

UPDATE 18/09/18recent kondigde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op deze webpagina aan dat de werken op 17 september zouden starten. Dat is niet gebeurd, omdat het stadsbestuur van Leuven geen signalisatievergunning verleent voor de werken. Volgens de momenteel beschikbare informatie zou de stad voor de tweede helft van oktober wel een vergunning willen leveren, maar dat zou betekenen dat de werken aan de Vaartkom uitgesteld zullen moeten worden naar het voorjaar van 2019. Als we pas in de tweede helft starten, vallen de asfaltwerken immers midden in de winter. En dan is het risico te hoog dat de weg blijft openliggen, want bij vriestemperaturen kan een aannemer geen asfalteringswerken uitvoeren. AWV houdt iedereen de komende weken op deze webpagina op de hoogte van de planning van de werken. 

Situering van het project

Eind vorig jaar heeft de Vlaamse Waterweg nv, de beheerder van de Vlaamse waterwegen, een nieuwe klapbrug aangelegd over het kanaal Leuven-Dijle ter hoogte van de Zoutstraat. In een volgende fase zal vanaf 17 september de aansluiting met de Zoutstraat gerealiseerd worden. Om die aansluiting te kunnen realiseren, wordt het kruispunt van de Aarschotsesteenweg met de Zoutstraat en de Redersstraat heraangelegd. Deze werken zullen volgens de huidige planning 11 à 12 weken in beslag nemen, met inbegrip van het plaatsen van de verkeerslichten. Het verkeer komende van het Engels Plein richting de Zoutstraat en Diestsevest zal na afloop van de werken niet langer moeten omrijden langs de Havenkant, maar gebruik kunnen maken van de nieuw aangesloten brug. Eerder werd ook al de Vaartkombrug gerenoveerd en opengesteld voor fietsverkeer. In totaal gaat het om een investering van ongeveer 2,7 miljoen euro.

Lokale herinrichting kruispunt Zoutstraat, Redersstraat en Aarschotsesteenweg [N19]

Vooraleer we de brug aan kunnen sluiten op de Zoutstraat wordt het kruispunt van de Aarschotsesteenweg [N19] met de Zoutstraat en de Redersstraat opnieuw aangelegd.

Verloop en volgorde werken:

  • Het kruispunt wordt uitgerust met een vierde tak in de richting van de brug
  • (Ver)plaatsen van de verkeerslichten
  • Het kruispunt voorzien van een nieuwe toplaag asfalt
  • Aanbrengen van detectielussen in het wegdek en testen van verkeerslichten

De aannemer werkt eerst gedurende 7 weken aan de heraanleg van het kruispunt, waarna vervolgens 3 weken lang de kabels, de palen en de lussen van de verkeerslichten worden geplaatst. Nadien worden de nieuwe toplaag asfalt, de belijning en de detectielussen aangebracht. Deze werken duren ongeveer een week. Tot slot worden de programma’s voor de verkeerslichten ingeladen en getest.  

De interactie van de nieuwe brug met het kruispunt en de bijhorende testen vinden tijdens de laatste fase van de werken plaats.

Aarschotsesteenweg [N19] blijft open.Verkeer van Redersstraat richting Havenkant moet omrijden

De Aarschotsesteenweg [N19] blijft tijdens de werkzaamheden open, maar het verkeer zal onvermijdelijk wel moeten vertragen.

  • Het verkeer dat uit de Redersstraat komt, moet verplicht rechtsaf aan N19, richting Aarschot.
  • Weggebruikers die via de Havenkant rijden, kunnen de N19 volgen richting Aarschot en mogen rechtsaf de Zoutstraat in.
  • Verkeer dat naar de Havenkant wil rijden vanuit centrum Leuven (uit Redersstraat) moet omrijden via de N19 en de Kolonel Begaultlaan.
  • Lokaal (handels)verkeer van Aarschot richting Leuven via de N19 is mogelijk tot aan de werfzone.  

Het stuk tussen de Redersstraat en de Zoutstraat is dus niet volledig afgesloten, maar de smalle rijstrook is enkel bereikbaar voor verkeer dat vanuit de Havenkant komt.  

 

Fietsers die het Engels plein willen bereiken, kunnen afhankelijk van de plaats van de werken gebruik maken van de Wandelaarsbrug of een omleiding volgen via Havenkant. De precieze omleidingen kunnen per deelfase van de werken verschillen. De omleidingskaartjes voor fietsers worden op deze webpagina zo snel mogelijk gepubliceerd.

Nachtwerk voor toplaag asfalt en markering

Tijdens de laatste week van de werken worden gedurende één nacht de Redersstraat en de Zoutstraat volledig afgesloten voor het verkeer. De daaropvolgende nacht wordt de Aarschotsesteenweg (N19) volledig afgesloten ter hoogte van de werfzone. Die afsluitingen zijn noodzakelijk om een nieuwe toplaag in asfalt en de nieuwe wegmarkeringen te kunnen aanbrengen. Van zodra er meer duidelijkheid is over wanneer deze straten precies worden afgesloten, communiceert het Agentschap Wegen en Verkeer hierover.

Waarom duurde het zo lang eer de werken zijn gestart?

Door een samenloop van omstandigheden werd de brug na de werken van de Vlaamse Waterweg nv nog niet aangesloten. Wegen en Verkeer had gepland om na de aanleg van de nieuwe brug onmiddellijk het wegdek van de Zoutstraat aan te passen zodat de aansluiting tussen de Zoutstraat en de brug kon worden gerealiseerd.

Na beëindiging van de werken van de Vlaamse Waterweg nv, werd er vastgesteld dat er in de omgeving rond het Engels Plein - waar mogelijk onze omleiding van de werken zou lopen - nog afbraakwerken door de Stad Leuven werden gepland.

Buiten het feit dat het niet mogelijk is om de twee werven te combineren, stond ondertussen de zomer voor de deur met zijn vele evenementen in Leuven.

In overleg met de stad Leuven werd dan ook beslist om de nieuwe aannemer zo snel mogelijk te laten starten in september.