Aanpassingen Kempische Steenweg x Paalsteenstraat

Regio
Gemeente
Weg
Datum voorjaar 2019

UPDATE:
Op dinsdag 7 mei 2019 vanaf 19u worden de laatste asfaltwerken uitgevoerd tussen de Genkersteenweg en Cordacampus. Deze werken uitgesteld door het regenweer. 
Verder volgen er nog slijpwerken 's nachts en overdag voor de lussen in de weg t.h.v. de verkeerslichten Paalsteenstraat. Donderdag 9 mei worden de verkeerslichten in dienst genomen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert momenteel werken uit op het kruispunt van de Kempische Steenweg (N74) met de Paalsteenstraat en de Banneuxstraat. Hierdoor zal de verkeersveiligheid op en rond het kruispunt verhogen.

Beveiligde fietsoversteek, slimme lichten en verlengde afslagstroken

Aan de Paalsteenstraat zullen de oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers samensmelten tot één verhoogde oversteekzone. Door middel van een knipperlicht zullen de automobilisten in de bocht extra attent worden gemaakt op de mogelijke oversteekbewegingen. Het fietspad in de bocht richting Hasselt centrum wordt ook verhoogd aangelegd om de veiligheid van de fietsers extra te verhogen.

De verkeerslichten worden omgevormd tot slimme verkeerslichten met een maximaal conflictvrije regeling. Er worden lussen in het wegdek aangebracht die  de verkeersintensiteit op de Kempische Steenweg en in de zijstraten meten. Daarop worden dan de verkeerslichten aangestuurd. Hierdoor zal de verkeersafwikkeling op het kruispunt veiliger en vlotter kunnen verlopen.

Op de Kempische Steenweg zal het agentschap de linksafslagstrook verlengen, voor het verkeer komende van Hasselt richting Paalsteenstraat. Ook in de Paalsteenstraat wordt de afslagstrook verlengd voor het verkeer dat rechtsaf richting Hasselt centrum wil. Door deze aanpassingen zal de doorstroming aan het kruispunt verbeteren.

Vernieuwde fietspaden en wegdek

De fietspaden aan de Kempische Steenweg worden tussen de Paalsteenstraat en de Genkersteenweg in beide richtingen in asfalt vernieuwd.

Het agentschap vernieuwt ook in beide richtingen het wegdek tussen de Corda Campus en het kruispunt met de Genkersteenweg. Tegelijkertijd zal ook de aansluiting met de Paalsteenstraat worden vernieuwd.  

 

 

Minderhinder-maatregelen: gefaseerde uitvoering om hinder te beperken

De hinder voor het doorgaand verkeer op de Kempische Steenweg (N74) wordt door de fasering tot een minimum beperkt. Slechts enkele nachten zal het verkeer over 2x1 versmalde rijstroken moeten rijden.

 

De nutsmaatschappijen startten met hun werkzaamheden in de bermen rond het kruispunt op 25 februari 2019.

In april volgden aansluitend de infrastructuurwerken aan de weg:

 • Allereerst werd de afslagstrook richting Paalsteenstraat verlengd, met beperkte hinder. 
 • De grootste verkeershinder is er bij de aanpassingen aan de afslag vanuit de Paalsteenstraat richting N74. Daarbij is de Paalsteenstraat een drietal weken afgesloten, dit enkel voor gemotoriseerd verkeer dat richting Kempische Steenweg rijdt.
  • Het agentschap voorziet voor deze weggebruikers een omleiding.
  • Fietsers en voetgangers kunnen steeds de werfzone blijven passeren.
 • Gedurende de nachten van 2 en 3 mei wordt het asfalt van de N74 volledig vernieuwd. 
  • In de loop van de eerste nacht pakt de aannemer het wegdek richting Hasselt aan. Tegelijkertijd zal hij ook de aansluiting van de Paalsteenstraat met de Kempische Steenweg vernieuwen. In de tweede nacht volgt de zone richting Zonhoven. 
 • Vanaf 6 mei zal het agentschap nog een aantal slijpwerken uitvoeren om de lussen aan te kunnen leggen die later de verkeerslichten zullen aansturen. Deze werken gebeuren zowel overdag buiten de spitsuren als ‘s nachts. 
 • Als alles volgens plan verloopt, wordt het vernieuwde kruispunt in de loop van donderdag 9 mei in dienst genomen. In de daaropvolgende weken zal het agentschap de werking van de verkeerslichten blijven opvolgen en, indien nodig, bijsturen.

Omleiding tijdens infrastructuurwerken vanaf 8 april 2019:

 

 

Plaatselijke omleidingen tijdens nachtelijke asfaltwerken

Tijdens de nachtelijke asfaltwerken kan het verkeer op de Kempische Steenweg door middel van doorsteken in beide richtingen over één rijstrook blijven rijden. 

Gedurende de werken richting Hasselt wordt de Paalsteenstraat volledig afgesloten ter hoogte van de Kempische Steenweg. Voor deze weggebruikers zal een omleiding gelden via de Europalaan. De Banneuxstraat is dan enkel bereikbaar komende van Hasselt en kan men dan enkel richting Zonhoven verlaten (rechts-in, rechts-uit). 

Wanneer de aannemer het wegdek richting Zonhoven renoveert, zal de Banneuxstraat afgesloten zijn. Wie de Banneuxstraat wil bereiken of verlaten, kan dan omrijden via de Genkersteenweg. De Paalsteenstraat zal men dan enkel kunnen inrijden komende van Zonhoven en uitrijden richting Hasselt.  

De ventweg van de Kempische Steenweg richting Nijverheidskaai en de weg naar de Research Campus zullen tijdens beide nachten enkel rechts-in en rechts-uit bereikbaar zijn. 

Tijdens deze werken is het niet mogelijk om de Kempische Steenweg over te steken. Fietsers en voetgangers kunnen dan gebruik maken van de fietstunnels ter hoogte van de Research Campus en de Genkersteenweg. 

Gedurende het slijpen van de lussen (vanaf 6 mei) zal de aannemer telkens een rijvak innemen. Maar alle rijrichtingen zullen bereikbaar blijven. 

Blijf op de hoogte: schrijf je in op de nieuwsbrief

Om updates over de werken en de minderhinder-maatregelen in je mailbox te ontvangen, kan je eenvoudig inschrijven op de nieuwsbrief via de knop deze pagina.