Aanpassing verkeerslichten op kruispunten R4 in Gent/Evergem

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2018 -2019

In de week van 5 november 2018 zijn aanpassingen gebeurd aan de verkeerslichten van de R4 met de Zeeschipstraat/Evergemsesteenweg (N456) en de overweg vlakbij het kruispunt met de Evergemsesteenweg/Schouwingstraat in Gent. De aanpassingen waren nodig om de veiligheid te verhogen en om de doorstroming van de tram op de overweg te verbeteren.

Veilig linksaf

De regeling van de verkeerslichten aan het kruispunt van de R4 met de Zeeschipstraat/Evergemsesteenweg is aangepast. Wie linksaf slaat vanop de R4 krijgt een aparte groenfase en kan bij het afslaan niet in conflict kan komen met tegenliggers die op de R4 rechtdoor rijden. Deze bewegingen zijn met andere woorden conflictvrij en dus veiliger en vlotter.

Vlottere tram

De tramhalte van tram 1 ligt vlakbij de overweg over de R4. Tot voor kort zorgde dit voor vertraging voor de aan- en afrijdende trams. Onder andere omdat de sporen soms geblokkeerd stonden met verkeer dat aan het aanschuiven is voor de verkeerslichten. Om dit te verhinderen lopen de verkeerslichten aan de overweg nu samen met de verkeerslichten aan het kruispunt met de Evergemsesteenweg/Schouwingstraat. We begrijpen dat het even wennen is als je als autobestuurder aan de overweg (dus even voor het kruispunt) moet wachten, zeker als je op dat moment geen tram ziet aankomen. Toch zorgt deze aanpassing voor een veel vlottere doorstroming voor de trams op dit kruispunt doordat de tram de R4 altijd kan oversteken, samen met het verkeer vanuit de Evergemsesteenweg/Schouwingsstraat.

Welke bijsturingen voerden we al uit?

Na de aanpassing traden er technische problemen op in de afstemming tussen de twee kruispunten. Die waren zeer complex, waardoor de oplossing langer uitbleef dan gehoopt. In de week van 21 november kon onze aannemer de technische problemen oplossen. Hierdoor normaliseerde de verkeerssituatie. Toch is het tijdens de spitsuren nog steeds lang aanschuiven vanuit Gent en vanuit Zelzate richting Gent.

Welke verdere bijsturingen plannen we?

Door de keuze voor een vlottere verbinding voor tram en veilig linksaf op kruispunt is file tijdens de spitsuren niet uit te sluiten. De files vanuit Gent zijn vergelijkbaar met de files die er al waren voor de aanpassingen. Deze zullen we dan ook niet kunnen verminderen met verdere bijsturingen. Om de fileproblemen op het kruispunt te verminderen, moeten we het volledige knooppunt ingrijpend ombouwen. Meer info over die herinrichting is te vinden op de website over de ombouw van de R4 West en Oost. 

De files vanuit Zelzate zijn helaas verlengd sinds de invoering van de nieuwe regeling. We zijn er ons van bewust dat dit leidt tot meer sluipverkeer. Om de files vanuit Zelzate te doen dalen, maakten we een nieuwe verkeersregeling op. Om deze in te voeren, moesten we eerst enkele achterliggende, technisch complexe storingen wegwerken. Tegelijkertijd monitoren we alle verkeer in deze zone, zowel via onze tellussen als door tellingen op het terrein zelf. Zo kunnen we de nieuwe verkeersregeling zo exact mogelijk simuleren vooraleer we ze invoeren op terrein. De invoering is gepland in de nacht van 25 op 26 april. Alle verkeer op de R4 zal 's nachts over één rijstrook moeten aan het kruispunt.