Aanpassing Diestersteenweg ter ontsluiting van ziekenhuis

Regio
Gemeente
Weg
Datum 05/08/2016 tot 31/12/2016

In de loop van het najaar zal het Agentschap Wegen en Verkeer de Diestersteenweg in Maaseik herinrichten ter hoogte van het toekomstige ziekenhuis. Om het verkeer van en naar het hospitaal op een veilige en zo vlotte mogelijke manier te organiseren, zal het agentschap ter hoogte van de nieuwe ontsluitingsweg een kruispunt met verkeerslichten aanleggen. 

Op het kruispunt zal, richting Maaseik, ook een opstelstrook voor het verkeer naar het ziekenhuis komen. Voor de fietsers zal het agentschap vrijliggende fietspaden aan beide zijden van het kruispunt aanleggen. Daarenboven komt er een veilige oversteekplaats voor de zachte weggebruikers. Gelijktijdig met deze werkzaamheden zal de aannemer een nieuwe riolering aanleggen. 

Fasering

Eerst worden de grenzen van het project uitgezet. Vanaf 5 september zal de aannemer de werfzone klaarmaken voor de komst van de nutsmaatschappijen. Deze starten vanaf 12 september. 

Aansluitend starten de eigenlijke riolerings- en wegenwerken. Volgens de huidige planning zal dit eind oktober zijn zodat de aannemer de herinrichting voor het kerstverlof kan afronden. 

Minder Hinder

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden zal het verkeer weinig of geen hinder ondervinden. 

Tijdens de herinrichting van de weg (vanaf eind oktober) zullen tijdelijke verkeerslichten ervoor zorgen dat het verkeer op de Diestersteenweg beurtelings kan blijven rijden. Voor de fietsers zal het agentschap een lokale omleiding voorzien.