Aanpassing Diestersteenweg ter ontsluiting van ziekenhuis

Regio
Gemeente
Weg
Datum 05/08/2016 tot 31/03/2017

Het Agentschap Wegen en Verkeer is momenteel bezig met de herinrichting van de Diestersteenweg in Maaseik ter hoogte van het toekomstige ziekenhuis. Om het verkeer van en naar het hospitaal op een veilige en zo vlotte mogelijke manier te organiseren, legt het agentschap ter hoogte van de nieuwe ontsluitingsweg een kruispunt met verkeerslichten aan. 

Op het kruispunt zal, richting Maaseik, ook een opstelstrook voor het verkeer naar het ziekenhuis komen. Voor de fietsers zal het agentschap vrijliggende fietspaden aan beide zijden van het kruispunt aanleggen. Daarenboven komt er een veilige oversteekplaats voor de zachte weggebruikers. Gelijktijdig met deze werkzaamheden zal de aannemer een nieuwe riolering aanleggen. 

In uitvoering

Door de koude periodes eind 2016 en begin 2017 liggen de werkzaamheden momenteel stil. Het verkeer kan over de onderlaag van het toekomstige wegdek rijden. Zodra de weersomstandigheden het toelaten zal de aannemer het wegdek afwerken. Tijdens deze werkzaamheden zal het verkeer beurtelings kunnen blijven rijden dankzij tijdelijke verkeerslichten.

Voor de fietsers geldt een lokale omleiding.