Aanleg tunnel in Balgerhoeke

Regio
Gemeente
Weg
Datum tot augustus 2017

De werken met impact op de N49 zijn achter de rug. Er zijn 2 rijstroken open in elke richting. De tunnelwerken moeten eind augustus afgerond zijn. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer startte op maandag 21 september met de bouw van een tunnel onder de E34 en een nieuwe rotonde aan de Sint-Laureinsesteenweg (N455) in Balgerhoeke. De rotonde is ondertussen afgewerkt. De aannemer werkt nu aan de tunnel onder de E34. De tunnel kadert in de ombouw van de N49 naar een autosnelweg. Om de expresweg vlotter en veiliger te maken besliste de Vlaamse overheid om de weg om te bouwen tot een autosnelweg. 

Wat houden de werken in?

We bouwen een nieuwe rotonde op de Sint-Laureinsesteenweg (N455) ten noorden van de bebouwing van Balgerhoeke. De rotonde zorgt voor een veilige en vlotte keerbeweging op de N455, in het bijzonder voor de bedrijven nabij de N49.  Ten noorden van de nieuwe rotonde wordt er een nieuwe tunnel onder de Expressweg (E34/N49) gebouwd voor de N455. De tunnel krijgt twee rijstroken, één per rijrichting. Er komt ook een apart en verhoogd dubbelrichtingfietspad. De nieuwe rotonde en de tunnel zorgen voor een veilige noordzuidverbinding ter hoogte van Balgerhoeke en de Sint-Laureinsesteenweg.  

 

Fasering en omleiding

Fase 1: afgerond

In september 2015 startte de aannemer met de aanleg van de rotonde te zuiden van de N49. De aanleg van het rond punt zal zorgen voor een betere en veiligere afwikkeling van het verkeer. De rotonde is ondertussen volledig afgewerkt.

Fase 2: afgerond

Wat?

In de tweede fase start de aannemer met de bouw van de tunnel onder de expresweg (E34/N49) in Balgerhoeke. Vanaf 22 februari bouwt de aannemer aan de zuidelijke helft van de tunnel, tot halverwege de expresweg. Dit betekent dat de aansluitingen van de N455 definitief worden afgesloten van de N49. Het kruispunt op de N49 nabij de verbrandingsoven verdwijnt en daarmee ook de verkeerslichten op het kruispunt. 

Hoe rijdt het verkeer?

 

Autoverkeer en fietsers

 • Het verkeer op de Expressweg (E34/N49) rijdt in elke rijrichting op één rijstrook in plaats van twee. Alle verkeer wordt op de noordelijke helft van de N49 geleid, via een doorsteek in de middenberm. De maximumsnelheid op de N49 wordt teruggebracht tot 70 km/u.
 • De N455 wordt aan beide zijden afgesloten ter hoogte van de N49. Dit is definitief. 
  • In Eeklo kan men de N49 enkel nog op- en afrijden via het knooppunt met de R43. 
  • Het verkeer op de N49 van en naar Sint-Laureins, kan op een aantal manieren rijden:
   • Van (en naar) Antwerpen rijdt men best via Kaprijke: men kan afrijden aan de Vaartstraat (N456) en via N434 of lokale wegen naar Sint-Laureins rijden; 
   • Vanuit (en naar) de kust rijdt men best via Maldegem: men slaat noordwaarts af op het kruispunt Aardenburgkalseide(N410) en rijdt even door Nederland via Rijksweg N251, om rechtsaf via Brieversweg naar Sint-Laureins te rijden;    
   • Vanuit Eeklo kan men via Boelare-Blommekens (N434)  en de Peperstraat de brug over over de N49 nemen naar Sint-Laureins. 
 • In Maldegem blijft het lichtengeregeld kruispunt van de N49 met Celieplas open voor plaatselijk verkeer van en naar Sint-Laureins, maar wordt de zijtak richting Maldegem afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers van en naar Maldegem kunnen er wel door. Ze kunnen ook gebruik maken van de Trekweg langs het Schipdonkkanaal of via de Maroyendam.

Landbouwvoertuigen

 • Landbouwvoertuigen die in Eeklo de N49 willen kruisen, rijden via de Pastoor Bontestraat, Maroyendam (brug over N49) en Boterhoek in de beide richtingen.  Ook de fietsers kunnen deze brug nemen.  Aan de brug over de E34 komt een tractorsluis om te verhinderen dat ook autoverkeer gebruik maakt van deze brug. Dit zal de veiligheid van de fietsers ten goede komen.
 • Voor landbouwvoertuigen blijft in Maldegem de Bredeweg over de N49 beschikbaar.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer volgt de omleidingsroutes. De haltes nabij de werfzone worden niet bediend tijdens de werken. Voor meer info over omleidingen via www.delijn.be

Fase 3: 3 februari - zomer 2017

Vanaf nu werkt de aannemer aan de noordkant van de E34 en rijdt het verkeer ter hoogte van de werken op de E34 over de zuidelijke weghelft. Ook in deze fase is er één rijstrook open in elke richting. Tegen begin mei 2017 moet de verharding van de E34 bovenop de tunnel klaar zijn voor gebruik. Vanaf dan heeft het verkeer op de E34 terug 2 rijstroken in elke richting. De aannemer blijft wel nog tot de zomer aan het werk om de tunnel verder af te werken en de aansluitingen met de Sint-Laureinsesteenweg te maken. Als alles verder goed verloopt, zal de tunnel in juli 2017 helemaal klaar zijn.

In deze fase wordt de noordelijke tunnelhelft gebouwd. 

 • Het verkeer op de N49 behoudt per rijrichting 1 rijstrook, maar zal nu nabij de werfzone op de zuidelijke rijbaan van de N49 worden geleid. Deze verkeersituatie zal tot 21 juni in voege blijven. Daarna zijn er terug 2 rijstroken per rijrichting. 
 • Alle omleidingen voor het plaatselijk verkeer, de landbouwers en de fietsers blijven dezelfde als in fase 2.