Aanleg rotonde op N303 in Beselare (Zonnebeke)

Regio
Gemeente
Weg
Datum 10/10/2016 tot 01/07/2017

Fase 1 (afgerond)

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Zonnebeke starten in het najaar met de eerste van fase van de heraanleg van de N303 Wervikstraat en de Kortekeer in Beselare. Tijdens die eerste fase werkt de aannemer in het centrum. Daar is de Wervikstraat toe aan herstelling. De rijweg zal worden opgebroken tot en met de fundering, om vervolgens opnieuw te worden aangelegd tot en met de onderlagen en toplaag asfalt.

De start voor deze heraanleg is voorzien voor 10 oktober 2016. Indien de weersomstandigheden dit toelaten, zullen de werken in het centrum zo’n 3 weken in beslag nemen.

Fase 2

Ter hoogte van de Kortekeer starten de werken begin januari 2017. De aannemer zal er het kruispunt met de N303 en Kasteelstraat opbreken en een rotonde aanleggen. Ook een deel van de Wervikstraat en Kasteelstraat wordt er vernieuwd.

De 2e fase is opgesplitst in drie deelfasen

Fase 2a: midden december 2016 legt men de tijdelijke weg aan (afgerond)
Fase 2b: aanleg rotonde en heraanleg Wervikstraat vanaf 9 januari 2017
Fase 2c: heraanleg Kasteelstraat aansluitend op fase 2b (vermoedelijk vanaf eind mei tot begin juli 2017)

Gedurende de werken zal het verkeer vanuit de industriezone steeds van en naar het op- en afrittencomplex Zonnebeke-Beselare kunnen via een tijdelijke bypass. Enkel in een laatste fase bij de heraanleg van de Kasteelstraat is er een omleiding voorzien via Geluveld. Ook het verkeer tussen de nieuw aan te leggen rotonde en het centrum zal mogelijk blijven via een omleiding.

De aannemer zal de werken beëindigen tegen 1 juli 2017, op voorwaarde dat het weer geen spelbreker is.

Omleidingen

Er geldt een omleiding tijdens fase 2b en fase 2c.

Vanuit Zonnebeke (verkeer onder 7,5 ton)

Het doorgaand verkeer zal omgeleid worden via de Oude Kortrijkstraat, de Reutelhoekstraat en de Kasteelstraat. Zo komt u naar de Kortekeer en de A19.

In het stukje Oude Kortrijkstraat tussen de Beselarestraat en de Kloosterlaan blijft verkeer in de twee richtingen mogelijk. Vanaf de Kloosterlaan tot aan het kruispunt met de Reutelhoekstraat en de Oude Wervikstraat zal slechts éénrichtingsverkeer toegelaten worden. In de Reutelhoekstraat tussen de Kasteelstraat en de Polderhoekstraat blijft verkeer in beide richtingen mogelijk. Vanaf het kruispunt met de Oude Kortrijkstraat en de Oude Wervikstraat tot aan het kruispunt met de Polderhoekstraat zal slechts éénrichtingsverkeer toegelaten worden. 

Vanaf de A19 (verkeer onder 7,5 ton)

Het doorgaand verkeer rijdt via de Proostdiestraat, Vuilewaasstraat, Potteriestraat en Geluwestraat naar Beselareplaats.

In de Proostdiestraat blijft verkeer in beide richtingen mogelijk. In het stuk Vuilewaasstraat tussen de Proostdiestraat en het kruispunt met de Potteriestraat zal er slechts eenrichtingsverkeer toegelaten worden. In de Potteriestraat tussen de Vuilewaasstraat en de Geluwestraat zal er slechts éénrichtingsverkeer toegelaten worden. In de Geluwestraat blijft verkeer in de twee richtingen mogelijk.

 

 

Verkeer +7,5 ton

Het zware verkeer met bestemming Beselare verloopt via de A19 afrit 4 Vervolgens neemt men de N37 Briekestraat, N37 Ieperstraat, N332 Roeselarestraat en de N303 Beselarestraat.

Tijdens fase 1, fase 2a en fase 2b kan het zware verkeer met bestemming Polderhoek via afrit 3 Zonnebeke-Beselare en de Wervikstraat de industriezone bereiken. Tijdens fase 2c volgt het verkeer met deze bestemming via afrit 3 de omleiding via het centrum van Geluveld.