Aanleg omleidingsweg

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2018

UPDATE:
Vanaf ma. 6 augustus 2018 start de hoofdaannemer aan de wegeniswerken van de nieuwe omleidingsweg. De Molenweg is vanaf dan afgesloten ter hoogte van het kruispunt met de Bodemweg en de Henisstraat.
Vanaf ma. 13 augustus 2018 verschuiven de werken op de Bilzersteenweg naar de andere zijde (oneven kant) van de weg. De Nieuwe Steenweg is vanaf dan volledig afgesloten op dat punt. Doorgaand verkeer blijft beurtelings over één rijstrook rijden.

 

In het najaar van 2018 zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het eerste deel van de omleidingsweg (N753) in Tongeren aanleggen. Deze fase omvat het gedeelte tussen de Bilzersteenweg en de Molenweg. Binnen het project zal het agentschap ook de Bilzersteenweg herinrichten tussen de Kellensstraat en het kruispunt met de omleidingsweg. Maandag 28 mei zijn de nutsmaatschappijen gestart met voorbereidende werkzaamheden.
 

Na het bouwverlof start de aanleg van het eerste deel van de omleidingsweg in Tongeren. De nieuwe weg zal de Bilzersteenweg en de Molenweg met elkaar verbinden. Hierdoor zal het AZ Vesalius een betere ontsluiting richting Bilzen en Hoeselt krijgen en zal het sluipverkeer door Henis verdwijnen. Dit zal de woonkwaliteit en de verkeersleefbaarheid in Henis dus sterk verbeteren.
 
De omleidingsweg zal bestaan uit 2 rijstroken met aan weerszijden een vrijliggend fietspad dat van de weg gescheiden wordt door een groenzone. Aan beide zijden van de weg komt er daarenboven een groenbuffer en openbare verlichting. Dit laatste moet het veiligheidsgevoel voor de fietsers extra verhogen. Op het kruispunt met de Bilzersteenweg worden ten slotte verkeerslichten geplaatst om de verkeersafwikkeling vlot en veilig te laten verlopen.

Door de aanleg van de omleidingsweg en de afkoppeling van de Bodemweg en de Henisstraat zal het sluipverkeer door Henis volledig verdwijnen. Voor de fietsers en voetgangers komt er een veilige oversteekplaats die Henis en het centrum zal verbinden.
 
Op de Bilzersteenweg komen o.a. nieuwe fietspaden tussen de kruispunten met de Kellensstraat en de omleidingsweg. De bushaltes “Tongeren Weg naar Hasselt”, die op de Bilzersteenweg tussen de Nieuwe Steenweg en de Driekruisenweg liggen, zullen verschuiven naar het kruispunt met de Kellensstraat. Hierdoor zal de spreiding van de bushaltes verbeteren.

Werkzaamheden

De nutsmaatschappijen zijn op 28 mei gestart met de voorbereidende werkzaamheden op de Bilzersteenweg. In juni zal de aannemer wellicht een aantal grondwerken uitvoeren op de site van de omleidingsweg. De aanleg van deze weg en de herinrichting van de Bilzersteenweg starten na het bouwverlof. Als alles volgens plan verloopt, zouden de werkzaamheden in het voorjaar van 2019 klaar moeten zijn. 

Verkeerssituatie per fase

Fase A: archeologisch onderzoek (afgerond)

 • geen hinder

Fase B: nutsmaatschappijen (28 mei 2018 - najaar 2018)

 • Bilzersteenweg
  • beurtelings verkeer met verkeerslichten
 • Nieuwe Steenweg 
  • afgesloten richting Bilzersteenweg
  • ook afgesloten richting Nieuwe Steenweg vanaf 13 augustus 2018 
   • Lokaal verkeer kan de Nieuwe Steenweg vanaf de Bilzersteenweg bereiken in één richting via Driekruisenweg.
  • omleiding via Hasseltsesteenweg en Ring (R72)
 • Molenweg 
  • kruispunt met de Bodemweg en Henisstraat afgesloten vanaf 6 augustus 2018
   • Deze afsluitingen blijven ook behouden na de werken, wanneer de omleidingsweg opent.
  • omleiding via Baversstraat en Ring (R72)
 • Kellensstraat
  • afgesloten richting Bilzersteenweg
  • afgesloten vanaf de Bilzersteenweg aan zijde Henis vanaf 13 augustus
  • fietsers kunnen omrijden via Driekruisenweg en Henisstraat

 

Fase C: voorbereiding + aanleg omleidingsweg (juni 2018 - 2019)

 • voorbereidende grondwerken (afgerond))
  • geen hinder
 • aanleg omleidingsweg en fietsdoorsteek t.h.v. Bodemweg (augustus 2018 - 2019)
  • Bodemweg en Henisstraat definitief afgesloten ter hoogte van omleidingsweg 
 • Molenweg 
  • afgesloten voor verkeer t.h.v. Baversstraat
  • omleiding via Baversstraat en Ring (R72)
  • fietsers kunnen omrijden via Boeberg en Henisveldstraat

Fase D: heraanleg Bilzersteenweg (augustus 2018 - 2019)

 • grotendeels buiten rijbaan
 • maximaal 25 dagen beurtelings verkeer met tijdelijke verkeerslichten
 • plaatsing asfalt gedurende 1 nacht met omleiding in beide richtingen
 • Nieuwe Steenweg 
  • afgesloten richting Bilzersteenweg
  • ook afgesloten richting Nieuwe Steenweg vanaf 13 augustus 2018
   • Lokaal verkeer kan de Nieuwe Steenweg vanaf de Bilzersteenweg bereiken in één richting via Driekruisenweg.
  • omleiding via Hasseltsesteenweg en Ring (R72)
 • Kellensstraat
  • afgesloten richting Bilzersteenweg
  • afgesloten vanaf de Bilzersteenweg aan zijde Henis vanaf 13 augustus

 • fietsers kunnen langs werfzone

 

 

 

Digitale nieuwsbrieven

Rechts bovenaan kan u zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief om automatisch op de hoogte te blijven van de werkzaamheden.