Aanleg omleidingsweg

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2018

In 2018 zal het Agentschap het eerste deel van de Noordoostelijke Omleidingsweg aanleggen. Deze eerste fase omvat het gedeelte tussen de Bilzersteenweg en de Molenweg. 

Hierdoor zal het AZ Vesalius een betere ontsluiting op het hoofdwegennet krijgen en worden de stationsomgeving, de Ring, Henis en Berg ontlast van sluipverkeer. En dat komt de woonkwaliteit en de leefbaarheid ten goede.”

De nieuwe weg krijgt 2 rijstroken met aan weerszijden een vrijliggend fietspad. Op het kruispunt met de Bilzersteenweg zullen verkeerslichten komen. Er komt aan beide zijden van de weg, achter het fietspad, een groenbuffer van 3 meter en nieuwe openbare verlichting.

De Bodemweg en Henisstraat zullen geen rechtstreekse aansluiting meer krijgen op de omleidingsweg. Dit heeft als groot voordeel dat het sluipverkeer door Henis volledig zal verdwijnen en de doorstroming op de nieuwe omleidingsweg verzekerd blijft. Wel komt er een fiets- en voetgangersdoorsteek tussen de wijk Siegelsmarkt en de Bodemweg in Henis. De bestaande bushalte op Bilzersteenweg verschuift in noordelijke richting. Door deze verplaatsing zal de spreiding van de bushaltes verbeteren.

In de loop van het voorjaar zal eerst een archeologische onderzoek uitgevoerd worden. Afhankelijk van de duur hiervan en van de resultaten zal de startdatum van de werken bepaald worden. Zodra hier meer informatie over bekend is, kan je deze terugvinden op deze webpagina.