Aanleg laatste fase ringweg rond Brecht

Regio
Gemeente
Weg
Datum juni 2016 - maart 2017

Update 08/12/16: De werken aan het kruispunt van de Lessiussstraat (N115) met de aansluiting naar de nieuwe ringweg (N115b) zijn afgerond. Sinds vandaag kan het verkeer tussen Brecht en Sint-Lenaarts opnieuw gewoon langs de Lessiussstraat rijden en hoeft het niet langer een omleiding te volgen. Op de nieuwe ringweg (N115b) zelf wordt nog volop gewerkt, de openstelling ervan is gepland in maart 2017.

Vanaf maandag 6 juni 2016 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de derde en laatste fase van de werken aan de ringweg rond Brecht (N115b). In deze fase wordt de ringweg aangelegd van aan de rotonde van de Veldstraat tot aan het kruispunt met de Lessiusstraat (N115). De nieuwe ringweg zal het zwaar en doorgaand verkeer weren uit het centrum van Brecht, waardoor het centrum veiliger en aangenamer wordt. Deze laatste werken aan de ringweg zullen ongeveer een jaar duren, tot in het voorjaar van 2017.

Nieuw kruispunt Lessiusstraat

Om de nieuwe ringweg te kunnen laten aansluiten op de Lessiusstraat, werd in het najaar van 2016 een nieuw kruispunt aangelegd ter hoogte van het kruispunt met de Broeckhovenstraat. Het kruispunt is zo ontworpen dat het doorgaand verkeer afgeleid wordt naar de nieuwe ringweg en dus niet langer door het centrum van Brecht rijdt. Het dorpscentrum blijft wel bereikbaar door middel van een aparte afslagstrook. Een veilige oversteek en nieuwe fietspaden maken het kruispunt ook veilig en comfortabel voor zwakke weggebruikers. 

Beeld van het nieuwe kruispunt met Lessiusstraat, ringweg (N115b) en Broeckhovenstraat.

 

 

 

Een dorpscentrum zonder doorgaand verkeer

Het centrum van Brecht heeft te kampen met veel doorgaand en zwaar verkeer: dagelijks passeren meer dan 11.000 voertuigen door het centrum. Dit komt omdat het op- en afrittencomplex van de E19 en het treinstation Noorderkempen veel verkeer aantrekken. Om dit verkeer af te leiden wordt een omleidingsweg aangelegd ten noorden van Brecht, vanaf de stationstoegang aan de Wuustwezelsteenweg (N133) tot aan de Lessiusstraat (N115). Enkel de op- en afritten van de E19 en de Veldstraat sluiten op deze weg aan.

Fase 1 en 2 al achter de rug

In 2007 ging de eerste fase van de werken al van start. Die omvatte de aanleg van de rotonde aan de Wuustwezelsteenweg (N133) en de Bethovenstraat, de ontsluitingsweg naar het station Noorderkempen, de brug over de spoorlijn en de fietstunnel onder de E19. In fase 2, die startte in 2011, werd werk gemaakt van het stuk nieuwe ringweg (N115b) tussen de Wuustwezelsteenweg en de Veldstraat. Daarnaast bouwde AWV het nieuwe op- en afrittencomplex aan de E19 en de nieuwe rotonde aan de Veldstraat.

Fase 3 start vanaf 6 juni 2016

In fase 3 wordt het laatste stuk van de nieuwe ringweg aangelegd vanaf de rotonde van de Veldstraat tot aan het kruispunt met de lessiusstraat (N115).

 • Een groene ringweg voor gemotoriseerd verkeer 
  Langsheen de volledige ringweg worden bomen aangeplant. De weg zelf bestaat uit één rijstrook in elke rijrichting. Er wordt geen voetpad of fietspad voorzien, zo wordt het zwaar verkeer gescheiden van de zwakke weggebruiker. Fietsers blijven via het centrum van Brecht rijden.
 • Oversteek voor fietsers en voetgangers Nollekensweg 
  De ringweg kruist de fietsweg Nollekensweg. Op dit kruispunt wordt een verlichte oversteekplaats met middeneiland aangelegd, die de veiligheid van de voetgangers en fietsers garandeert.
 • Geluidsschermen 
  Er komen geluidsschermen langs de volledige zuidzijde van het tracé tussen de Veldstraat en de Lessiusstraat. Ook langs de noordzijde worden schermen geplaatst, ter hoogte van het kruispunt met de Lessiusstraat. Het gaat hier om kokosschermen met klimop, zoals langs de E19 in Brecht.
 • Kruispunt Lessiusstraat 
  Het kruispunt met de Lessiusstraat wordt heringericht, waarbij de hoofdstroom van het verkeer wordt afgeleid naar de ringweg. Er worden ook een veilige oversteek en nieuwe fietspaden voorzien.
 • Grachten 
  Langs de nieuwe weg worden grachten aangelegd om de afwatering van de gewestweg en de naastliggende percelen te verzekeren.

Beperkte hinder en omleidingen

Aangezien de nieuwe ringweg buiten het centrum ligt, zullen de werken weinig hinder met zich meebrengen. Enkel tijdens de aanleg van het kruispunt met de Lessiussstraat (najaar 2016) zal er overlast zijn voor de omwonenden. Tijdens deze werken die maximum drie maanden zullen duren, wordt het gemotoriseerd verkeer omgeleid via de Vaartstraat en Molenheiken. AWV en de aannemer doen er alles aan om de hinder tijdens deze korte periode tot een minimum te beperken. 

Na de aanleg van de nieuwe ringweg wordt de huidige gewestweg (Lessiusstraat - Biest - Gasthuisstraat) in het centrum van Brecht een gemeenteweg. Doorgaand verkeer wordt doorverwezen naar de ringweg.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden van de voortgang van de werken aan de ringweg rond Brecht. Telkens als er nieuws te melden valt over de werf (bijvoorbeeld bij een fasewissel of een tijdelijke wijziging in de verkeerssituatie) ontvangen geabonneerden een mailtje. Zo kunnen ze altijd goed voorbereid op weg gaan.

Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.