Aanleg fietstunnel onder Dendermondsesteenweg (N47) voor onbepaalde duur uitgesteld

Regio
Gemeente
Weg
Datum einde nog te bepalen

Het Agentschap Wegen en Verkeer communiceerde in maart 2015 over de aanleg van een fietstunnel onder de Dendermondsesteenweg (N47) in Opwijk. Met de aanleg van de fietstunnel wil Wegen en Verkeer het veelgebruikte fiets- en wandelpad van de Leirekensroute veiliger maken ter hoogte van het kruispunt met de Dendermondsesteenweg (N47).

Helaas kunnen de nutsmaatschappijen en Wegen en Verkeer de werken voorlopig niet starten, door belangrijke wijzigingen in de fasering van de werken en in de uitvoeringsmethode. Die wijzigingen hebben vooral te maken met verplaatsingswerken (verplaatsingen van nutsleidingen) die een belangrijker impact bleken te hebben op de fasering en de uitvoeringsmethode van de werken dan aanvankelijk voorzien was.

Hoe lang de werken uitgesteld worden, weten we momenteel niet, maar het is wel al duidelijk dat de aannemer niet kan starten begin augustus. We onderzoeken momenteel hoe we de planning en uitvoeringsmethode kunnen aanpassen opdat de werken toch nog zo snel mogelijk kunnen uitgevoerd worden. Zodra we meer duidelijkheid hebben over een nieuwe startdatum, zal er een nieuwe communicatie vanuit Wegen en Verkeer vertrekken

Wat?

Plaatsen koker en tunnelmonden
Wegen en Verkeer vat de werken aan met de aanleg van de koker onder de rijweg en het plaatsen van de tunnelmonden. Deze werken gebeuren over een periode van anderhalf tot twee jaar. Deze lange uitvoeringstermijn is nodig omdat het beton voor de tunnel ter plaatse moet worden gestort en elke laag volledig klaar en uitgehard moet zijn, alvorens het volgende segment kan worden gebouwd.

Nieuw fietspad over afstand van 240 m
Na aanleg van de fi etstunnel wordt 120m fietspad van de Leirekensroute aan elke zijde van de tunnel vernieuwd. Ook op de Dendermondssteenweg vernieuwt Wegen en Verkeer 150m van de rijweg en de fietspaden in de richting van Asse. Tot slot wordt alle bovengrondse infrastructuur in zijn oorspronkelijke toestand hersteld.

Voorbereidende werken nutsmaatschappijen
Voor Wegen en Verkeer de werken kan aanvatten, voeren eerst de nutsmaatschappijen voorbereidende werken uit. Zij verplaatsen lokaal hun leidingen zodat ook na aanleg van de tunnel alle nutsvoorzieningen behouden blijven.

Waarom?

Deze route, op de oude spoorwegbedding tussen Londerzeel over Opwijk naar Aalst, is een veelgebruikte fiets- en wandelroute. De kruising van de Leirekensroute met de drukke Dendermondsesteenweg (N47) zorgt voor een onveilige verkeerssituatie. Met een fietstunnel zullen voetgangers en fi etsers de Dendermondsesteenweg in de toekomst veilig kunnen oversteken.

Wanneer?

De aanleg van de tunnel wordt nu voor onbepaalde duur uitgesteld. Wanneer de startdatum van de werken bekend is, stellen wij u hiervan op de hoogte.