Aanleg fietspaden en riolering langs Steenweg op Leopoldsburg in Balen

Regio
Gemeente
Weg
Datum 5 september 2016 - eind 2017

Begin september 2016 startte aannemer Deckx met de aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Steenweg op Leopoldsburg (N18) in Balen. Dit project is gekoppeld aan de aanleg van een gescheiden riolering en heraanleg van de rijweg over een deel van het traject en de vernieuwing van de nutsleidingen. De werken zullen in verschillende fases verlopen en voor het doorgaand verkeer is er een grote omleiding via de Ring – Lommel – Kerkhoven en Leopoldsburg (en omgekeerd). De werken kosten zo’n 6 miljoen euro en duren tot eind 2017.

Waar zijn de werken gepland?

De werken zijn voorzien:

  •  Schoor-Dorp: tussen treinspoor en N18
  • N18 Schoor vanaf ± nr 57, Steenweg op Leopoldsburg tot aan de gemeentegrens met Leopoldsburg

Welke werken worden uitgevoerd?

  • In Schoor-Dorp en deel Schoor:

​- aanleg gescheiden riolering
- heraanleg wegenis

  • Verder tot de grens met Leopoldsburg:

- vrijliggende fietspaden(in beton, langs beide zijden, 1,75 m breedte)
- aanleg van vier fietsbruggen
- heraanleg van grachten (waar nodig verleggen)
- aanleg gescheiden riolering

Vanaf 5 september tot eind 2017

De werken zullen worden aangepakt volgens het ‘minder hinder’-principe. Het traject is opgesplitst in verschillende zones:

  • zone 1: Schoor-Dorp – deel Schoor – Steenweg op Leopoldsburg (tot Bruine Kolk)
  • zone 2: Steenweg op Leopoldsburg ZUID (kant spoorweg, van Bruine Kolk tot grens Leopoldsburg)
  • zone 3: Steenweg op Leopoldsburg NOORD (kant kanaal – ‘militaire baan’, van Bruine Kolk tot grens Leopoldsburg)

De aannemer start op maandag 5 september met het vrijmaken van de bermen (rooien bomen,…) in zone 1, zodat aansluitend de nutsmaatschappijen hun werk kunnen doen (vanaf eind september). Intussen maakt de aannemer ook in zone 2 (vanaf oktober) en 3 (vanaf januari 2017) de bermen vrij.

Vanaf oktober start de aannemer ook met het aanleg van de riolering in Schoor-Dorp, vanaf eind oktober ook in Schoor (deel) en Steenweg op Leopoldsburg. Na de riolering zullen ook de fietspaden en de openbare verlichting gerealiseerd worden.

Als de weersomstandigheden het toelaten, zal het volledig project afgerond zijn tegen eind 2017.

Grote omleiding via Lommel

Het doorgaand verkeer wordt omgeleid vanuit het centrum van Balen naar Rijsbergdijk-Postelweg (N136) via de Ring (N71) richting Lommel en vervolgens via Kattenbos en Kerkhoven naar Leopoldsburg (N746) en omgekeerd.

Omwille van veiligheidsredenen wordt op de Peer Luytendijk gedurende de werken éénrichting ingevoerd vanuit Schoorheide (‘militaire baan’) richting Ongelberg. Fietsers mogen hier wel in beide richtingen.

Bereikbaarheid handelaars en bewoners

De aannemer zal er voor zorgen dat de bewoners zo goed mogelijk aan hun eigendom kunnen geraken. De bewoners moeten uiteraard met de nodige voorzichtigheid de werkzone passeren. Het is aan te raden om de werkzone tijdens de werkuren (7u tot 16u) zoveel mogelijk te vermijden.

Ook voor handelaars zorgt de aannemer voor een maximale bereikbaarheid. Ook hier is het aan te raden om de inkopen zoveel mogelijk buiten de werkuren te doen (dus na 16u of in het weekend). Afhankelijk van de vordering van de werken zal er een aangepaste signalisatie zijn voor de handelaars.

Meer informatie

De aanleg van vrijliggende fietspaden langs de N18 kadert in een zogenaamd ‘module 13 dossier': de lokale overheid (stad of gemeente) trekt in dat geval het hele project en zorgt voor het ontwerp, de aanbesteding en de opvolging van de werkzaamheden. De Vlaamse overheid (AWV) komt met subsidies (tot 100%) over de brug.

Voor meer informatie over de werken wendt u zich best tot de gemeente Balen: www.balen.be/wegenwerken. Rechts bovenaan deze pagina kan u ook de presentaties downloaden van de infoavond te Balen van 24 augustus 2016.