Aanleg fietspaden en riolering langs Steenweg op Leopoldsburg in Balen

Regio
Gemeente
Weg
Datum 5 september 2016 - eind 2017

Sinds september 2016 wordt er gewerkt aan de Steenweg op Leopoldsburg (N18) tussen Schoor en de gemeentegrens met Leopoldsburg. De gemeente Balen laat er met steun van de Vlaamse overheid nieuwe nutsleidingen, gescheiden riolering en 10 km vrijliggende fietspaden aanleggen. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal in november 2017 de vernieuwing van het wegdek binnen de werfzone voor haar rekening nemen. Als de weersomstandigheden het toelaten, zal het heleproject afgerond zijn tegen eind 2017.

November 2017: vernieuwing wegdek door AWV

Vanaf donderdag 2 november 2017 zal AWV het wegdek van de Steenweg op Leopoldsburg vernieuwen. Er wordt gestart met het afschrapen van het oude wegdek ter hoogte van drinkhall Geenen en zo verder richting Leopoldsburg. Daarna wordt de onderlaag in asfalt aangelegd. Op het einde volgen nog de toplaag asfalt en de markeringen. Ook bij het asfalteren wordt er telkens vanaf Schoor richting Leopoldsburg gewerkt.

De werken zullen tot en met vrijdag 10 november 2017 duren, maar dit is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Regen of winterweer kan de asfalteringswerken doen vertragen of uitstellen.   

AWV zal het wegdek nu vernieuwen omdat asfalteringswerken in de wintermaanden meestal niet mogelijk zijn omwille van de weersomstandigheden. De vernieuwing van het wegdek betekent echter niet het einde van de huidige werken op de N18. Die lopen nog door tot eind 2017.

Verkeer volgt omleiding via Lommel

De vernieuwing van het wegdek gebeurt binnen de bestaande werfzone. De werfzone blijft dus afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer tussen Balen en Leopoldsburg volgt de huidige omleiding via Lommel: vanuit het Centrum van Balen naar Rijsbergdijk-Postelweg (N136) via de Ring (N71) richting Lommel en vervolgens via Kattenbos en Kerkhoven naar Leopoldsburg (N746) en omgekeerd.

Bereikbaarheid bewoners en handelaars

De aannemer zal ervoor zorgen dat bewoners zo goed mogelijk aan hun eigendom kunnen geraken en ook voor handelaars wordt gezorgd voor een maximale bereikbaarheid. Plaatselijk verkeer moet uiteraard met de nodige voorzichtigheid de werkzone passeren. Het is aan te raden om de werkzone tijdens de werkuren (6u tot 18u) zoveel mogelijk te vermijden.

Opgelet: tijdens de asfalteringswerken zijn inritten niet altijd bereikbaar met de wagen. Als een kleeflaag of nieuwe asfaltlaag is aangebracht, kan er minstens enkele uren erna geen verkeer over het nieuwe wegdek omdat dit ons wegdek én uw voertuig kan beschadigen.

Het is hoe dan ook aan te raden om wagens zoveel mogelijk buiten de werkzone (vb. in de zijstraten) te parkeren.

Meer informatie

De aanleg van vrijliggende fietspaden langs de N18 kadert in een zogenaamd ‘module 13 dossier': de lokale overheid (stad of gemeente) trekt in dat geval het hele project en zorgt voor het ontwerp, de aanbesteding en de opvolging van de werkzaamheden. De Vlaamse overheid (AWV) komt met subsidies (tot 100%) over de brug.

Voor meer informatie over de werken aan de fietspaden en de riolering wendt u zich best tot de gemeente Balen: www.balen.be/wegenwerken. Rechts bovenaan deze pagina kan u ook de presentaties downloaden van de infoavond te Balen van 24 augustus 2016.