Aanleg fietspaden en riolering langs N13 tussen Grobbendonk en Herentals

Weg
Datum 2017 - 2018

De gemeenten Grobbendonk en Herentals zullen veilige fietspaden en een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen langs de Herentalsesteenweg (N13). De projectzone situeert zich tussen het op- en afrittencomplex E313 (Herentals - West nr. 20) te Grobbendonk en zijstraat Lierseweg (Rozenhofke) te Herentals.

Voorbereidende nutswerken

De voorbereidende nutswerken zullen afgerond zijn tegen 30 oktober 2017.
Meer details hierover op: www.grobbendonk.be/FietspadN13

Planning rioleringswerken en aanleg fietspad

Als alles volgens schema verloopt, wordt er rekening gehouden met volgende planning:

  • Deel 1: Industrieweg – Wolfstee noordkant (kant bedrijven): tot medio april
  • Deel Lenteheidestraat: maart tot en met april
  • Deel 2: Industrieweg – Wolfstee zuidkant: medio april tot en met juli
  • Deel 3: E313 – Industrieweg noordkant: augustus
  • Deel 4: E313 – Industrieweg zuidkant: september
  • Structureel onderhoud / asfaltering N13: oktober (10 werkdagen)

Verkeerssituatie tijdens de werken

  • Gedurende de ganse duur van de werken wordt er een enkelrichting ingesteld: het doorgaand verkeer mag steeds doorrijden in de richting naar Lier.
  • Het verkeer richting Herentals dient de omleiding te volgen via de autosnelweg E313, Atealaan, Herenthoutseweg en Ringlaan om zo de Lierseweg en Herentalse steenweg te bereiken.
  • Om een verhoging van de intensiteit van het vrachtverkeer op de omleidingsweg maximaal te beperken, zal ernaar gestreefd worden om tijdelijk ingesteld enkelrichtingsverkeer tussen het op- en afrittencomplex E313 en het kruispunt N13 x Industrieweg zo snel als mogelijk op te heffen. 
  • Fietsverkeer over grotere afstand wordt omgeleid via het jaagpad langsheen het Albertkanaal. Plaatselijk dubbelrichting fietsverkeer verloopt via één tijdelijk dubbelrichtingsfietspad.

Meer informatie

Het fietspaden- en rioleringsproject op de N13 kadert in een zogenaamd ‘module 13' dossier: met de module 13 van het mobiliteitsconvenant subsidieert het Vlaamse Gewest de aanleg van nieuwe verbindende fietspaden langs gewestwegen. Gemeenten die deze module afsluiten, krijgen 80% van de kosten voor de aanleg terugbetaald van het Vlaamse Gewest. Fietspaden langs gewestwegen die prioritair zijn, worden voor 100% gesubsidieerd. In een module 13 dossier is het de gemeente die het project leidt, de werkzaamheden opvolgt en erover communiceert. 

Voor meer informatie over deze werken wendt u zich best tot de gemeente Grobbendonk of Herentals: www.grobbendonk.be/FietspadN13. Op de rechterkant van deze pagina kan u onder 'documenten' ook de presentatie downloaden van de infoavond te Grobbendonk op 5 september 2016.