Aanleg fietspaden en riolering langs N13 tussen Grobbendonk en Herentals

Weg
Datum september 2016 - voorjaar 2018

De gemeenten Grobbendonk en Herentals starten in september 2016 met voorbereidende werken voor de aanleg van veilige fietspaden langs de Herentalsesteenweg (N13). Tegelijkertijd wordt er ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De projectzone situeert zich tussen het op- en afrittencomplex E313 (Herentals - West nr. 20) te Grobbendonk en zijstraat Lierseweg (Rozenhofke) te Herentals.

Voor de heraanleg van start kan gaan, moeten de bomen langs de N13 gerooid worden. Deze rooiwerkzaamheden vinden plaats tussen maandag 19 september en vrijdag 7 oktober. Om alles veilig te laten verlopen, geldt er in deze periode eenrichtingsverkeer op de Lierseweg en de Herentalsesteenweg. Verkeer is toegestaan in de richting van Herentals naar Lier. Het verkeer richting Herentals volgt een omleiding langs de E313, Atealaan, Herenthoutseweg en ring om zo de Lierseweg en de Herentalsesteenweg te bereiken. Plaatselijk fietsverkeer is wel mogelijk op een tweerichtingsfietspad aan één zijde van de rijweg. Fietsverkeer over grotere afstanden wordt omgeleid via het jaagpad langs het Albertkanaal. Voor landbouwvoertuigen is de ingerichte omleiding via de E313 geen optie. Het landbouwverkeer kan gedurende de werken via de Capuynestraat en de Klein Gentstraat rijden. Het overige doorgaande verkeer kan geen gebruik maken van deze route omwille van de geldende verkeersregels (tonnagebeperking 3,5 ton en toegangsverbod uitgezonderd plaatselijk verkeer, laden en lossen en landbouwvoertuigen). De haltes van De Lijn in de projectzone worden tijdens de werkzaamheden niet bediend. Voor meer informatie over het aangepaste traject kunt u terecht op www.delijn.be.

Timing werken

  • 19/09/2016 - 09/10/2016: kappen van bomen
  • 09/01/2017 - 01/02/2017: bouwrijp maken verworven gronden
  • 01/02/2017 - 01/10/2017: nutsleidingen aanleggen
  • 01/06/2017 - 01/03/2018: riolering en fietspaden aanleggen
  • 01/03/2018 - 01/04/2018: asfalteringswerken rijweg N13 

Meer informatie

Het fietspaden- en rioleringsproject op de N13 kadert in een zogenaamd ‘module 13' dossier: met de module 13 van het mobiliteitsconvenant subsidieert het Vlaamse Gewest de aanleg van nieuwe verbindende fietspaden langs gewestwegen. Gemeenten die deze module afsluiten, krijgen 80% van de kosten voor de aanleg terugbetaald van het Vlaamse Gewest. Fietspaden langs gewestwegen die prioritair zijn, worden voor 100% gesubsidieerd. In een module 13 dossier is het de gemeente die het project leidt, de werkzaamheden opvolgt en erover communiceert. 

Voor meer informatie over deze werken wendt u zich best tot de gemeente Grobbendonk of Herentals: www.grobbendonk.be/FietspadN13. Op de rechterkant van deze pagina kan u onder 'documenten' ook de presentatie downloaden van de infoavond te Grobbendonk op 5 september 2016.