Aanleg fietsbrug langs N31 over kanaal Gent-Oostende in Brugge

Regio
Gemeente
Weg
Datum juni 2016 - eind december 2016, aanleg toplaag brugdek in voorjaar 2017

AWV zal het kruispunt N31 Expresweg-N351 Bevrijdingslaan in Brugge herinrichten. Naast deze infrastructuurwerken zal van de gelegenheid gebruik worden gemaakt om ook een nieuwe fietsbrug langs de N31 over het kanaal Gent-Oostende aan te leggen. Nu kan een fietser het kanaal enkel oversteken ter hoogte van de Scheepsdalebrug en ter hoogte van Nieuwege. Beide bruggen liggen op een aanzienlijke afstand van 5,5 km van mekaar. Een bijkomende brug tussen die bruggen in vormt een belangrijke ontbrekende schakel in zowel het functionele als het recreatieve fietsnetwerk. Deze nieuwe fietsbrug komt naast de bestaande brug voor autoverkeer te liggen. 

   

Overzichtsplannetje met zichtpunten

Deze nieuwe fietsverbinding zal aansluiten op de nog te realiseren fietsinfrastructuur van het nieuwe op- en afrittencomplex ter hoogte van de Bevrijdingslaan waarbij het fietspad aan de westzijde van de N31 komt te liggen. Het fietspad zal ook aansluiten op de bestaande jaagpaden aan beide kanten van het kanaal.

Aan de kant van de Bevrijdingslaan komt er een continue helling naar de brug met op halve hoogte een plateau waar fietsers terug kunnen afdalen naar het jaagpad Waggelwater/Vaartdijk-Zuid of verder kunnen rijden naar de fietsbrug om zo de overzijde van het kanaal te bereiken.

Technische details

Het wordt een metalen fietsbrug van 110 meter lang. De totale lengte van de hele fietsinfrastructuur bedraagt 750 meter. De fietshellingen hebben een hellingsgraad tussen 3 en 3,5 % en eindigen haaks op de jaagpaden. Het fietspad op de brug is 4 meter breed op de hellingsbanen en 5 meter breed in het platte deel van het keerpunt.  Het hoogteverschil tussen het wegdek van de fietsbrug is 7,3 meter t.o.v. de Steenkaai en 7,6 meter t.o.v. het jaagpad.

Uitvoering werken

Update werken 2 dec 2016:

 

Ondertussen is de fietsbrug zelf al geplaatst. De aannemer zal nu verder werken met de aansluiting van de fietspaden op de brug. In het voorjaar van 2017, wanneer de temperaturen voldoende hoog zijn, zal ook nog het stroeve wegdek worden aangelegd waarna de fietsbrug in gebruik kan genomen worden. 

In een latere fase komen er nog bijkomende natuurcompensaties. Aan de noordzijde van het project bouwen we immers in Vogelrichtlijngebied. De innames daar worden gecompenseerd door het opwaarderen van een perceel permanent cultuurgrasland in hetzelfde gebied.