Aanleg fietsbrug langs N31 over kanaal Gent-Oostende in Brugge

Regio
Gemeente
Weg
Datum werken zijn afgerond

Vroeger kon een fietser het kanaal Gent-Oostende in Brugge enkel oversteken ter hoogte van de Scheepsdalebrug en ter hoogte van Nieuwege. Beide bruggen liggen op een aanzienlijke afstand van 5,5 km van mekaar. Een bijkomende brug (tussen die bruggen in) vormt een belangrijke ontbrekende schakel in zowel het functionele als het recreatieve fietsnetwerk. De nieuwe fietsbrug werd naast de bestaande brug voor autoverkeer op de N31 geplaatst. 

   

Overzichtsplannetje met zichtpunten

Deze nieuwe fietsverbinding sluit aan op de nog te realiseren fietsinfrastructuur van het nieuwe op- en afrittencomplex ter hoogte van de Bevrijdingslaan waarbij het fietspad aan de westzijde van de N31 komt te liggen. Het fietspad sluit ook aan op de bestaande jaagpaden aan beide kanten van het kanaal.

Aan de kant van de Bevrijdingslaan is er een continue helling naar de brug met op halve hoogte een plateau waar fietsers terug kunnen afdalen naar het jaagpad Waggelwater/Vaartdijk-Zuid of verder kunnen rijden naar de fietsbrug om zo de overzijde van het kanaal te bereiken.

 

Technische details

Het is een metalen fietsbrug van 110 meter lang. De totale lengte van de hele fietsinfrastructuur bedraagt 750 meter. De fietshellingen hebben een hellingsgraad tussen 3 en 3,5 % en eindigen haaks op de jaagpaden. Het fietspad op de brug is 4 meter breed op de hellingsbanen en 5 meter breed in het platte deel van het keerpunt.  Het hoogteverschil tussen het wegdek van de fietsbrug is 7,3 meter t.o.v. de Steenkaai en 7,6 meter t.o.v. het jaagpad.

 

In een latere fase komen er nog bijkomende natuurcompensaties. Aan de noordzijde van het project bouwen we immers in Vogelrichtlijngebied. De innames daar worden gecompenseerd door het opwaarderen van een perceel permanent cultuurgrasland in hetzelfde gebied.