Aanleg busbaan Tiensesteenweg (N3) Leuven tussen Meerdalboslaan (N25, ‘Expresweg’) en Koning Elisabethlaan

Regio
Gemeente
Weg
Datum Dit wordt verder afgestemd met Leuven

Update 20/11/18 - Toekomstige werven Leuven: AWV overlegt regelmatig met de stad Leuven om de lopende werven en de werven die de komende maanden starten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en zo de hinder in Leuven door de verschillende werven (werven van Stad Leuven, AWV en andere bouwheren) te beperken. 

Eerst starten de werken aan de Vaartkom en nadien zal AWV o.a. de volgende werven opstarten:

  • Tiensepoort/Tiensevest: aanleg van meer opstelruimte voor fietsers en aanpassing van een bushalte zodat de bussen vlotter kunnen stoppen en vertrekken en de reizigers comfortabeler kunnen op- en afstappen
  • Lüdenscheidsingel: de aanleg van een nieuw fietspad dat het Engels Plein zal verbinden met de nieuwe Mechelsesteenweg (N26)
  • Lokale ingrepen op de Tiensesteenweg, Brusselsesteenweg en Naamsesteenweg voor vlotter busverkeer

Zodra de planning en de volgorde van de werven concreter wordt, informeert AWV de omwonenden met een brief op de bus. We raden ook aan om onze website in het oog te houden, want hier vindt u de actuele planning van alle werven.

Situering van het project

Op de Tiensesteenweg (N3) zal Wegen en Verkeer een van de drie rijstroken omvormen tot een busbaan tussen de Meerdaalboslaan (N25, ook wel eens Expresweg genoemd) en de Koning Elisabethlaan.
Ter hoogte van de K. Elisabethlaan gaat het busverkeer terug op de autobaan.

Nieuwe busbaan tussen Meerdalboslaan (N25, ‘Expresweg’) en Koning Elisabethlaan

Momenteel beschikt de rijweg over drie rijstroken. In de toekomst zal één van de rijstroken worden ingenomen door de busbaan met rijrichting Leuven.

AWV wil deze werken tegelijkertijd met de werken van stad Leuven uitvoeren om de hinder te beperken

Tegelijkertijd wil de stad Leuven werken uitvoeren ter hoogte van de Martelarenlaan en de Tiensesteenweg. Wegen en verkeer wil in dezelfde periode de aanleg van de busbaanuitvoeren. Op deze manier kan de hinder voor de omwonenden worden beperkt. Voor de werken van de stad Leuven zullen de 2 rijstroken richting Leuven immers sowieso worden afgesloten ter hoogte van de Martelarenlaan. De oude 'Martelarenlaan’ werd in 2017 opgesplitst in een stuk Martelarenlaan (deel waar woningen staan) en Spoordijk (dit vernieuwd stuk loopt langs de sporen van het station Leuven tot aan de ‘Kop van Kessel-Lo’ aan de Diestsesteenweg)