Aanleg busbaan Tiensesteenweg (N3) Leuven tussen Meerdalboslaan (N25, ‘Expresweg’) en Koning Elisabethlaan

Regio
Gemeente
Weg
Datum Nog te bepalen

UPDATE 19/06/2018: Wegen en Verkeer wou de aanleg van de busbaan in augustus laten plaatsvinden tezamen met de start van andere werken van de stad Leuven om zo de hinder voor omwonenden te beperken. Na overleg met de Stad Leuven werd besloten om de werken toch niet in de maand augustus te laten plaatsvinden. Van zodra een nieuwe timing gekend is, communiceren we hierover op deze webpagina.

Situering van het project

Op de Tiensesteenweg (N3) zal Wegen en Verkeer een van de drie rijstroken omvormen tot een busbaan tussen de Meerdaalboslaan (N25, ook wel eens Expresweg genoemd) en de Koning Elisabethlaan.
Ter hoogte van de K. Elisabethlaan gaat het busverkeer terug op de autobaan.

Nieuwe busbaan tussen Meerdalboslaan (N25, ‘Expresweg’) en Koning Elisabethlaan

Momenteel beschikt de rijweg over drie rijstroken. In de toekomst zal één van de rijstroken worden ingenomen door de busbaan met rijrichting Leuven.

AWV wil deze werken tegelijkertijd met de werken van stad Leuven uitvoeren om de hinder te beperken

Tegelijkertijd wil de stad Leuven werken uitvoeren ter hoogte van de Martelarenlaan en de Tiensesteenweg. Wegen en verkeer wil in dezelfde periode de aanleg van de busbaanuitvoeren. Op deze manier kan de hinder voor de omwonenden worden beperkt. Voor de werken van de stad Leuven zullen de 2 rijstroken richting Leuven immers sowieso worden afgesloten ter hoogte van de Martelarenlaan. De oude 'Martelarenlaan’ werd in 2017 opgesplitst in een stuk Martelarenlaan (deel waar woningen staan) en Spoordijk (dit vernieuwd stuk loopt langs de sporen van het station Leuven tot aan de ‘Kop van Kessel-Lo’ aan de Diestsesteenweg)