Aanleg bijkomende opstelstroken aan kruispunten A12 in Aartselaar

Regio
Gemeente
Weg
Datum 15 november tot eind 2019

Vanaf 15 november 2019 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de aanleg van bijkomende opstelstroken aan vier kruispunten van de A12 in Aartselaar. De extra opstelcapaciteit zal toelaten om meer groentijd te geven aan het verkeer vanuit de zijstraten. Het is na de invoering van een tijdelijke ‘werflichtenregeling’ in augustus de tweede maatregel die AWV op korte termijn doorvoert om de verkeersdruk in de omgeving van de A12 te verlichten. Als de werken vlot verlopen en de weersomstandigheden meezitten verwacht AWV de aanleg nog voor het jaareinde te kunnen afronden.

Extra opstelstroken aan vier kruispunten

In juli heeft het Agentschap Wegen en Verkeer samen met verschillende partners overlegd over oplossingen voor een betere doorstroming van het verkeer op de A12. Er zijn toen een aantal maatregelen afgesproken op korte en langere termijn. Een eerste maatregel, de invoering van een tijdelijke ‘werflichtenregeling’ voor de duur van de werken van Aquafin, werd reeds in augustus ingevoerd.

Intussen bereidde AWV ook een volgende maatregel voor: de aanleg van bijkomende opstelstroken aan vier kruispunten van de A12 in Aartselaar. Door bijkomende opstelcapaciteit te voorzien op de A12 ter hoogte van de kruispunten kan er met minder groentijd even veel verkeer als vandaag over de kruispunten gestuurd worden. De tijd die hier gewonnen wordt kan dan aan de zijstraten toebedeeld worden zodat deze langer groen krijgen. Deze maatregel moet de verkeersdoorstroming rond de A12 verbeteren en vooral de grote filedruk op de zijstraten helpen verlichten.

Op langere termijn wordt het studiewerk rond de mogelijke plaatsing van één of meer fietsbruggen langs de A12 en het ondertunnelen van de kruispunten voortgezet.

Wat verandert er precies?

Op alle vier de kruispunten (van kruispunt Langlaarsteenweg t.e.m. kruispunt Kontichsesteenweg) worden bijkomende opstelstroken aangelegd op de A12 in beide rijrichtingen. Zowel voor als na de lichten wordt een bijkomende opstelstrook van ongeveer 150m aangelegd aan weerszijden van ieder kruispunt. Voorbij de verkeerslichten wordt de bestaande afrit hiervoor aangepast.

Voor de aanleg van de opstelstroken wordt ruimte ingenomen van de midden- en zijbermen. In de rijrichting Antwerpen wordt de opstelstrook voorzien in de middenberm. In de rijrichting Brussel wordt de opstelstrook voorzien in de zijberm (tussen A12 en N177).

Het aanleggen van deze extra opstelstroken is een vrij ingrijpend werk waarvoor plaatselijk een volledig nieuwe wegopbouw (van fundering tot toplaag) nodig is. Voor de opbouw van het nieuwe wegdek kan beginnen, zal de aannemer eerst nog in de weer zijn met het bouwrijp maken van de locaties (afbraak bestaande verharding en grondwerk). Verder zal de aannemer ook nieuwe riolering plaatsen, grachten aanleggen, vangrails aanbrengen, etc…

Bovenstaand figuur toont de bestaande en nieuwe situatie aan het kruispunt A12 met Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en is representatief voor de aanpassingen aan de overige drie kruispunten. De afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Werken in vier fases

De werken gebeuren in vier fases en beginnen aan het kruispunt van de A12/N177 met Bist en Langlaarsteenweg. Vervolgens schuiven ze kruispunt per kruispunt op in de richting van Antwerpen. Op vrijdagavond 15 november (20u) gaan de werken van start. Per kruispunt zullen de werken ongeveer een week in beslag nemen. Als de werken vlot verlopen en de weersomstandigheden meezitten verwacht AWV de aanleg van de opstelstroken nog voor het jaareinde te kunnen afronden.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Hinder: overdag blijven A12 en kruispunten volledig open

De werken zullen onvermijdelijk hinder met zich meebrengen voor het verkeer. Om de hinder tot een minimum te beperken, nemen AWV en de aannemer een aantal maatregelen. Zo zullen de werken waarvoor er rijstroken moeten worden ingenomen op de A12, enkel ’s nachts uitgevoerd worden. Overdag blijft de A12 in beide richtingen volledig open en zijn kruisende bewegingen op de kruispunten steeds mogelijk. ’s Nachts (20u – 6u) is de hinder groter en wordt de A12 geregeld in één richting afgesloten of in beide richtingen op één rijstrook gezet. Als de A12 wordt afgesloten, begint dit ten vroegste om 22.00 uur en duurt dit richting Antwerpen maximaal tot 05.00 uur. Tijdens afsluitingen van de A12 moet het verkeer via de parallelle Boomsesteenweg / Antwerpsesteenweg (N177) rijden. ’s Nachts zijn kruisende bewegingen op het kruispunt waar gewerkt wordt niet mogelijk.

Verkeerssituatie overdag (06u – 20u):

  • Richting Antwerpen A12 volledig open (2 rijstroken beschikbaar)
  • Richting Brussel A12 volledig open (2 rijstroken beschikbaar)
  • Kruisende bewegingen op kruispunt waar gewerkt wordt zijn mogelijk
  • Richting Brussel: afrit voorbij het kruispunt waar gewerkt wordt is afgesloten

Verkeerssituatie ’s nachts (20u – 06u):

  • A12 in één richting afgesloten (vanaf 22u) OF in beide richtingen over één rijstrook
  • Kruisende bewegingen op kruispunt waar gewerkt wordt zijn niet mogelijk
  • Richting Brussel: afrit voorbij het kruispunt waar gewerkt wordt is afgesloten

Overzicht van de geplande nachtelijke afsluitingen tijdens fase 1 (kruispunt Bist/Langlaarsteenweg):

Nacht van maandag 18 op dinsdag 19 november: afsluiting A12 richting Antwerpen
Nacht van dinsdag 19 op woensdag 20 november: afsluiting A12 richting Brussel
Nacht van woensdag 20 op donderdag 21 november: afsluiting A12 richting Brussel
Nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 november: afsluiting A12 richting Brussel
Nacht van vrijdag 22 op zaterdag 23 november: afsluiting A12 richting Brussel

Weersgevoelig

De werken zijn weersgevoelig. Bij regenweer en/of koude temperaturen kan de huidige planning nog wijzigen. De meest actuele info is steeds beschikbaar op deze webpagina.

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Met een nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden over de aanleg van de bijkomende opstelstroken op de A12. Telkens als er nieuws te melden valt over het project, ontvangen geabonneerden een mailtje. 

Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.