Werkboek Schoolomgeving

Het volledige document kan u op deze pagina downloaden.

Het Werkboek Schoolomgeving, Samen werken aan een duurzame en verkeersveilige schoolomgeving, geeft een overzicht van goede praktijken in schoolomgevingen en een methodiek, die bovendien ook gebruikt kan worden om knelpunten op de schoolroutes op te lossen.

Het is niet alleen een bundeling van mogelijke maatregelen, maar ook hoe een specifieke school tot de beste ingrepen komt, echt maatwerk aangepast aan de “school”. Een wijkschool met 30 kleuters heeft een andere aanpak nodig dan een secundaire technische school met 1.000 leerlingen. Het STOP-principe blijft hierbij wel centraal staan.

Het geïntegreerde werkboek behandelt ook de thema’s educatie, sensibilisatie en handhaving, de zogenaamde 3E-benadering (Engineering, Education, Enforcement). Het doel is om het gewenste gedrag van de weggebruikers in de schoolomgeving te vergemakkelijken en het ongewenste te bemoeilijken of te ontraden. De verkeersdeelnemers zijn daarbij veelal de (groot)ouders, de leerlingen, de leerkrachten en de buurtbewoners. Hiermee wordt ook de vierde E van ‘Engagement’ toegevoegd.

De opmaak van het werkboek is gerealiseerd samen met verschillende externe deskundigen. Naast externe partners werd er binnen de Vlaamse overheid beleidsoverschrijdend gewerkt met het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

Dit werkboek mag geen statisch gegeven worden. Suggesties, aanvullingen en goede voorbeelden van de voorgestelde maatregelen kunnen gerapporteerd worden aan schoolomgeving@mow.vlaanderen.be. Dat e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

De Vlaamse overheid wenst de wegbeheerders, de schooldirecties, de leerlingen, de ouderraden, de buurtbewoners, De Lijn en eventueel andere betrokken partijen bij te staan bij hun overleg over duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid in schoolomgevingen. Samen werken is de boodschap.