N285

Herfelingen (Herne): herinrichting van de Steenweg op Asse (N285) over 4 km

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant een herinrichting van de Steenweg op Asse (N285) in Herfelingen (Herne) over een afstand van vier km, van aan het kruispunt van de Terlindenstraat tot aan de gewestgrens met Kokejane. AWV zal de weg veiliger maken voor fietsers en de rijweg volledig vernieuwen. AWV heeft op haar investeringsprogramma een bedrag van 4 miljoen euro gebudgetteerd voor de uitvoering van de werken in 2021.