E40

Heraanleg op- en afrittencomplex van E40 in Drongen

Update: De kennisgevingsnota van het plan-MER ligt van 1 februari tot en met 2 maart ter inzage. 

 

Het op- en afrittencomplex van de E40 in Drongen voldoet niet aan de normen van deze tijd, noch op vlak van veiligheid, noch op vlak van vlotte doorstroming. Het Agentschap Wegen en Verkeer studeert al geruime tijd op een herinrichting. Daarbij wordt zowel gekeken naar het nieuwe knooppunt zelf als naar het effect op de leefbaarheid van Baarle.